I nyhetene

Fisher Investments Norden skriver artikler og betraktninger om markedene og den økonomiske situasjonen. Styreformann og direktør Ken Fisher hadde sin månedlige «Portfolio Strategy»-spalte i Forbes i mer enn 30 år. Han er dermed forfatter av spalten med lengst sammenhengende løpetid i magasinets mer enn 90 år lange historie. Han skriver nå regelmessig for flere publikasjoner, blant annet Financial Times i Storbritannia, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederland, Focus Money i Tyskland og USA Today. Ken har også skrevet 11 bøker, inklusive 4 New York Times bestselgere – og har blitt utgitt, intervjuet og skrevet om globalt. Analysene hans er trukket frem i mange vitenskapelige tidsskrifter, og viser hans søken etter reell innsikt og analyser som spenner over hele det akademiske investeringsspekteret.

Kostbart med penger på konto

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 01.08.2018

Etter en ustabil start på 2018 har det globale aksjemarkedet steget med 0,5 % frem til 31. mai i år.(1) Noen medier advarer om...

Les mer

Slik unngår du valutaforvirring

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 02.07.2018

Hvis du investerer globalt, tror vi at noe av det viktigste er at du forstår hvordan regionale indekser og valutaforskyvninger bør analyseres. Vår erfaring...

Les mer

Hva burde europeiske investorer fokusere på?

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 30.05.2018

Ferske nyheter og langsiktige utfordringer konkurrerer om investorenes oppmerksomhet, og kan stjele oppmerksomheten fra analysene som sannsynligvis betyr mest. Hva har klimaendringer, den st…

Les mer

Derfor er global diversifisering viktig

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 11.04.2018

Diversifisering er et av de viktigste prinsippene innenfor investeringer. Riktig utført gir diversifisering investorene mulighet til å redusere risikoen uten å gå glipp av...

Les mer

Husk dette i en finanskrise

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 05.03.2018

Når et land selger obligasjoner er det normalt ingen stor nyhet. Når landet er Hellas, er det imidlertid noe ganske stort. Dette er spesielt sant når den gjeldende obligasjonen er et sjuårs-papir med en avkastning på bare 3,5 % – som ville vært utenkelig for bare tre år siden, da de lange rentene var …

Les mer

Positiv overraskelse at frykten for proteksjonisme ikke har fort til kursfall

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 04.01.2018

Til tross for valget av Trump og Brexit, ser frihandelen ut til å vokse seg sterkere. Investorer som var bekymret for at proteksjonistiske følelser ville bremse frihandelen, kan nå puste lettet ut. I løpet av de siste 18 månedene har Brexit, valget av Donald Trump, nasjonalistiske følelser i mange land i Europa og andre utviklinger …

Les mer

Til angrep på bankene

av Fisher Investments Norden, Hegnar, 28.07.2017

Norske banker tar seg for godt betalt og tilbyr for dårlig service innenfor formuesforvaltning.

Les mer
Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.