COVID-19 og dine investeringer

Innblikk for å hjelpe deg med å navigere i denne makeløse perioden og å forbli på sporet til å nå dine mål


Akkurat nå er det utfordrende tider. Covid-19-utbruddet kom raskt, følgende ble nærmest universelle, og en rekke regioner rundt om i verden opplever fortsatt utbrudd. Det er naturlig å bekymre seg for hvordan viruset kan påvirke deg, dine kjære, samfunnet ditt, finansene dine med mer. Vi vil hjelpe til med å lette litt på stresset ved å gi solide og oppriktige råd om virkningen av COVID-19 på markedene og økonomien.

Støtt deg på vår omfattende erfaring innenfor investeringer og la oss veilede deg gjennom denne utfordrende tiden. Vi har hjulpet tusenvis av kunder med å navigere gjennom bull- og bearmarkeder i løpet av de over 40 år vi har vært i bransjen. Vi kan hjelpe deg med å forstå det som skjer i markedene nå, hva historien forteller oss kan komme til å skje videre og hva dette kan bety for dine investeringer.

Kom tilbake regelmessig for å holde deg oppdatert, eller ring oss på 800 19 638 for å snakke med en kvalifisert medarbeider som kan gi deg videre veiledning vedrørende din personlige situasjon.

Hvordan påvirker covid-19 økonomien og markedene?

Da markedene begynte å falle sent i februar, tror vi det var grunnet forventninger om at covid-19s karantenebestemmelser kom til å forstyrre økonomien. Nedganger i BNP og en historisk høy arbeidsledighet som har kommet av midlertidige stengninger av virksomheter, samt andre stengingstiltak over hele verden har gått hardt ut over den økonomiske aktiviteten.

I USA har antallet covid-19-tilfeller økt siden juni og noen stater har redusert eller satt gjenåpningen på pause. På lignende vis har virusutbrudd i avgrensede områder i andre land slik som Kina og Australia fått lokale myndigheter til å iverksette målrettede nedstengninger. Selv om dette utvilsomt er dårlige nyheter fra et folkehelseperspektiv, vil vi advare om å trekke konklusjoner om markedet ut ifra det. Investorer har lenge vært klar over risikoen for en ny bølge med covid-19. Vi tror en ny bølge må bli verre enn man frykter for øyeblikket for at den skal påvirke markedene ytterligere.

Vi er sikre på at økonomien omsider vil komme tilbake, og for investorer er det avgjørende å huske at aksjer vanligvis spretter opp igjen før resesjonen slutter. Vi tror at denne gangen er intet unntak, siden aksjene stort sett har steget siden 23. mars. Til tross for at oppgangen trolig har startet, har vi sett utbredt pessimisme. Dette er også normalt når markedene stiger. Det var pessimisme og skepsis i mange år etter at bearmarkedet i 2008 tok slutt, lenge etter at aksjene gikk forbi tidligere topper i 2007. Som den legendariske investoren John Templeton sa, bullmarkeder er «født på pessimisme», så det burde ikke være overraskende at aksjemarkedet stiger når optimismen mangler. Faktisk kan pessimisme senke terskelen for nyheter som overrasker positivt.

Kan økonomisk og skattemessige støtteordninger fra staten redde økonomien?

Myndigheter og sentralbanker over hele verden har iverksatt økonomiske og skattemessige støtteordninger for å motvirke virusets økonomiske innvirkning. Slike tiltak kan hjelpe på, spesielt for mennesker og småbedrifter som er hardt rammet, men vi tror ikke at de vil sørge for at økonomien eller markedet gjør en helomvending.

Den japanske sentralbanken og Den europeiske sentralbanken har utvidet sine oppkjøpsprogrammer for verdipapirer, også kjent som kvantitative lettelser (quantitative easing, QE). Bank of England gjenopptok QE og kuttet rentene drastisk. Fed (USAs sentralbank) gjorde det samme, og vedtok ytterligere banebrytende tiltak i et forsøk på å støtte opp om finanssystemet.

Etter vårt syn vil disse tiltakene trolig gi blandede resultater. Det kan være fordelaktig på kort sikt, spesielt for blakke småbedrifter. Fiskale tiltakspakker kan få i gang etterspørselen igjen under en lenger resesjon og vil gi medvind under den økonomiske bedringen. Men tiltak innenfor QE kan få utilsiktede konsekvenser, som at bankene blir mindre villige til å låne ut penger.

Når tok bearmarkedet slutt?

