Artikler på Finansavisen.no

Pensjonsplanlegging for par

av Fisher Investments Norden, Finansavisen, 28.01.2021

Har du og partneren din de samme ønskene for pensjonisttilværelsen? Ikke overlat det til tilfeldighetene. Her er noen tips til å åpne samtalen og starte planleggingen allerede i dag.

Les mer
Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.