Fisher Investments Nordens fire nøkkelpunkter for hvordan du bør investere i markedet

I en ideell investeringsverden ville enhver investor oppnå god avkastning uten å noensinne måtte vurdere risikoen. Men å investere har aldri vært, og kommer aldri til å bli risikofritt. Risiko og avkastning går hånd i hånd, og for å kunne oppnå resultater er du nødt til å ta risikoen som følger med. Å investere handler alltid om å inngå kompromiss. Sannheten er at risiko er en del av selv den mest solide investeringsstrategien, og måten du og din finansrådgiver utformer din personlige investeringsstrategi på beror i høy grad på dine langsiktige økonomiske mål.

Selv om det ikke finnes en magisk formel for hvordan man skal investere, er det noen veldig viktige vurderinger du bør ta som vil påvirke sluttresultatet. Blant dem er aktivallokeringen i porteføljen, det vil si blandingen av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. Valgene du tar med hensyn til aktivaallokering vil hjelpe deg med å fastsette hvor høy risiko og avkastning du behøver for å nå dine langsiktige investeringsmål. I denne artikkelen kommer vi til å skissere fire viktige hensyn du bør ta når du lager din personlige investeringsstrategi.

Fire hensyn for din investeringsstrategi

Før du bestemmer aktivallokeringen i din portefølje, burde du fastsette dine mål og vurdere tidshorisonten på investeringene. Vi i Fisher Investments Norden definerer dette som hvor lenge du har behov for at porteføljen skal vare. Det er ikke før du har gjort dette at du kan begynne å se på spørsmålene rundt hvordan man investerer, og oppnå avkastningen du trenger for å nå dine mål.

Vi i Fisher Investments Norden mener at du alltid burde vurdere det følgende når du lager din langsiktige investeringsstrategi.

1. Dine investeringsmål

Før du bestemmer hvordan du skal investere, bør du forstå hvorfor du investerer. Noen tror at det eneste målet er å ta vare på formuen de har i dag, men det er ofte feil måte å tenke på. Investorer med dette målet glemmer noen ganger å tenke på prisstigningen, uforutsette større utgifter eller en potensielt lengre tidshorisont enn man hadde sett for seg. Avhengig av din personlige situasjon kan det være uklokt å plassere hele formuen på en sparekonto med lav innskuddsrente, fordi avkastningen ikke nødvendigvis er høy nok til å holde tritt med årlig inflasjon eller dekke uforutsette fremtidige utgifter.

Andre kan ha som sitt viktigste investeringsmål å få formuen til å vokse så mye som mulig og få mer frihet. Slike investorer setter noen ganger mål som går forbi sine egne pengebehov, for eksempel for å etterlate penger til en yngre ektefelle eller samboer, bygge opp en arv til familien, opprette en trust eller gi penger til et veldedig formål.

Til slutt kan det være noen få som har en investeringsstrategi som går ut på å bruke opp alt de har i løpet av sin levetid. Dette kan imidlertid være risikabelt hvis det ikke gjøres riktig. Investorer med dette målet må være sikre på at de planlegger godt nok for eventuelle uforutsette utgifter, og har en lang nok tidshorisont. Ellers risikerer de å bruke opp pengene på investeringskontoen tidligere enn planlagt.

For å lage en investeringsstrategi som gir gode resultater, må du først bestemme dine langsiktige investeringsmål. Det er imidlertid viktig å huske at målene dine kan endre seg underveis. Du kan ende opp med å måtte justere målene eller livsstilen gitt at økonomien eller livet ikke går som planlagt. Du kan for eksempel få helseutfordringer, utgiftene dine kan gå opp, og du kan ha behov for større uttak i fremtiden. For å forberede deg på disse potensielle uforutsette kostnadene kan det være lurt å planlegge med større vekst. Hvis dine mål endrer seg grunnet uforutsette forhold, kan investeringsstrategien din også måtte forandre seg, avhengig av din situasjon.

