Beleggingsfilosofie

Fisher Investments België biedt portefeuillebeheer aan van Fisher Investments. Decennialang kapitaalmarktonderzoek stelt ons in staat om daarbij een dynamische beleggingsaanpak toe te passen die gebaseerd is op toekomstgerichte marktinzichten. Als Fisher Investments bijvoorbeeld verwacht dat aandelen van grote bedrijven het beter zullen doen dan die van kleinere bedrijven, dan krijgen grotere bedrijven een groter aandeel in uw portefeuille. Wij denken dat deze dynamische aanpak gunstig is voor uw langetermijndoelstellingen.

De aanpak van Fisher Investments is ook gebaseerd op zijn beleggingfilosofie. Sinds de oprichting in 1979 heeft het deze filosofie ontwikkeld als leidraad voor zijn besluitvorming. Deze filosofie wordt ondersteund door bedrijfseigen onderzoek en bijna 40 jaar ervaring.

Kapitalisme is doorgaans een bron van maatschappelijk welzijn

Kapitalisme in al zijn vormen is niet voor niets het belangrijkste economische systeem ter wereld: het erkent de ongeëvenaarde kracht van de vindingrijkheid van de mens en streeft ernaar die om te zetten in winst. Individuen en bedrijven, en niet de overheid, hebben zeggenschap over handel en industrie. Dit is over het algemeen een goede zaak: kapitalisme en het streven naar winst hebben de mensheid ongekende groei en creativiteit gebracht. Uiteraard is geen enkel economisch systeem perfect, maar wij zijn van mening dat kapitalisme het best mogelijke systeem is in een onvolmaakte wereld. Andere economische systemen met een grote mate van overheidsbetrokkenheid doen het minder goed; overheidsingrepen leiden onvermijdelijk tot neveneffecten die vaker negatief dan positief zijn.

Onze beleggingsfilosofie erkent dat er, om innovatie en de winstkans te stimuleren, een potentiële beloning moet zijn die evenredig is met het risiconiveau dat ermee gemoeid is: hoe hoger dat risiconiveau, hoe groter de potentiële beloning. Uiteraard is de beloning minder waard als ze wordt weggehaald bij degene die ze nastreeft. Daarom zijn stabiele eigendomsrechten een belangrijk kenmerk van elk kapitalistisch systeem.

Wat beleggen en financiële markten betreft, onderzoeken we hoe economische systemen en beleidslijnen het winstmotief beïnvloeden dat eigen is aan het kapitalisme. Economische systemen of beleidslijnen die het winstmotief verstoren of elimineren, zijn over het algemeen nadelig voor de marktwerking. Systemen die winstbejag stimuleren, geven de marktwerking eerder een duwtje in de rug.

De “wijsheid” van Wall Street is vaak niet erg wijs

Veel beleggers vinden het misschien verleidelijk zich bij hun tekortkomingen neer te leggen en dan maar af te gaan op de "wijsheid" van Wall Street. Dit is echter zelden verstandig. Veel van de wijsheden die op Wall Street gemeengoed zijn, zijn in feite onjuist; grondige analyse heeft altijd de voorkeur op veralgemeningen zoals "dat is toch algemeen bekend". Toch worden ze vaak voor waarheid genomen en zijn te weinig beleggers en professionals vandaag bereid om ertegenin te gaan. Wanneer wij naar beleggingskansen kijken, dagen we algemeen aanvaarde "wijsheden" uit door ze in twijfel te trekken en grondig te analyseren. Dit vormt de basis van elk aspect van onze beleggingsfilosofie.

Vraag en aanbod bepalen alle prijzen — dus ook die van aandelen en obligaties

Net zoals de prijzen van alle vrij verhandelbare goederen, worden ook aandelenkoersen bepaald door vraag en aanbod. De vraag is bepalend voor de korte termijn en kan om welke reden dan ook schommelen: sentiment, politieke factoren of beginsels. Op langere termijn is het aanbod echter het meest bepalend voor aandelenkoersen. Toenemend aanbod in de vorm van beursintroducties (Initial Public Offerings, IPO's), secundaire emissies en fusies met aandelenruil leiden vaak tot stagnerende markten. Maar het aanbod kan ook krimpen door aandeleninkopen en fusies tegen geld; dit doet doorgaans de koers stijgen.

Assetallocatie is cruciaal, maar veel beleggers gaan hierbij in de fout

Assetallocatie, of de verdeling van de beleggingen over aandelen, obligaties, fondsen en andere effecten, heeft de grootste impact op het portefeuillerendement. Uw assetmix en globale beleggingsfilosofie zouden moeten afhangen van uw doelstellingen en tijdshorizon. Toch pakken veel beleggers deze kritieke beslissing verkeerd aan, waardoor hun portefeuille niet optimaal is afgestemd op hun situatie. Een enorm probleem, dat alleen maar is verergerd doordat de levensverwachting blijft toenemen, is dat mensen vaak de tijdshorizon van hun beleggingsproces onderschatten. De levensverwachting in de westerse landen is de afgelopen tientallen jaren alleen maar toegenomen en er zijn geen signalen dat dit binnenkort stopt; zelfs als uw ouders heel oud zijn geworden, mag u er redelijkerwijs van uitgaan dat u langer zult leven.

