Beste adviseur voor Defined Contributions

Aangeboden door

National Association of Plan Advisors

Jaren toegekend

2017, 2018, 2019

Van 2017 tot en met 2019 kreeg Fisher Investments 401(k) Solutions van de National Association of Plan Advisors het prestigieuze predicaat "Beste adviseur voor Defined Contributions". De adviseurs werden geselecteerd op basis van criteria die betrekking hebben op hun praktijken.

De National Association of Plan Advisors (NAPA) maakt deel uit van de American Retirement Association en is opgericht door en voor pensioenadviseurs. NAPA-leden profiteren van de middelen van de vereniging op het gebied van belangenbehartiging, informatie en onderwijs, alsook van voorkeurstarieven en toegang tot NAPA-evenementen, kortingen op opleidingsaanbiedingen en de mogelijkheid om erkend te worden via algemeen gewaardeerde branche-onderscheidingen. Elk jaar publiceert de NAPA een lijst van de beste pensioenadviseurs en de beste praktijken op het gebied van toegezegde bijdragen (defined contributions), waarbij de geselecteerde adviseurs worden erkend op basis van criteria die betrekking hebben op hun praktijken, met name de in het kader van toegezegdebijdragenregelingen geadviseerde activa. Noch Fisher Investments, noch haar dochterondernemingen doen betalingen om in aanmerking te komen voor deze award. Nadere informatie vindt u op de websites https://www.napa-net.org/news-info/daily-news/announcing-2019-napa-top-dc-advisor-teams en https://www.usaretirement.org/napa-2019-top-dc-advisor-teams.