Bøker

Ken Fisher har skrevet 11 finansbøker om aksjer og investeringer (inkludert 4 New York Times-bestselgere):

 • Beat the Crowd (2015) – en formuesforvalters guide til investeringer, med omfattende forklaringer på hvordan en ekte investor tenker og handler – og hvorfor det så ofte fungerer.
 • The Little Book of Market Myths (2013) – avdekker farlige investeringsmyter og selvødeleggende tommelfingerregler.
 • Plan Your Prosperity (2012) – en strategi som kan hjelpe investorer med planleggingen av en vellykket pensjonering.
 • Markets Never Forget - But People Do (2012) – viser hvordan og hvorfor investorers hukommelser svikter – og hvor dyrt det kan være.
 • Debunkery (2010) - forklarer hvorfor så mange investorer ikke når de resultatene de ønsker på lang sikt.
 • How to Smell a Rat (2009) – fem enkle tegn som kan varsle investorer om mulig svindel.
 • The Ten Roads to Riches (2008) – avslører hvordan de superrike fant veien til rikdom.
 • The Only Three Questions That Count (2006) – en praktisk, anvendelig metode investorer kan bruke for mer vellykkede investeringer.
 • 100 Minds That Made the Market (1993) – deler historiene til 100 finanspionerer.
 • The Wall Street Waltz (1987) – en finanspreget billedbok med langsiktige finansielle data i lettfattelige grafer.
 • Super Stocks (1984) – bidro til å popularisere PSR (Price-to-Sales Ratio), som nå inngår som en sentral del av moderne finansstudier.

I tillegg har Fisher Investments publisert en rekke serier med investeringssektor-guider sammen med John Wiley & Sons. Fisher Investments On-serien består av tekniske bøker som forklarer hvordan man investerer globalt i ulike økonomiske kategorier:syklisk konsum, dagligvarer, fremvoksende økonomier, energi, finans, helse, industriselskaper, IT, råvarer, telekommunikasjon og forsyninger (vann, varme, gass, strøm osv.).

Fisher Investments har også gitt ut boken Own the World, med en rekke verktøyer for å sette sammen en global portefølje, og 20/20 Money, som hjelper investorer å se investeringslandskapet tydeligere ved å bygge opp en klar forståelse av ulike begreper.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.