Hvordan bearmarkeder lurer investorer


Bearmarkeder kan være smertefulle, men å overreagere kan være like så skadelig. Fisher Investments Norden ser på hvordan tålmodighet kan hjelpe investorer med å redusere tapene når et bearmarked inntreffer.

Bearmarkeder kan være svært smertefulle. Fisher Investments Nordens grunnlegger, Ken Fisher, kaller ofte aksjemarkedet for The Great Humiliator (TGH), eller «Den store ydmykeren». Og TGH liker ingenting bedre enn å skremme så mange som mulig til å tape penger, så lenge den kan, før prisene går opp (eller ned). Vi tror at et bearmarked er TGH på sitt mest dødelige.

TGH tar avkastningen fra folk på alle mulige måter. Først kan du oppleve i et bearmarked at porteføljen din går betydelig ned, med store urealiserte tap. Følelser som ydmykelse, frykt og smerte kan fort oppstå. I tillegg vet TGH at folk hater tap mer enn de elsker avkastning, et prinsipp kalt «nærsynt tapsaversjon». Derfor er bearmarkeder så smertefulle at de kan få investorer til å gå imot sin strategi og gjøre tullete ting som til syvende og sist skader dem. For de fleste vil skaden bli større på lang sikt enn om de ikke hadde foretatt seg noe. Ting som å selge i panikk når kursen er på sitt laveste. Altfor mange investorer gjør dette på egen hånd, og på egen bekostning, ofte fordi de «venter på klarhet», eller plutselig bestemmer seg for at de ikke tolererer risikoen for høy volatilitet lenger, og endrer sin langsiktige strategi til å investere i en stor mengde kontanter og fastrentepapirer, akkurat i tide til å gå glipp av markedets store oppgang når det har nådd bunnen.

En annen variasjon: Noen investorer sier at de vil fortsette å investere i aksjer til de «går i null» eller når en vilkårlig milepæl, og så endrer de strategi, dvs. sitter på kontanter og fastrentepapirer fordi «fastrentepapirer er sikrere». Men hvis de tror at aksjer er riktig aktiva for å oppnå den veksten de trenger for å komme tilbake til hvor porteføljen var på topp (eller et annet vilkårlig nivå) på kort sikt, hvorfor tror de ikke at aksjer kan føre til en overlegen vekst på lang sikt? Kortsiktige mål tilsier en kort tidshorisont på investeringene, noe som aksjer i og for seg ikke er egnet til. Langsiktige mål tilsier en lang tidshorisont, noe som aksjer, oftere enn ikke, er best egnet til. Noen investorer har trøbbel med å tenke gjennom disse tingene.

Store bearmarkeder betyr en påfølgende stor oppgang

Hvis du har en lang tidshorisont på investeringene dine, og mål som krever vekst på høyde med aksjemarkedet, så endrer ikke en nedgang på måten du burde investere på. Det forsiktige investorer frykter er å havne i et hull de ikke kommer ut av. De vet at hvis markedet faller med 25 %, holder det ikke med en oppgang på 25 % for å gå i null, det krever en oppgang på 33 %. Etter en nedgang på 30 % må den påfølgende oppgangen være på nesten 43 %. Og hvis det er et enormt fall i markedet, slik det var under finanskrisen i 2008–2009, skal det veldig mye til bare for å gå i null, for å ikke snakke om å oppnå god vekst etterpå. Og etter alle problemene med et bearmarked, har investorene vansker med å tro på at markedet kan få en så stor oppgang. Igjen er det TGH som står bak. Det er alltid det samme.

Det er derimot ikke umulig å komme tilbake fra en så stor nedgang. Bearmarkeder forekommer hele tiden. Noen ganger er de større, noen ganger mindre, men gjennom historien har kursfall, selv store kursfall, blitt fulgt av en oppgang, nye høyder og slår markedet. En nyttig måte for investorer å tenke på dette er at hvis markedet ikke hadde kommet seg etter et bearmarked, ville aksjekursene kun gått ned, men det gjør de ikke. De stiger mer enn de faller, og over tid stiger de enda mer.[i] Det stemmer ikke alltid, men nesten. Selv hvis det ikke stemmer, er det mer fordelaktig for investorer å være med på bullmarkedets oppgang enn om de selger alt på bunnen og ender opp med en haug med kontanter.

