Informasjon om forskrifter

Fisher Investments Norden er firmanavnet som brukes av Fisher Investments Europe Limited i Norge. Fisher Investments Europe Limited er autorisert og regulert av det britiske Financial Conduct Authority (FCA Number 191 609) og er registrert i England (foretaksnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds hovedkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannia. Storbritannia VAT NO:752084243

Fisher Investments Europe Limiteds morselskap, Fisher Asset Management, LLC, som handler under navnet Fisher Investments er etablert i USA og regulert av US Securities and Exchange Commission og fungerer som en underleverandør i henhold til en tjenestekjøpsavtale.

Fisher Investments Europe Limited
2nd Floor
6-10 Whitfield Street
London
W1T 2RE
Storbritannia
Epost: info@fisherinvestments.no

De 5 største meglerne & utførelseskvalitet (data for kalenderåret 2017)

Nedenfor er fjorårets fem største utførelsessteder per finansielt instrument for Fisher Investments Europes kunder. Selskapet gir denne informasjonen årlig for å overholde MiFID II-reglene.

Megler Utførelsesscore % av pålydende omsetning % av pålydende aksjeomsetning % av pålydende obligasjonsomsetning % av pålydende omsetning investeringsfond % av pålydende derivatomsetning Omsetningsvolum rangering
Nordnet Bank 9
34.1% 34.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1
Insinger Gilissen 14 27.6% 27.6% 0.0%
0.0% 0.0% 2
Avanza Bank 10
8.7% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 3
Banco Inversis S.A. 11 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4
UBS Europe SE (Succursale Italia) 13
4.9% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5

*Rangering av gns. utførelsesscore: Alle utførelser for hver godkjent megler måles i forhold til tre referansemål:

  • Trade Date Open
  • Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP)
  • Trade Date Close

Forskjell mellom gjennomsnittspriser og referansemål er uttrykt i prosent (differanse dividert med handelsverdi) og oppgis per megler som en veid gjennomsnittlig prosentforskjell for alle de tre referansemålene. Alle de 19 godkjente meglere er rangert i henhold til de tre referansemålene (topprangering betyr den minste %-forskjellen i forhold til referansemålet). Det brukes en vekt for rangeringen av hvert referansemål (Trade Date Open = 70 %, VWAP = 15 % og Trade Date Close = 15 %), og gns. rangering kombineres til en "Gjennomsnittlig utførelsesscore-rangering".

Eksempel:

Megler X:

  • Trade Date Open-rangering: 5
  • VWAP-rangering (volumvektet gjennomsnittspris): 10
  • Trade Date Close-rangering: 15
  • Utførelsescore = (70 % * 5) + (15 % * 10) + (15 % * 15) = 7

Utførelseskvaliteten gjennomgås ukentlig av trading-gruppen ved hjelp av TCA-software (Trade Cost Analysis). Et TCA-sammendrag genereres kvartalsvis og gjennomgås i detalj med Trading Practices Committee. Spesielle utsving gjennomgås for å fastslå hva som bidro til utførelsesresultateten, og om disse faktorene var innenfor traderens/meglerens kontroll.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at all eller deler av investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.