Een topadviseur

Aangeboden door

Financial Times

Toegekend aan

Fisher Investments

Jaren toegekend

2014 - 2020

De Financial Times rekent Fisher Investments in 2020 voor het zevende jaar op rij tot de top-300 van beste financieel adviseurs. De jaarlijkse FT 300-lijst, die tevens in 2020 voor de zevende keer is verschenen, heeft ten doel de best gewaardeerde beleggingsadviseurs in Amerika te erkennen.

De FT nodigt beleggingsadviseurs die aan bepaalde minimumcriteria voldoen uit om zich te melden. De kandidaten worden vervolgens gerangschikt op basis van zes algemene factoren: activa onder beheer (AUM), vermogensgroei, bestaansduur, industrie erkende onderscheidingen van prominente personeelsleden, online-toegankelijkheid en naleving van verplichtingen. Beleggingsadviseurs die zich kandidaat stellen voor de FT 300 zijn geen vergoedingen of andere tegenprestaties verschuldigd.

Damian Ornani, CEO van Fisher Investments, reageerde als volgt: "We zijn trots dat ons bedrijf nogmaals door de Financial Times erkend is als toonaangevend beleggingsadviseur. Wij hebben er altijd naar gestreefd de belangen van meer dan 95.000* cliënten continu op de eerste plaats te stellen en hen te ondersteunen bij het behalen van hun beleggingsdoelen. De onderscheiding van de FT 300 vormt een bijzondere erkenning van onze dienstverlening aan onze cliënten, onze bedrijfsvoering en onze aanpak van vermogensbeheer en pensioenplanning."

*Per 31-12-2023. Hieronder vallen Fisher Investments en haar dochterondernemingen.

Adviseurs worden beoordeeld op activa onder beheer, vermogensgroei, bestaansduur, industrie erkende onderscheidingen van prominente personeelsleden, online-toegankelijkheid en naleving van verplichtingen.

De Financial Times (FT) nodigt geregistreerde beleggingsadviseurs die aan bepaalde minimumcriteria voldoen uit om aan te geven of ze in aanmerking willen komen voor opname in de Top-300 van beste financieel adviseurs. De kandidaten worden gerangschikt op basis van zes algemene factoren: activa onder beheer (AUM), vermogensgroei, bestaansduur, industrie erkende onderscheidingen van prominente personeelsleden, online-toegankelijkheid en naleving van verplichtingen. Nadere informatie vindt u op de website https://www.ft.com/content/6a45556e-6c21-4770-bc94-468fee0de563.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.