Veelgestelde Vragen

Fisher Investments België een private onafhankelijke vermogensbeheerder en een dochteronderneming van Fisher Investments, is een onafhankelijke, wereldwijde particuliere vermogensbeheerder met miljarden onder beheer.* Fisher Investments België biedt een breed scala aan vermogensbeheerstrategieën.

* Per 31/03/2023 beheren Fisher Investments en haar dochterondernemingen meer dan € 177 miljard aan vermogen wereldwijd, waarvan ruim € 144 miljard voor particuliere beleggers, € 30 miljard voor institutionele beleggers en € 2 miljard aan pensioenplannen voor kleine en middelgrote ondernemingen in de VS.

Fisher Investments België biedt diensten aan op het gebied van persoonlijk portefeuillebeheer voor vermogende particulieren. We delegeren op basis van een outsourcingovereenkomst activiteiten op het gebied van portefeuillebeheer aan Fisher Investments. Fisher Investments België en Fisher Investment houden zich niet bezig met investment-bankingactiviteiten, een sector waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Fisher Investments en haar bedrijvengroep werken voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om een beter inzicht te krijgen in de kapitaalmarkten en loopt al 20 jaar voorop als het gaat om (diverse) financiële innovaties. De uitgangspunten van Fisher zijn gebaseerd op een fundamenteel geloof in het kapitalisme en de werking van de vrije kapitaalmarkt, en kapitaalmarkten zijn relatief efficiënte 'discounters' van alle bekende informatie. Om van toegevoegde waarde te zijn voor actief portefeuillebeheer, moet men bekende informatie anders (en juist) interpreteren dan andere marktpartijen.

Veel beleggingsspecialisten houden van een specifieke beleggingsmethode, met een statische aanpak van stijl en assetallocatie. Daardoor doen deze managers het meestal goed wanneer hun stijl in de smaak valt en slecht wanneer dat niet meer het geval is. Op termijn levert dit een gemiddeld rendement op. Fisher Investments gelooft in een variabele aanpak bij het bepalen van stijl en assetallocatie. Fisher Investments wil met actief beheer van toegevoegde waarde zijn, door algemeen bekende informatie anders (en juist) te interpreteren dan andere marktpartijen en vervolgens te profiteren van de mogelijkheden die dat biedt.

Fisher Investments België is trots op haar proactieve en persoonlijke dienstverlening aan haar cliënten. Elke cliënt heeft een eigen Investment Counsellor. Cliënten kunnen direct contact opnemen met hun Investment Counsellor al naar gelang hun behoefte; de Investment Counsellor is hun verbindingspersoonnaar Fisher Investments' Investment Policy Committee (IPC), die verantwoordelijk is voor de beleggingsbesluiten van de portefeuilles. Fisher Investments België communiceert regelmatig met haar cliënten, onder andere door elk kwartaal een marktanalyse te versturen.

Fisher Investments kent een gecentraliseerd besluitvormingsproces. Het Investment Policy Committee bestaat uit vijf topfunctionarissen uit het bedrijf die gezamenlijk alle strategische besluiten nemen over de portefeuilles van cliënten. Het IPC bestaat uit Ken Fisher oprichter van Fisher Investments wereldwijd en bestuursvoorzitter en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments; Jeff Silk, Vice Chairman & Co-Chief Investment Officer; Bill Glaser, Executive Vice President van Portfolio Management & Co-Chief Investment Officer; Michael Hanson, Senior Vice President van Research; en Aaron Anderson, Senior Vice President van Research. Deze vijf personen brengen samen meer dan 150 jaar ervaring binnen de sector met zich mee.

Fisher Investments België werkt op provisiebasis en brengt, naast een éénmalige initiële fee, een vergoeding in rekening die gebaseerd is op een percentage van het beheerd vermogen van de cliënt. Fisher Investments ontvangt een deel van dit bedrag voor haar adviesdiensten. De prestaties van Fisher Investments België en Fisher Investments zijn direct gelieerd aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt. Dit in tegenstelling tot sommige op commissie gebaseerde methodes bij andere beleggingsondernemingen. De provisie is volledig afhankelijk van de omvang van het vermogen, maar kan over het algemeen concurreren met de alternatieven die beschikbaar zijn voor vermogende particulieren. Neem contact op met Fisher Investments België en een van onze medewerkers bespreekt graag uw specifieke situatie en de daarmee verbonden provisies.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.