Avslutt abonnement på e-post

Fisher Investments Norden vil innfri kravet ditt om å bli fjerne fra fremtidige e-postutsendinger sponset av Fisher Investments Norden.* Etter at du har sendt inn e-postadressen din, legger vi den til i en ekskluseringsliste i samsvar med vår personvernerklæring. Merk at innsendingen kun fjerner deg fra e-postkommunikasjon. Hvis du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Fisher Investments Norden på noen måte, klikk her. Se nedenfor for mer informasjon.

* Fisher Investments Norden-sponset e-post sendes ut av tredjepartsleverandører til deres e-postabonnentlister på vegne av Fisher Investments Norden. For å hindre at du mottar disse e-postene, gir Fisher Investments Norden tredjepartsleverandørene en sperreliste. Før en e-post sendes ut, vil leverandøren fjerne adresser fra mottakerlisten som finnes på Fisher Investments Nordens sperreliste. Fordi Fisher Investments Norden ikke kontrollerer abonnentlisten til tredjepartsleverandører og ikke direkte håndterer sperrelisteprosessen eller e-postutsendelsen, kan ikke Fisher Investments Norden garantere at avmeldte personer aldri vil motta en sponset e-post igjen, men arbeider for å minimere denne muligheten.