Ofte når investorer er midt i en nedgang, tenker de at denne gangen er det annerledes, og at aksjene aldri vil stige igjen. Og hvis de gjør det, så vil det ta mange år å komme tilbake til der hvor porteføljen var før nedgangen. Men, som Sir John Templeton (en kjent investor, fondsforvalter og filantropist) sier, de «farligste ordene» innen investering er «denne gangen er det annerledes». Sannheten er at det nesten aldri er annerledes denne gangen, på noe som helst grunnleggende nivå. Ja, detaljene endrer seg, men grunnprinsippene som driver aksjemarkedet og økonomien endrer seg ikke. Og menneskets atferd er ganske forutsigbar i måten vi reagerer på et bearmarked på. Så over lange perioder burde aksjer fortsette å stige, med periodevise nedganger og markedsvolatilitet, i stor eller liten grad.

Husk: Fremtiden inkluderer ukjent avkastning fra produkter som ennå ikke er oppfunnet, og tjenester som har oppstått fra menneskets skarpsindighet, innovasjon og ønsker. Hvis du setter sammen en langsiktig investeringsstrategi, foreslår jeg at du fokuserer på at det ikke er så veldig annerledes denne gangen, til tross for at det alltid føles annerledes.

Markedene vil til slutt gå videre (og oppover)

En grunn til at investorer frykter bearmarkeder, og hvorfor de er vanskelige å komme tilbake fra, er at investorer blir veiledet av gjennomsnittstall. La oss si at du antar at den gjennomsnittlige årlige aksjeavkastningen er rundt 10 %.  Hvis du trenger en oppgang på 33 %, 45 % eller 140 % i din portefølje for å komme tilbake i null, virker det som det kommer til å ta veldig, veldig lang tid. Bortsett fra at aksjemarkedets langsiktige gjennomsnitt faktisk regner inn bearmarkeder. Akkurat som at aksjer kan gå mye ned, slik som i et bearmarked, kan de gå mye opp også.

Avkastningen fra investeringer i et bullmarkeder normalt over gjennomsnittet, de er nødt til å være det for å veie opp for bearmarkedene. Figur 1 nedenfor viser avkastningen for amerikanske bullmarkeder siden 1926, unntatt det nåværende bullmarkedet. I gjennomsnitt har den årlige avkastningen fra amerikanske bullmarkeder vært på 19 %. Og selv om durasjonen varierer stort, kan de vare mye lenger enn mange tror, noe som betyr at tapene man fikk i et bearmarked kan bli oppveid på kortere tid enn det mange investorer tror.

Figur 1: Avkastning fra bullmarkeder i USA — alltid over gjennomsnittet

figure 1

*Med hensyn til durasjon varer en måned 30,5 dager.

Kilde: Global Financial Data, Inc., S&P 500 prisavkastning

Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og den norske kronen kan gi høyere eller lavere avkastning på investeringer. Den annualiserte avkastningen er en beregning av den årlige avkastningen som ville gitt den faktiske avkastningen for hver av tidsperiodene. Den akkumulerte avkastningen er en beregning av markedets aggregerte avkastning.

Investorer kan lett tenke: «Vel, jeg kom meg gjennom det store bearmarkedet og det var en enorm nedtur. Nå må jeg endre strategi til å sitte på for det meste kontanter og fastrentepapirer, fordi å investere i aksjer er for risikofylt.» Men å se tilbake på økonomien forteller deg ingenting om hva som kommer til å skje videre. Investorer må se fremover, alltid, og vurdere sine langsiktige investeringsmål og tidshorisont, uavhengig av frykten for  bearmarkeder, som TGH sprer. Ikke bli lurt av gjennomsnittstall. Bearmarkeder kan være store, men bullmarkeder har historisk sett vart lenger og vært større, og vi mener at de trolig vil være like dominerende i fremtiden som i fortiden.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.