Vertrouwde vermogensbeheerder

Presented By

investor.com

Toegekend aan

Fisher Investments

Years Awarded

2020

Fisher Investments is als Trusted Investment Firm erkend door investor.com. Dit is een consumentenwebsite die de Amerikaanse belegger betrouwbaar financieel advies helpt vinden. investor.com heeft op basis van gegevens van de Amerikaanse toezichthouders Securities Exchange Commission (SEC) en de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) bijna 700.000 beleggingsadviseurs bestudeerd.

Beoordelingen, opinies, waarderingen en daaraan gerelateerde onderscheidingen van investor.com zijn gebaseerd op informatie die rechtstreeks of namens de beoordeelde geregistreerde beleggingsadviseur/financiële professional wordt verstrekt en/of op openbare gegevens van de SEC en FINRA. Deelname aan de beoordelingen van invester.com in de categorie geregistreerde beleggingsadviseur/financiële professional, waaronder de bijdrage voor de registratie op investor.com, heeft geen enkele invloed op de beoordelingen, opinies, waarderingen en daaraan gerelateerde onderscheidingen van investor.com en vormen geen indicatie of waarborg van de toekomstige prestaties van een beoordeelde beleggingsadviseur/financiële professional. Bezoek investor.com voor aanvullende toelichtingen, waaronder verdere informatie over het 'vertrouwensalgoritme' van investor.com. Om het certificaat van gerenommeerd vermogensbeheerder ("Trusted Investment Firm") toe te kennen, gebruikt investor.com zijn vertrouwensalgoritme, dat openbaar beschikbare gegevens zoals belangenconflicten, staat van dienst, beheerd vermogen, begane overtredingen e.d. uitfiltert. Via de volgende link vindt u de criteria die voor het vertrouwensalgoritme gehanteerd worden: https://investor.com/trust-algorithm. Om voor deze certificering in aanmerking te komen, betalen Fisher Investments en de andere deelnemers een deelnemersbijdrage ter dekking van de evaluatiekosten en vergoedingen voor de weergave van het certificaat op de website van investor.com. Nadere informatie vindt u op de websites http://investor.com en https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.