Een andere veelgemaakte fout is dat beleggers vaak discipline missen en een allocatie laten afhangen van hoe ze zich voelen. Dit kan hen ertoe aanzetten om op korte termijn naar een ‘veelbelovende’ belegging of een trendy beleggingsstijl te zoeken, te terughoudend te beleggen of geen welomlijnd proces te hanteren voor deze cruciale factor. Bij verstandige beleggingsbeslissingen en vermogensbeheer wordt niet alleen rekening gehouden met de persoonlijke financiële doelstellingen, maar ook met de tijdshorizon. Al deze zaken moeten worden onderbouwd met een gedisciplineerde strategie.

Marktcycli kunnen voorspeld worden, maar kortetermijnschommelingen niet

Het is onmogelijk dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse marktbewegingen stelselmatig te voorspellen en er uw beleggingen op af te stemmen — deze zogenoemde markttiming op korte termijn is onverstandig en gaat vaak ten koste van langetermijndoelstellingen. Conjuncturele veranderingen daarentegen zijn dikwijls wel voorspelbaar. Deze veranderingen worden doorgaans veroorzaakt door gebeurtenissen die de meeste beleggers niet zien of verkeerd interpreteren. Zo is er een verschil tussen de objectieve werkelijkheid en de perceptie van beleggers. Voor succesvolle voorspellingen moeten beide geëvalueerd worden. Aandelen zijn toekomstgericht; niettemin wordt het sentiment van beleggers zwaar beïnvloed door het recente verleden. Bull-markten beginnen over het algemeen tijdens een recessie, wanneer pessimisme de bovenhand haalt, en ze eindigen in een euforische hausse.

Geen enkele beleggingscategorie is inherent superieur

Elke effectencategorie steekt ooit boven de andere uit. Kleinere aandelen bijvoorbeeld presteren soms beter dan grotere (en omgekeerd) en binnenlandse presteren soms beter dan buitenlandse (en omgekeerd). De strategie van Fisher is doordrongen van het besef dat geen enkele soort of categorie permanent superieur is; historisch gezien krijgt nu eens de ene, dan weer de andere de overhand. Onze beleggingsfilosofie verschilt van die van andere bedrijven die focussen op een bepaalde omvang, stijl of soort effect, omdat ze denken dat die inherent superieur zijn.

Wereldwijde spreiding heeft de voorkeur

De financiële theorie stelt dat correct opgebouwde aandelenindexen op lange termijn gelijkaardige rendementen hebben. Alleen komen ze heel anders tot stand: hoe kleiner de index, hoe groter de volatiliteit (in de regel). Een bredere focus helpt daarentegen bij het afvlakken van pieken en dalen. Een wereldwijde beleggingsbenadering is meer gespreid dan een landspecifieke en zwakt landspecifieke factoren af. Een wereldwijde benadering is bovendien een praktische strategie die gebruikmaakt van performance-rotatie. Nergens zijn bedrijven inherent superieur. Net als bij beleggingsstijlen en effectencategorieën, neemt nu eens de ene, dan weer de andere regio het voortouw. Wij zijn van mening dat een wereldwijde benadering van een beleggingsstrategie de kansen verhoogt en tegelijk de impact van landspecifieke, politieke of wetgevingsrisico's beperkt.

Om beter te presteren dan de indexen, moet u verder kijken dan het nieuws

Als u ooit de koers van aandelen gevolgd hebt, dan weet u dat ze vrijwel onmiddellijk kunnen reageren wanneer de bedrijfsresultaten gepubliceerd worden of er fusies worden aangekondigd. Markten zijn ongelooflijk efficiënt in het inprijzen van bekende informatie. Om een voorsprong te nemen op de markt is het noodzakelijk de wereld anders en juister waar te nemen dan de massa. Op het moment dat nieuws van grote mediabedrijven u en alle anderen bereikt, is het waarschijnlijk al verwerkt in de beurskoersen. Een doordachte beleggingsstrategie moet met meer dingen rekening houden dan alleen schommelingen op korte termijn.

We kunnen ons vergissen (en u ook)

Zelfs met het beste en meest rigoureuze onderzoek is vergissen steeds mogelijk. Hoewel we focussen op marktsegmenten waarvan we verwachten dat ze goed zullen presteren en we meer klantenassets in die categorieën beleggen ten opzichte van de benchmark, blijven we ook enigszins blootgesteld aan marktsegmenten waarvan we verwachten dat ze het minder goed zullen doen. Als u belegt in de overtuiging dat u het altijd bij het rechte eind zult hebben, loopt u het risico op grote verliezen wanneer u zich vergist.

Ontdek hoe uw portefeuille kan profiteren van onze beleggingsfilosofie

Als u meer wilt weten over hoe onze beleggingsfilosofie kan worden toegepast op uw portefeuille, neem dan vandaag nog contact op met Fisher Investments België. We nemen dan met genoegen uw beleggingsportefeuille door, geven u een assetallocatie-advies op maat en brengen u in contact met de beheerdiensten. U maakt kennis met onze portefeuillebeheerders en andere beleggingsprofessionals. Zij helpen u bij het samenstellen van een portefeuille die het best aansluit bij uw behoeften.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.