IA30 Influential Investors

Ken Fisher in Top-30 van meest invloedrijke adviseurs

Aangeboden door

Investment Advisor

Award

Thirty for Thirty

Jaren toegekend

2010

In 2010 is Ken Fisher opgenomen in de "Thirty for Thirty"-lijst van Investment Advisor, de lijst met de 30 meest invloedrijke personen in de vermogensbeheersector van de afgelopen 30 jaar.

In de "Thirty for Thirty"-lijst van Investment Advisor zijn de meest invloedrijke personen opgenomen die betrokken waren bij de ontwikkeling van het vakgebied onafhankelijk beleggingsadvies. Investment Advisor selecteerde deze dertig personen in de volgende categorieën: Pioniers & Vakmensen, Iconoclasten & Zieners en Partners & Politici. Ken Fisher behoorde tot de categorie Pioniers & Vakmensen. Andere namen waren Benjamin Graham, John Bogle en Roger Ibbotson.

In zijn interview met Investment Advisor sprak Ken over het ontstaan van de beleggingsadviessector en over de belangrijkste veranderingen die hij de afgelopen 30 jaar in zijn vakgebied heeft waargenomen. Ook ging hij in op de verschillen tussen de gemiddelde geregistreerde beleggingsbeheerder en Fisher Investments. Hij benadrukte de interne scheiding tussen verkoopactiviteiten en dienstverlening, en de voordelen die een dergelijke scheiding biedt voor de cliënt. Ook vestigde hij de aandacht op de "100% wereldwijde oriëntatie" van Fisher Investments, een principe dat door veel sectorgenoten nog niet werd toegepast. Ten slotte wees Ken op de focus van Fisher Investments op innovatie en dat hierbij niet Wall Street, maar het bedrijfsleven als voorbeeld dient voor succesvolle innovatie.

Via onderstaande link kunt u het volledige artikel "Thirty for Thirty" in Investment Advisor lezen:

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.