Bullmarkeder


Når det gjelder å diskutere finansmarkedene støter både investorer og rådgivere på bransjespesifikke uttrykk. Fagfolk innen finans og finanspressen bruker ofte uttrykk som bullmarked, bearmarked og risiko for å beskrive de rådende forholdene eller fryktene i markedet. Men hva er et bull- eller et bearmarked? I denne artikkelen har vi som mål å få klarhet i et av disse bransjespesifikke uttrykkene: bullmarkeder.

Kjennetegn ved bullmarkeder

Bullmarkeder er perioder, som oftest flere år, hvor aksjekursene i det store og hele stiger på lengre sikt. Under et bullmarked stiger som regel aksjemarkedsindekser og verdiansettelsen på aksjer. På motsatt side har vi bearmarkeder, det vil si perioder på rundt seks måneder til to år, hvor grunnleggende økonomiske faktorer driver aksjekursene ned med cirka 20 % eller mer. Samtidig som definisjonene kan variere på tvers av bransjen, bunner det ut i at bullmarkeder har kursstigning, og bearmarkeder har kursfall.

Det er derimot viktig å forstå at bullmarkeder ikke har lineær vekst. Aksjer vil normalt gå opp og ned underveis, ofte drevet av overdrevet frykt hos investorene. Vi kaller noen av kursfallene i et bullmarked for «korreksjoner». Korreksjoner, som vi karakteriserer som korte, stemningsdrevne fall på 10–20 %, starter ofte med et smell. På grunn av at de vanligvis blir drevet av frykt, kan de skje når som helst, med eller uten grunn, og kommer ofte brått på og medfører et kraftig fall i kursene. Når de er over, kan aksjekursene raskt fortsette sin oppadgående trend, noe som kan gjøre det håpløst å time korreksjonene i et bullmarked. 

Ettersom bullmarkeder modnes, blir investorstemningen, altså hva investorene føler, mer optimistisk. Mens det kan være vanskelig å måle følelsene til en stor gruppe investorer, kan vi for eksempel overvåke antall børsintroduksjoner (IPO-er, private selskaper som børsnoteres for å anskaffe kapital), driftsoverskudd eller profitt, og kapitalinngang eller -utgang (investorer som setter inn penger i fond og tar ut penger av fond). Kapitalinngang kan for eksempel gi en pekepinn på stemningen, fordi ettersom markeder stiger og optimismen øker, blir investorer mer komfortable med å sette penger inn i markedet, og kapitalinngangen kan dermed øke. Etter en nedtur kan investorer imidlertid være redd for å tape penger, og kan selge fondene sine eller andre verdipapirer. Disse pessimistiske utsiktene får ofte investorer til å gå glipp av tidlig avkastning i bullmarkeder, noe som potensielt kan redusere evnen til å nå langsiktige økonomiske mål.

Hvorfor investorstemningen er så viktig

Når du ser på historiske tall, kan det virke som om det er lett å holde på investeringene i et bullmarked fra bunn til topp. Investorer er ofte ikke klar over hvor naturstridig eller bakvendt investorstemningen kan være. Sir John Templeton beskrev investorstemning og hvordan det kan knyttes til markedssyklusen slik: «Bullmarkeder blir født av pessimisme, vokser av skepsis, modnes av optimisme og dør av eufori.»

Figur 1: Markedsstemningens livssyklus

Fig1

Investorer er ofte mest pessimistiske på eller nær bunnen av et bearmarked. Etter markedet har gjennomgått en vedvarende nedadgående utvikling, har investorer en tendens til å ha altfor negative forventninger, som er et tegn på pessimisme. Når prisene begynner å stige jevnt kommer skepsisen, ettersom investorer nøler med å investere igjen. På tross av en utstrakt skepsis, fortsetter selskaper å slå de negative forventningene, og flere investorer går inn i markedet mens prisene fortsetter å stige, noe som fører til optimisme. Når det er optimisme stiger kursene jevnt og trutt, investorene får høyere forventninger til bedriftsoverskudd, og de begynner å bli redde for å gå glipp av fremtidig avkastning.

Den siste fasen i et bullmarked er eufori. Når investorer kaster all forsiktighet over bord og ser etter neste hete investering, kan eufori få dem til å se bort fra grunnleggende økonomiske spørsmål og heller bare se etter grunner til at markedet skal gå videre oppover. Følelser og forventningsskjevhet er ofte investorenes verste fiender. Fordi investeringer ikke er intuitive, selger ofte investorer aksjer når de burde vente eller kjøpe. Å ta beslutninger om investeringer på feil tidspunkt basert på følelser kan true din evne til å oppnå dine langsiktige investeringsmål.

Bullmarked vs. bearmarked: Når du bør være bullish

Å være bullish er en form for optimisme og betyr at du tror på at markedet vil stige i overskuelig fremtid. Historien har vist at bullmarkeder varer lenger og avkastningen er større, i gjennomsnitt, enn tapene etter et bearmarked. S&P bullmarkeder har helt siden 1949 vart fra 26 måneder til så mye som 113 måneder.[i] Siden 1946 har det vært 11 S&P bearmarkeder med en gjennomsnittlig nedgang på 34 % og en gjennomsnittlig varighet på 16 måneder.[ii] I den samme perioden har S&P bullmarkeder, ikke inkludert det nåværende, vart i gjennomsnittlig fem år og hatt en gjennomsnittlig vekst på 149 % på prisindeksen S&P 500.[iii]

I et bearmarked kan investorer som lar seg styre av følelser ofte selge investeringene sine når markedet er nært bunnen. Grunnet tapet de pådrar seg kan de nøle med å investere igjen når bullmarkedet begynner. De vil ha flere bevis på at bedringen ikke bare er en midlertidig opphenting. Mens de står på sidelinjene, går de glipp av bullmarkedets ofte bratte oppgang i starten. Denne feilen kan være spesielt kostbar fordi investorer ofte blir med på store deler av nedturen, men går glipp av den første oppgangen, noe som kunne ha hjulpet dem med å erstatte noen av tapene sine. Dette kan redusere langsiktig avkastning i enda større grad. Å gå glipp av den initielle oppgangen i et bullmarked kan forsinke deg ytterligere og kan til og med hindre deg fra å nå dine langsiktige økonomiske mål. Dette er enda en grunn til at følelsesmessige reaksjoner på markedsutviklingen kan koste deg dyrt i lengden.

Investeringer medfører mange forskjellige risikoer. En av de mest oversette risikoene er risikoen for å ikke oppnå den langsiktige veksten du trenger for å oppnå dine langsiktige mål. Å gå glipp av oppgangen i starten kan bli kostbart, og mange investorer tar ikke denne kostnaden med i beregningen. Det kan øke risikoen kraftig for at du går glipp av veksten du trenger for å nå dine langsiktige økonomiske mål.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Fisher Investments Norden er den norske filialen til Fisher Investments Luxembourg, et datterselskap til Fisher Investments i USA. Fisher Investments Norden og Fisher Investments Luxembourg hjelper kunder med å navigere i kapitalmarkedene, og kundenes dedikerte investeringsrådgivere hjelper til med å svare på spørsmål på veien. Fisher Investments Luxembourg utkontrakterer deler av den daglige investeringsrådgivningen, porteføljeforvaltningen og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper. Hvis du vil vite mer, få en av våre veiledninger og regelmessige oppdateringer eller snakk med en av våre erfarne rådgivere i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.