Training Top 100

Aangeboden door

Training magazine

Toegekend aan

Fisher Investments

Jaren toegekend

2021

In 2021 nam Training Magazine – de toonaangevende bedrijfspublicatie voor professionals in bijscholing – Fisher Investments als winnaar op in zijn Training Top 100 lijst (voorheen Top 125). De Training Top 100 bestaat uit een ranglijst van ondernemingen die uitblinken in door de werkgever betaalde programma's voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling. Fisher Investments kwam in 2021 op de 53e plaats.

Het is het derde opeenvolgende jaar dat het tijdschrift Training Magazine Fisher Investments erkent als topwerkgever op het gebied van personeelsontwikkeling– Fisher Investments viel al in de prijzen voor de Top 125 van 2019 en 2020.

De Training Top 100 bestaat uit een ranglijst van ondernemingen die uitblinken in door de werkgever betaalde programma's voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling op basis van diverse factoren en ijkpunten, zoals:

  • De reikwijdte van de aangeboden bijscholingen
  • Gedetailleerde programma's voor formele en informele opleiding
  • Op de doelstellingen van bedrijven/bedrijfsafdelingen gerichte bijscholing
  • Doeltreffendheid van de bijscholing
  • Resultaten van de bijscholing voor de bedrijfsvoering
  • Totaal opleidingsbudget en percentage van het salaris

"Wij voelen ons vereerd met deze erkenning – drie jaar op rij – voor onze programma's voor bijscholing en persoonlijke ontwikkeling", zei Chief Executive Officer Damian Ornani van Fisher Investments. "Onze opname in de Training Top 100 vormt een afspiegeling van onze doorlopende inspanningen om in loopbanen voor het leven te voorzien."

De top 100 wordt vastgesteld aan de hand van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria, zoals de financiële investeringen in de ontwikkeling van werknemers, de reikwijdte van de scholingsprogramma's, de mate waarin cursussen verband houden met de doelstellingen van het bedrijf en de doeltreffendheid ervan in termen van bedrijfsresultaten. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor de top 100 moeten een gedetailleerd aanvraagformulier invullen dat kwantitatief wordt beoordeeld door een externe onderneming voor onderzoek en statistiek, en kwalitatief door de redacteuren van Training Magazine en vertegenwoordigers van de Top 10 Hall of Fame. Fisher Investments betaalt een deelnemersbijdrage en een administratievergoeding om voor deze onderscheiding in aanmerking te komen. Nadere informatie vindt u op de website https://trainingmag.com/training-magazine-announces-2021-training-top-100-winners/.