Bedrijfsachtergrond

Jaren zeventig: Het theoretische werk van Ken Fisher in de jaren zeventig legde de basis voor het gebruik van de Price-to-Sales Ratio en toonde de relevantie ervan aan voor beleggingsanalyses. Dit hulpmiddel werd gebruikt bij het beheer van de small cap-portefeuilles voor de institutionele beleggers van Fisher Investments.

1979: Ken Fisher richt Fisher Investments op, de moedermaatschappij van Fisher Investments België. Vol vertrouwen in kapitalisme en vrije kapitaalmarkten begint hij met het beheren van discretionaire vermogens. Zijn beleggingsfilosofie is geworteld in het eenvoudige idee dat aanbod en vraag de enige bepalende factoren zijn voor effectenkoersen, en dat kapitaalmarkten relatief efficiënte groothandels van alle algemeen bekende informatie zijn. Dat betekent volgens hem dat je waarde moet toevoegen door actief beheer. Dat betekent ook zoeken naar informatie die niet algemeen bekend is, of door algemeen bekende informatie anders te interpreteren dan andere marktdeelnemers doen.

Midden jaren tachtig: Fisher Investments creëert verschillende beleggingsstijlen en gebruikt deze als basis voor een nieuwe reeks brede mandaatstrategieën, waaronder Global Total Return, US Total Return en Foreign Equity.

Midden jaren negentig: Fisher Investments begint via een Private Client Group met het direct aanbieden van apart portefeuillebeheer aan Amerikaanse vermogende particulieren.

Begin jaren 2000: Fisher Investments breidt zijn dienstenaanbod uit naar Canada en vestigt Fisher Investments Europe in het Verenigd Koninkrijk.

2007: Fisher Investments begint een joint venture met Grüner Fisher Investments GmbH (inmiddels een volledige dochteronderneming), dat diensten aan beleggers in Duitsland aanbiedt.

2012: Fisher Investments Europe breidt zijn activiteiten uit naar andere Europese landen. Binnen vier jaar is Fisher Investments Europe actief in acht Europese landen (buiten het VK). Daarnaast steekt Fisher Investments veel geld in het nieuwe terrein van de financiële gedragstheorie. Daarmee krijgen beleggers niet alleen meer inzicht in financiële hulpmiddelen, maar ook in de manier waarop ze deze hulpmiddelen kunnen gebruiken. Aan de hand van dit onderzoek kon Fisher Investments praktische toepassingen van de financiële gedragstheorie ontwikkelen voor het proces van portefeuillebeheer. Ken Fishers onderzoek werd in diverse financiële bladen gepubliceerd, waaronder de Financial Analysts Journal en The Journal of Portfolio Management.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.