2. Tidshorisonten på dine investeringer

Kort sagt, i Fisher Investments Norden definerer vi tidshorisonten på dine investeringer som hvor lenge du har behov for at porteføljen skal vare. Hvis du er i et parforhold vil denne perioden ofte knyttes til forventet levealder på dere begge, eller til andre arvinger slik som barn eller barnebarn. Hvis du har et overslag på hvor lenge porteføljen din bør vare, og hvor mye inntekt den bør gi, vil det hjelpe deg med å finne ut hvordan du bør investere for å oppnå den veksten du må ha for å nå dine mål.

Hvis tidshorisonten på dine investeringer er knyttet til din egen forventede levealder, må du huske at du kan ende opp med å leve mye lenger enn forventet. Alle som lever i dag tilhører en generasjon som kan forvente å leve lenger enn sine foreldre eller besteforeldre. En potensiell fordel med dette er at du har mer tid til å oppnå dine mål. En ulempe kan være at formuen og verdiene dine også må vare lenger.

Aldri undervurder tidshorisonten på dine investeringer. En av de største risikoene man tar som investor er å gå tom for penger eller å ikke nå målene. Vi i Fisher Investments Norden anbefaler at du stiller følgende spørsmål som en forholdsregel:

  1. Hvor lenge tenker du å jobbe?
  2. Hvor lenge må porteføljen din vare?
  3. Hvor lenge trenger du inntekt fra porteføljen din?
  4. Hvordan vil kontantuttak påvirke porteføljen din?
  5. Hvordan vil inflasjon påvirke porteføljen din?

Svarene på disse spørsmålene er viktige og vil hjelpe deg med å prioritere riktig når du utvikler din langsiktige investeringsstrategi.

3. Risiko og volatilitet

Risiko er en del av det å investere uansett hvilken type verdipapirer det er snakk om, fra aksjemarkedet til en enkel sparekonto. Når en del snakker om risiko i investeringer, mener de kortsiktig negativ volatilitet. En slik volatilitet er dog langt fra den eneste investeringsrisikoen du tar. En av de viktigste risikoene man må vurdere er muligheten for å ikke nå sine langsiktige mål.

En midlertidig nedgang på kontoen kan være tøft å holde ut, men en slik kortsiktig volatilitet kan være nødvendig for å oppnå den veksten du trenger for å oppnå dine langsiktige investeringsmål. Å gå bort fra investeringsstrategien i tider med høy volatilitet kan ødelegge sjansene til å nå målene dine.

Det beste er ofte å holde deg disiplinert og følge din langsiktige investeringsstrategi og aktivaallokering, i motsetning til å la frykt og følelser styre beslutningene dine, slik at du investerer i verdipapirer som ikke står i stil med dine mål.

4. Aktivaallokering

De tre punktene vi nettopp har snakket om, nemlig mål, tidshorisont og risiko, er avgjørende når du sitter med den viktigste beslutningen for din investeringsstrategi: aktivallokeringen i porteføljen.

Hvis du har behov om høy vekst for å nå dine mål, kan du måtte akseptere den høyere kortsiktige volatilitet til aksjer for å nyte godt av avkastningen de gir på sikt. Hvis du ikke trenger like høy vekst, kan du vurdere verdipapirer med lavere kortsiktig volatilitet og lavere langsiktig vekst, slik som obligasjoner. Obligasjoner behøver derimot ikke være så risikofritt som du kanskje tror.

Den beste aktivallokeringen er den som gir deg den beste sjansen til å oppnå dine langsiktige investeringsmål. Til sist er det du som må vurdere hvor høy risiko du er villig til å ta for å oppnå den veksten du trenger for å nå dine mål. Hvis du har spørsmål om hvordan du kommer i gang, står vi i Fisher Investments Norden klare til å hjelpe deg.

Snakk med oss i dag om hvordan man investerer

Det er mange hensyn å ta når man planlegger hvordan man skal investere, og mange investeringsstrategier å velge blant. Vi i Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å forstå dine langsiktige investeringsmål, og komme i gang med investeringsplanleggingen. For mer informasjon, få en av våre investeringsguider og regelmessige oppdateringer eller kontakt oss i dag for å avtale et møte.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.