Strategie voor portefeuillebeheer

Fisher Investments België biedt portefeuillebeheer op maat aan particuliere beleggers in België. Fisher Investments België verschilt van banken vanwege de specialisatie in het beheer van beleggingsportefeuilles. Wij stellen het belang van onze cliënten voorop door ze te voorzien van een uitstekende dienstverlening rondom het portefeuillebeheer en door belangenconflicten te voorkomen.

Afgestemd op uw behoeften


Jochem Tielkemeijer, Investment Counsellor Team Leader | Onze beleggingsstrategie
Portefeuilles worden afgestemd op de persoonlijke situatie en de beleggingsdoelstellingen van de klant. Onze aanpak begint met het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Op basis daarvan adviseren we een beleggingsstrategie waarmee u uw kansen op het verwezenlijken van uw financiële doelen maximaliseert. Goed beleggingsadvies richt zich op uw langetermijndoelen en sluit aan bij uw belangen. De activiteiten rondom het portefeuillebeheer zijn gedelegeerd aan moedermaatschappij Fisher Investments in de Verenigde Staten.

Wereldwijde, flexibele strategie

Onze portefeuilles zijn internationaal georiënteerd om van kansen overal ter wereld te kunnen profiteren. Daarnaast zijn ze aangepast aan uw persoonlijke behoeften en onze marktverwachtingen. Alle beleggingsstrategieën worden aangestuurd door Fisher Investments' vijfkoppige ’Investment Policy Committee’. Samen hebben de leden meer dan 150 jaar sectorervaring. Ze worden ondersteund door een eigen, wereldwijd actief onderzoeksteam.

Top-downbenadering

Fisher Investments hanteert bij zijn portefeuillebeheer een dynamische top-downbenadering die aan veranderende marktomstandigheden kan worden aangepast.

Wij zijn van mening dat ongeveer 70% van het portefeuillerendement op de lange termijn toe te wijzen is aan assetallocatie - de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, liquiditeiten en andere effecten die u op een bepaald moment in bezit heeft. Op het hoogste niveau verzamelt Fisher Investments allerlei gegevens, analyses van actuele marktomstandigheden, historische en gedragsfactoren om marktprognoses vast te stellen en besluiten over assetallocatie te nemen. Fisher Investments deelt deze gegevens in drie categorieën in, die we 'stuurfactoren' noemen:

  • Economische stuurfactoren zoals monetair beleid, rentecurve, analyse van de relatieve BBP-groei, veranderingen in wet- of regelgeving en boekhoudkundige normen.
  • Politieke stuurfactoren zijn bijvoorbeeld fiscale regels, de stabiliteit van regeringen en machtswisselingen.
  • Sentimentele stuurfactoren meten vooral verschuivingen in de vraag naar beleggingscategorieën en omvatten ook door menselijk gedrag aangestuurde factoren.

Wij zijn van mening dat ongeveer 20% van het relatieve portefeuillerendement kan worden toegeschreven aan de sub-activaspreiding - beleggen in grote of kleinere bedrijven, in binnen- of buitenland en in welke aandelenstijl (groeiaandelen of waarde-aandelen). Op basis van de hierboven genoemde stuurfactoren bepaalt Fisher Investments de beste mix van landen-, sector-, omvangs- en stijlfactoren. Op deze manier zijn ze aangesloten bij de thema's op het hogere niveau van onze toekomstverwachtingen en prognoses.

In de loop van de tijd is individuele effectenselectie verantwoordelijk voor ongeveer 10% van het resterende totale rendement van een gediversifieerde portefeuille, nadat het effect van factoren op hoger niveau is verrekend. Voor elke portefeuillesector waarin er belegd wil worden, wordt er fundamentele analyse toegepast om bedrijven met strategische kenmerken te selecteren die relatief grotere concurrentievoordelen bieden.

graph

**De toekomstgerichte toerekening van rendementen is een schatting die uitsluitend bedoeld is ter illustratie en die niet mag worden opgevat als een voorspelling van toekomstige rendementen of als een attributie van rendementen.

Veel vermogensbeheerders en makelaars richten zich uitsluitend op effectenselectie. Fisher Investments probeert daarentegen te kapitaliseren op aanzienlijke kansen om waarde toe te voegen aan alle niveaus in het proces van portefeuillebeheer.

Beleggen op financiële markten brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en zijn daar geen betrouwbare indicatie van.