Vi mener at bearmarkedet tok slutt den 23. mars, noe som gjør det til det korteste bearmarkedet i moderne tid. Mellom 19. februar og 23. mars falt globale markeder veldig kraftig, men hentet så inn det meste av nedgangen. Selv om finansnyhetene ikke er helt positive og investorer fortsatt virker pessimistiske, ser det ut til at forholdene bedrer seg. Økonomien kommer sakte men sikkert frem etter nedstengningene, og detaljhandelen øker på mange områder. Vi tror at bærekraften til det nåværende bullmarkedet avhenger, i stor grad, av om investorene fortsetter å se lyst på fremtiden når de ser 12-30 måneder frem i tid. 

For mer informasjon og detaljer om vårt nåværende markedsperspektiv, last ned våre Aksjemarkedsutsikter.

Hva betyr covid-19 for mine investeringer?

Vi har lenge trodd at det mest risikofylte en investor kan gjøre er å ikke være tilstrekkelig investert i markedet lenge nok til å oppnå avkastning på linje med markedet (eller bedre) over tid. Tid i markedet er avgjørende for å oppnå de langsiktige økonomiske målene til de fleste investorer. Investorer prøver derimot for ofte å time markedet og ender opp med å gå glipp av noen av de beste dagene på markedet. Kortsiktig volatilitet er alltid en mulighet og burde forventes. Men om du derimot har langsiktige investeringsmål på 10, 15 eller 20 år eller mer, kan det være farlig å avvike fra din langsiktige investeringsstrategi på grunn av kortsiktig markedsvolatilitet. Husk at den historiske langsiktige avkastningen for aksjer inkluderer bearmarkedene. Det å være tålmodig og disiplinert og holde seg til din langsiktige investeringsstrategi er nøkkelen til langsiktig suksess som investor.

Selv om noen investorer tenker det er bedre å styre unna markedene til «ting roer seg» eller til det kommer positive nyheter, vil verden sjelden gi et tydelig signal om at «faren er over». Aksjer begynner ofte å stige opp fra en korreksjon eller et bearmarked lenge før det er slutt på dårlige nyheter, og priser inn en bedre økonomisk fremtid. Oppgangen i aksjemarkedet som begynte 23. mars da mange lang fortsatt var stengt og økonomiske tall var dystre er et utmerket eksempel på aksjenes tendens til å bevege seg før økonomien begynner å hente seg inn. Denne gangen, som ofte er tilfelle, hvis du ventet på et «klarsignal», hadde du gått glipp av betydelige oppganger i markedet.

Vi vet at å investere under ustabile markeder ikke er enkelt, og vi ønsker å være en ressurs for deg. Kontakt oss hvis du vil høre mer om våre nåværende syn på markedet, eller hvis du er interessert i å høre mer om våre tjenester.

Hva gjør Fisher Investments Norden for å hjelpe investorer under covid-19?

I denne volatile perioden er det viktigere enn noen gang før å opprettholde vår utmerkede service. Som alltid sørger Fisher Investments Norden proaktiv og personlig kommunikasjon som svarer til kundens behov, bekymringer og interesser. Etter hvert som situasjonen med COVID-19 utvikler seg, vil kundene høre fra sine respektive investeringsrådgivere, som vil holde dem oppdatert om porteføljene deres og vår strategi.

Videre vil vi hjelpe investorene med å se gjennom all støyen i mediene, ved å gi dem likefrem, faktabasert informasjon om markedsvolatiliteten og COVID-19 på tvers av alle våre digitale plattformer. Utover denne siden tilbyr vi multimedia-oppdateringer på sosiale medier: YouTube, Facebook, LinkedIn, og Twitter.

Hvordan kan Fisher Investments Norden hjelpe meg?

Samfunnsmessige tap og tap av menneskeliv som følge av covid-19 har vært tragiske, og den medfølgende finansielle belastningen på folk og markeder har ikke gjort det enklere. Mange investorer føler at de har sporet av i sine bestrebelser etter å nå sine finansielle mål.

Vi har hjulpet kunder gjennom bearmarkeder og andre perioder med volatilitet og usikkerhet før, og vi er her for å være til hjelp nå. Ta kontakt med oss på nett eller ved å ringe 800 19 638. Vi vil gjerne dele våre perspektiver for å hjelpe deg tilbake på sporet i denne vanskelige tiden.

Ytterligere ressurser

Last ned vår seneste Markedsutsikt  for et ferskt og nøkternt perspektiv på hvor vi tror markedene beveger seg og hvorfor.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.