Hva gjør du hvis du forlot markedet under et bearmarked

Du får kanskje lyst til å selge dine aksjer, børsnoterte fond (ETF-er) eller aksjefond under et bearmarked (en fundamentalt drevet nedgang på over 20 %). Foruten andre potensielle utfordringer knyttet til en slik handling, vil du stå overfor et vanskelig spørsmål: Nå som du har solgt deg ut, på hvilket tidspunkt burde du reinvestere og gå inn i markedet igjen? Nedganger i markedet kan være skremmende, men det kan det også være å gå glipp av de påfølgende oppturene. Så er det bedre å vente til det er helt sikkert at bearmarkedet er over, og et nytt bullmarked har startet?

Svaret kan komme som en overraskelse. Selv om det kanskje virker kontraintuitivt kan det være bedre å gå inn i markedet igjen før oppgangen har startet. Hvis man venter til man er helt sikker kan man risikere mange potensielle alternativkostnader, og det er nesten alltid umulig å time markedet riktig. Fluktuasjoner og nedganger under et sent bearmarked kan være smertefulle, men det kan være dyrere å gå glipp av starten på et nytt bullmarked, og det kan ha voldsom innvirkning på lang sikt. Aksjeutbytte på nye bullmarkeder er ofte hurtige og markante og motvirker noe av det tidligere bearmarkedets sene tap.

Tenk på bearmarkedet som en sammenpresset fjær: Jo mer du presser den sammen, desto høyere kan den sprette. Historisk sett skjer de største og bratteste fallene i bearmarkeder på slutten. På det tidspunktet fører redusert likviditet, slik som under finanskrisen høsten 2008, samt veldig dårlig stemning blant investorer, til overdrevne tap og panikk. Men denne sene panikken er som regel stemningsdrevet, siden investorer ofte reagerer følelsesmessig under en vidstrakt nedgang. Investorer som er bearish, altså pessimistiske, har en tendens til å gå ut fra at den midlertidige mangelen på likviditet er forbundet med et annet, større problem.

Når investorstemningen blir verre, kan aksjekursene falle hurtig og markant. Men når et nytt bullmarked starter, kan det motsatte skje like fort: Aksjekursene raser oppover basert på stemningen, da omstendighetene ikke er på langt nær så farlige som man fryktet, og likviditeten kommer tilbake. Den store oppgangen innledningsvis skjer ofte ikke fordi omstendighetene er gode eller forbedret, men fordi de ender opp med å ikke være en så stor katastrofe som man trodde under panikken. Du kan tenke på dette som en «V-oppgang», når aksjemarkedet får en oppgang som motvirker farten og formen av bearmarkedets avslutning, og dermed danner en V-formet graf for markedsutviklingen.

En klassisk V-oppgang

Figur 1 viser avkastning fra det globale aksjemarkedet mot slutten av bearmarkedet i 2008, og det nye bullmarkedet som startet i mars 2009, en typisk V-formet oppgang. I en periode var bullmarkedets oppgang nærmest en ren avspeiling av det sene bullmarkedet, og det globale aksjemarkedet hadde en historisk stor oppgang fra bunnen, henholdsvis 73 % fra 9. mars til årsslutt! [i]

Figur 1: Globale aksjer — V-oppgang i 2009

  • V-oppgang

Kilde: FactSet, per 14.11.2018. MSCI World totalavkastning med netto utbytte i USD fra 30.9.2008 til 31.12.2009. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

Investorer som velger å selge sine aktiva midt under et bearmarked får det kanskje bedre en liten stund, men det kan ende opp med å gjøre mer skade enn nytte. Til syvende og sist er det menneskelig å ville ha en viss kontroll på situasjonen, og mange investorer føler at de ved å selge under et bearmarked bevarer kontrollen og unngår ytterligere tap. Men dette eventyret har ikke nødvendigvis en lykkelig slutt.

Hvis man går glipp av starten på et bullmarked kan det resultere i at man går glipp av stor avkastning som normalt forekommer etter bunnen av et bearmarked via V-oppgangen. Hvis man derimot er fullt investert i den innledende oppgangen i et bullmarked kan det gjøre opp for en stor del av bearmarkedets tap. Altfor ofte går investorer som selger under et bearmarked glipp av denne innledende oppturen, og ender med å måtte bære bearmarkedets tap og ikke få med seg bullmarkedets påfølgende gevinst. De taper i begge ender.

Det finnes ikke noe «startsignal» på et bullmarked, så det er ikke noe du kan forberede deg på. Alternativkostnaden knyttet til å miste de tre første månedene kan være massive og vedvarende. Når du investerer, ha som mål å ikke miste syne av dine økonomiske mål, og handle deretter. Volatiliteten har en tendens til å være skyhøy på begge sider av markedets bunn. Det er først etterpå du vet hvilken volatilitet du lider deg gjennom, en sen bjørn eller en tidlig bull. Du kan ikke vite det med sikkerhet, så sørg for å ikke gå glipp av den.

[i] Kilde: FactSet, per 14.11.2018. MSCI World totalavkastning med netto utbytte i USD fra 30.9.2008 til 31.12.2009. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.