Waarom wij anders zijn

Met onderstaande kenmerken onderscheiden wij ons van andere financiële instellingen en banken.

Onafhankelijkheid

Fisher Investments België en moedermaatschappij Fisher Investments zijn volledig onafhankelijk van andere instituten. Daardoor kan Fisher zijn eigen koers bepalen, belangenverstrengeling voorkomen en zich richten op het belang van zijn cliënten.

Flexibele aanpak

Fisher Investments België delegeert de portefeuillebeheeractiviteiten aan moedermaatschappij Fisher Investments. In tegenstelling tot andere vermogensbeheerders en veel fondsen die zich op kleine, wisselend presterende sectoren richten, kan Fisher Investments zijn beleggingsstrategie aanpassen op basis van zijn verwachtingen voor de marktomstandigheden. Als Fisher Investments bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter doen dan kleine bedrijven, kan uw portefeuille meer grote bedrijven bevatten. Of er kan minder nadruk gelegd worden op aandelen. Wanneer Fisher Investments een bearmarkt voorziet, kunnen in plaats daarvan vastrentende effecten en/of cash worden ingezet om de gevolgen van dalende aandelenprijzen te beperken. Geen enkele financieel beheerder heeft het altijd bij het rechte eind, ook Fisher Investments niet. Wel bieden de lessen die we van ons beleggingsbeheer in uiteenlopende marktcycli geleerd hebben, waardevolle inzichten.

Wereldwijd beleggen

Door wereldwijd te beleggen, streeft Fisher Investments België naar het optimaal benutten van kansen en beheersen van risico. Veel Belgische beleggers hebben de neiging zich uitsluitend op Belgische aandelen te richten. België maakt echter maar een klein deel uit van de wereldwijde aandelenmarkten. Door wereldwijd te beleggen kunt u profiteren van kansen die zich wereldwijd voordoen.

Directe, proactieve klantenservice

Proactief beheer van beleggingsrekeningen brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Klanten moeten goed op de hoogte worden gehouden van de prestaties van hun beleggingen. Communicatie vormt de basis van de relatie die Fisher Investments België met zijn cliënten onderhoudt. Als cliënt krijgt u een eigen beleggingsadviseur toegewezen. Hij of zij staat in direct contact met de Investment Policy Committee van Fisher Investments (IPC) en houdt u up-to-date. Fisher Investments België stuurt u daarnaast kwartaalverslagen. Als onderdeel van discretionair vermogensbeheer vinden wij transparantie door duidelijke en regelmatige persoonlijke verslaglegging van fundamenteel belang.

Bewezen prestatiehistorie

De Investment Policy Committee (IPC) heeft in totaal meer dan 130 jaar beleggingservaring. De carrière van oprichter Ken Fisher strekt zich uit over bijna veertig jaar. Ken is de Executive Chairman en Co-Chief Investment Officer van Fisher Investments en Chairman van Fisher Investments Europe. Hij schreef een aantal boeken die op de bestsellerlijst van de New York Times staan en levert regelmatig bijdragen aan verschillende publicaties, waaronder de Financial Times in het Verenigd Koningkrijk, Børsen in Denemarken, De Telegraaf in Nederland, Focus Money in Duitsland, en USA Today. De Amerikaanse Private Client-divisie van Fisher Investments heeft een track record van meer dan 20 jaar en Ken Fisher is al meer dan 32 jaar bekend bij het grote publiek vanwege zijn columns in Forbes van 1984 tot en met 2017.

Een eenvoudige, transparante tarievenstructuur

In tegenstelling tot veel banken of beleggingsmaatschappijen, ontvangt noch Fisher Investments België noch Fisher Investments transactiecommissies. Uw jaarlijkse beheervergoeding is concurrerend en transparant en helpt de belangen van Fisher Investments Europe af te stemmen op uw belangen.

Portefeuilleanalyse en -beoordeling

Fisher Investments België voorziet zijn klanten van uitgebreide portefeuilleanalyses en advies. Door uitgebreide portefeuilleanalyses en advies te bieden, en door de portefeuillebeheeractiteiten over te laten aan Fisher Investments, is Fisher Investments België in staat synergiën te realiseren die anders onbereikbaar zouden blijven. Uw persoonlijke omstandigheden worden uitgebreid beoordeeld. Op basis daarvan kunnen wij aanbevelingen doen waarmee de waarschijnlijkheid dat u uw doelen zult halen, gemaximaliseerd wordt.

Beleggen in aandelen brengt risico's met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie noch een betrouwbare indicatie voor de toekomst. De waarde van uw beleggingen en rendement zal fluctueren met de wereldwijde aandelenmarkt en internationale valutakoersen.