Veiledninger for økonomisk planlegging

Det å forvalte din egen portefølje, samt utvikle en økonomisk plan for å nå dine investeringsmål kan føles som et stort og avskrekkende ansvar. Mengden informasjon som er tilgjengelig kan til tider være overveldende, uansett hvor mye erfaring du har med investeringer. Det å ikke vite når og hvor man skal starte å investere kan hindre noen nybegynnere fra å komme i gang som hele tiden utsetter det.

Om du er en som forvalter dine egne aktiva eller har gitt oppgaven til en profesjonell rådgiver, har vi i Fisher Investments Norden laget en rekke med nyttige veiledninger tilpasset for deg. Vi laget disse veiledningene som er åpne for alle for å hjelpe nysgjerrige investorer til å se positivt på det å investere. Vi har verktøyene du trenger for å investere riktig og nå dine langsiktige investeringsmål.

I denne artikkelen legger vi frem noen av veiledningene som kan være til hjelp for deg.


Utsikter for aksjemarkedet

Hvilken retning vil aksjemarkedet ta? Markedsutsikten ser på de viktigste driverne for markedet, og kan være nyttig om du forvalter dine egne investeringer, eller samarbeider med en investeringsrådgiver. Denne guiden gis ut hvert kvartal, og inneholder dybdeanalyser av de rådende forholdene i den globale økonomien, samt nylige hendelser. Vi håper dette vil hjelpe deg med å forstå markedene, og bedre analysere tallmaterialet når det slippes.


Pensjonsplan på 15 minutter

Å gå tom for penger som pensjonist er noe av det kommende pensjonister frykter mest, og det er berettiget. Vår pensjonsplan på 15 minutter er en konkret investeringsveiledning støttet av tallmateriale, som tar for seg de viktigste vurderingene du bør gjøre for å få dine flytende aktiva til å jobbe for deg frem mot pensjonisttilværelsen.

Selv om veiledningen ikke nødvendigvis forteller deg hva du bør investere i eller hvordan du skal navigere rundt i aksjemarkedet, får du et nyttig rammeverk for hvordan du investerer og planlegger for pensjonisttilværelsen. Veiledningen vil hjelpe deg med å finne noen svar på følgende spørsmål:

  • Hvor lenge trenger du inntekt fra porteføljen din?
  • Hvordan vil uttak og inflasjon påvirke porteføljen?
  • Hva er ditt viktigste investeringsmål?
  • Hvilke større kompromisser kan du måtte inngå?

Om du har forvaltet dine egne aktiva eller har overlatt oppgaven til en profesjonell rådgiver, vil vår pensjonsplan på 15 minutter gi deg innsikten du trenger for å stille spørsmålene som kreves for at du skal nå dine økonomiske mål. Det kan være et fint utgangspunkt for de som tenker å pensjonere seg i nær fremtid, eller et evalueringsverktøy for investorer som allerede har pensjonert seg.


Den komplette guiden til pensjonsinntekter

Vet du hvor mye det vil koste å bli pensjonist? Har du tenkt på å skaffe deg en ekstrainntekt når du slutter å jobbe? Det er mange som ikke liker å tenke på disse spørsmålene, og når de til slutt gjør det, kan de ha gått glipp av potensiell avkastning.

Den komplette guiden til pensjonsinntekter tar for seg noen viktige vurderinger du bør ta som investor. Du får hjelp til å tenke annerledes på hvordan du kan oppnå ønsket inntekt som pensjonist. Veiledningen starter med å oppmuntre deg til å sette dine langsiktige investeringsmål. Noen vanlige mål pensjonister setter seg er å unngå å gå tom for penger, å opprettholde livsstilen, eller å etterlate penger til sine arvinger.

Når du har fastsatt dine mål kan du begynne å stille de viktige spørsmålene om hvordan du skal oppnå disse målene, og implementere en solid og langsiktig investeringsstrategi. Det er mange spørsmål i denne prosessen, så vi har funnet noen svar som kan være nyttige for deg:

  • Hvordan tenker du å finansiere pensjonisttilværelsen? Når du har tenkt på hvor mye det vil koste å bli pensjonist, må du finne ut hvordan du skal finansiere det. Avhengig av din situasjon kan det være at du benytter deg av en investeringsportefølje som du har hatt i mange år, vanlig pensjonsinntekt, eller en annen form for inntekt.
  • Hvis investeringer skal være din hovedinntekt, hvilke verdipapirer skal du investere i?Investeringsporteføljer er en vanlig inntektskilde for mange pensjonister, men mange tror at inntektsgivende verdipapirer slik som aksjer med fast rente eller høyt utbytte er nødvendig for å dekke utgiftene i hverdagen. Andre kilder slik som kollektive investeringer, for eksempel aksjefond, hjelper til med å holde deg diversifisert. Denne delen av veiledningen fokuserer på forskjellen mellom inntekt og kontantstrøm, og legger frem et mulig alternativ til vanlige måter å generere inntekt på.
  • Hva med alternative investeringer som inntektskilde? Noen investorer har andre inntektskilder som de kan regne med når de planlegger økonomien som pensjonist. Et vanlig eksempel på alternative investeringer er truster basert på eiendomsinvesteringer (Real Estate Investment Trusts). Avhengig av dine langsiktige investeringsmål, er ikke disse produktene nødvendigvis de beste midlene for å generere inntekt som pensjonist.

Det er særdeles viktig å tenke på disse spørsmålene mens du sparer og planlegger for pensjonisttilværelsen. Mens noen investorer kun fokuserer på verdipapirer som genererer inntekt når du blir pensjonist, er det andre metoder å finansiere pensjonisttilværelsen på som gir mer fleksibilitet og vekstpotensial, hvis man har behov om det. Den komplette guiden til pensjonsinntekter kan hjelpe deg i gang med å planlegge hvordan du skal finansiere pensjonisttilværelsen.


Ni måter for å unngå investeringsfeil

Investeringsfeil er dessverre ganske vanlig. Hvis du lar følelsene styre investeringene eller gjør andre feil, kan det hindre din evne til å nå dine langsiktige økonomiske mål. Selv små feil kan ha mye å si over tid.

Hvis man for eksempel er altfor selvsikker på sine investeringer, eller tar valg på grunnlag av informasjon som alle sitter på, kan det føre til økt risiko og høyere tap enn du er komfortabel med. For å hjelpe investorer med å holde kursen og nå målene, tar denne veiledningen for seg de vanligste investeringsfeilene som investorer gjør.


Fisher Investments Norden sine investeringsveiledninger

Det kan være vanskelig å navigere rundt i investeringsbransjen til tider, og rådene man får fra forskjellige kilder kan være motstridende. Dette er bare en av grunnene til at Fisher Investments Norden er engasjert i å veilede nye og erfarne investorer. Å sørge for at du har den rette informasjonen er et av de viktigste stegene du tar mot å nå dine langsiktige mål. Vi håper du kan ta deg tid til å lese gjennom en av våre veiledninger nå som du planlegger din økonomiske fremtid. Og, hvis det er av interesse, håper vi du vil snakke med oss i Fisher Investments Norden om hva vi kan tilby. Hvis du vil motta eksemplarer av våre veiledninger og regelmessige oppdateringer kan du få dem ned her, eller kontakt oss for å snakke med en av våre rådgivere i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.