Fire regler for bearmarkeder

«Toprosentregelen sier følgende: Bearmarkeder i USA har en ujevn vei fra topp til bunn, men faller gjennomsnittlig ca. 2 % per måned. Er nedgangen er større enn det, kommer det trolig en kontrær reaksjon som kan gi deg bedre muligheter til å komme deg ut."

– Ken Fisher, Forbes, «Stay Cool», 21.9.1998

Evnen til å forstå bearmarkeder, definert som en økonomisk drevet nedgang på rundt 20 % eller mer over en lengre periode, er en viktig faktor å vurdere når man investerer i aksjemarkedet. Men mange investorer forstår kanskje ikke hva bearmarkeder er, eller hvordan man gjenkjenner dem, noe som kan føre til at man lar følelsene styre investeringsbeslutningene. Dette kan igjen føre til at man ikke når sine langsiktige mål. Fisher Investments tror det er avgjørende å følge de grunnleggende økonomiske forutsetningene for å kunne se når et bearmarked nærmer seg. Forutsetningene inkluderer politiske, økonomiske og følelsesmessige markedsdrivkrefter. Etter Fisher Investments' syn, er ikke tekniske indikatorer alene nok til å varsle om et forestående bearmarked. Fisher Investments' analyser viser imidlertid at et bearmarked sjelden starter med et smell, de begynner snarere ganske tregt. En rullende topp over en lengre periode som luller investorene inn i en falsk trygghetsfølelse.

Fire regler kan bidra til å identifisere den karakteristiske rullende toppen:

  1. Toprosentregelen: Et bearmarked faller normalt med rundt 2 % per måned. (Figur 1) Noen ganger faller det med mer enn 2 %, noen ganger mindre, men totalt og i gjennomsnitt begynner bearmarkeder som oftest ikke med det kraftige, plutselige fallet som mange venter. Skulle et bearmarked falle med mer enn 2 % per måned, kommer det ofte en kontrær oppgang, som kan gi bedre utgangsmuligheter. (Det kan også bare være en korreksjon, for å lese mer om dette henviser vi til neste avsnitt om korreksjoner som kler seg ut som bearmarkeder.)
  1. Tremånedersregelen: En langvarig Forbes-spaltist ved navn Joe Goodman rådet på 1940- og 1950-tallet leserne til å ikke forhaste seg med å si at toppen er kommet. Denne regelen sier at du skal vente tre måneder etter det du tror kan være toppen før du kaller det et bearmarked. I stedet for å tippe når en markedstopp kan komme, sikrer denne regelen at toppen har passert før man iverksetter defensive tiltak. Den gir et tidsvindu til vurdering av de grunnleggende forutsetningene, hva man skal gjøre i markedet og hva som driver bearmarkedet. (Figur 2)

Figur 1 og 2 viser den karakteristiske rullende toppen for S&P 500s fall under bearmarkedet i 1973–1974.

Kilde: FactSet, per 24.7.2018. S&P 500 kursindeks. Nivået er indeksert til 100 den 31.12.1972, fra 31.12.1972–31.12.1974. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom US dollar og den norske kronen kan gi høyere eller lavere avkastning på investeringer. For utviklingen til S&P 500 over de foregående 5 år, se figur 5.

  1. To tredeler/én tredelsregelen: Rundt én tredel av markedsnedgangen kommer i løpet av de første to tredelene av et bearmarked, mens to tredeler av nedgangen kommer i den siste tredelen av bearmarkedet. (Figur 3)
  1. 18-månedersregelen: Mens bullmarkeder, altså en lengre periode med kursoppgang, varierer betydelig i lengde, har det gjennomsnittlige bearmarked siden 1946 hatt en varighet på kun 16 måneder. (Figur 4) I moderne tid har svært få vart to hele år eller lenger. Hvis du gjør et defensivt trekk, bør du ikke regne med at det vil vare så lenge. Jo lenger et bearmarked har vart, jo mer trolig er det at du venter for lenge med å komme deg inn igjen. Hvis du fortsetter å være bearish i mer enn 18 måneder, vil du kunne gå glipp av at prisene skyter i været, noe som nesten alltid skjer i starten av et nytt bullmarked. Å gå glipp av akkurat dét, kan koste deg dyrt.

Kilde til Figur 3: FactSet, per 24.7.2018. S&P 500 kursindeks. Nivået er indeksert til 100 den 31.12.1972, fra 31.12.1972–31.12.1974.

Kilde til Figur 4: FactSet, Global Financial Data, per 19.3.2015. S&P 500 kursindeks, fra 29.5.1946–9.3.2009. Avkastningen presenteres uten utbytte. Med hensyn til durasjon varer en måned 30,5 dager. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom US dollar og den norske kronen kan gi høyere eller lavere avkastning på investeringer. For utviklingen til S&P 500 over de foregående 5 år, se figur 5.

Vær på vakt overfor korreksjoner som er kledt ut som bearmarkeder

Det er også avgjørende at man ikke feiltolker en nedgang som et bearmarked. Hvis det kun er snakk om en korreksjon (en kort, stemningsdrevet nedgang på 10–20 %) mener Fisher Investments at du er bedre tjent med å holde ut og ikke endre strategi. Det er umulig å beregne korreksjoner nøyaktig og konsekvent. En korreksjon kan ha en hvilken som helst årsak, eller ingen årsak i det hele tatt. Korreksjoner mangler årsakene og kjennetegnene til «veggen» og «katastrofen». Veggen handler om at når bullmarkeder modnes, glemmer investorene mange av sine bekymringer. En katastrofe er et uforutsett, uforanderlig objekt som er stort nok til å senke det globale bruttonasjonalproduktet med flere prosentpoeng. Her er noen tegn på at du kan stå overfor en korreksjon:

  • En nylig eller pågående regional geopolitisk konflikt, terrorhandling eller naturkatastrofe omtales i media som at dommedag er nær. Slike hendelser kan føre til volatilitet i markedet.
  • Økonomien er ellers grunnleggende sterk.
  • Nedgangen i markedet har vært brå og kort, og bratt ned fra en nylig toppnotering, til forskjell fra en rullende topp.

Å endre investeringsstrategi i et bearmarked og handle defensivt bør være et unntak, og må ikke skje på basis av en magefølelse eller hva naboen din måtte mene. Å gå ut av markedet er blant de største investeringsrisikoene du kan ta, for tar du feil og har behov for porteføljevekst, kan det å gå glipp av et bullmarked bli ekstremt kostbart. Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noen strenge markedsregler som bør følges slavisk. Snarere vil det å holde seg informert om de rådende markedsdrivkreftene samt forstå årsakene og indikatorene for bearmarkeder være viktig for å beholde disiplinen når porteføljen skal forvaltes, slik at du kan nå dine langsiktige investeringsmål.

Kilde: FactSet, per 24.7.2018. S&P 500 kursindeks, fra 3.1.2011–2.1.2018. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom US dollar og den norske kronen kan gi høyere eller lavere avkastning på investeringer.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.