Best Workplaces™ in het Verenigd Koninkrijk

Aangeboden door

Great Place to Work ®

Toegekend aan

Fisher Investments UK

Jaren toegekend

2020 - 2021

Fisher Investments UK werd door Great Place to Work®, een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van werkcultuur, opgenomen in de UK's Best Workplaces™ lijst in 2021. Het kreeg in de categorie 'grote ondernemingen' (uit alle branches) de 50e plaats toegewezen. Fisher Investments UK werd ook officieel gecertificeerd als beste werkgever (Great Place to Work®).

Deze erkenning eert ons niet alleen als toonaangevende onderneming in het Verenigd Koninkrijk, maar beloont ons ook voor het vertrouwen, de trots en de kameraadschap die we op de werkplek weten te bevorderen. Daarmee wordt ook in het openbaar onze reputatie als uitstekend werkgever ondersteund die een vriendelijke en stimulerende werkomgeving cultiveert waarin iedereen zich welkom voelt.

Meer informatie over Fisher Investments UK vindt u op: https://www.fisherinvestments.com/en-gb/.

Om uit te maken wie de beste werkgevers van 2021 in het VK zijn, analyseerde Great Place to Work® een anonieme enquête onder het personeel van Fisher Investments UK. De medewerkers beantwoordden ruim 60 vragen om te verduidelijken in hoeverre hun organisatie een fijne werkomgeving biedt. Op basis van deze enquêteresultaten en een vragenlijst over de bedrijfscultuur kreeg Fisher Investments UK erkenning en een certificering in het VK als Best Workplace™. Fisher Investments en haar dochterondernemingen betalen een deelnemersbijdrage aan Great Place to Work® om de kosten van het uitvoeren van een enquête onder werknemers en de analyse en presentatie van de onderzoeksresultaten te dekken. Nadere informatie vindt u op de website https://fisherinvestments.com/en-us/about/fisher-difference/awards/great-place-to-work-uk.