COVID-19 og dine investeringer

Innblikk som vil lose deg gjennom denne enestående perioden og holde deg på sporet mot dine mål


Akkurat nå er det utfordrende tider. Covid-19-utbruddet kom raskt, følgende ble globale, og en rekke regioner rundt om i verden opplever fortsatt kraftige utbrudd. Det er naturlig å være bekymret for hvordan viruset kan påvirke deg, dine nærmeste, samfunnet rundt deg, økonomien din med mer. Vi vil hjelpe til med å lette litt på stresset ved å gi solide og oppriktige råd om virkningen av covid-19 på markedene og økonomien.

Støtt deg på vår omfattende erfaring innenfor investeringer og la oss veilede deg gjennom denne utfordrende tiden. Vi har hjulpet tusenvis av kunder med å navigere gjennom bull- og bearmarkeder i løpet av de over 40 år vi har vært i bransjen. Vi kan hjelpe deg med å forstå det som skjer i markedene nå, hva historien forteller oss kan komme til å skje videre og hva dette kan bety for dine investeringer.

Kom tilbake regelmessig for å holde deg oppdatert. Eller ring oss på 800 19 638 for å snakke med en representant som kan diskutere din personlige situasjon.

Hvordan påvirker covid-19 økonomien og markedene?

Da markedene begynte å falle sent i februar 2020, tror vi det var grunnet forventninger om at covid-19s karantenebestemmelser kom til å forstyrre økonomien. Nedganger i BNP og en historisk høy arbeidsledighet som har kommet av stengingstiltak og stengning av virksomheter over hele verden har gått hardt ut over den økonomiske aktiviteten.

I USA har et økende antall tilfeller av covid-19 fått mange stater til å iverksette nye tiltak for å bremse spredningen av viruset. På lignende vis har virusutbrudd rundt i verden fått myndighetene til å iverksette målrettede nedstengninger og andre tiltak for folkehelsen. Selv om et økende antall smittetilfeller utvilsomt er dårlige nyheter fra et folkehelseperspektiv, vil vi advare om å trekke konklusjoner om markedet ut ifra dette. Investorer har lenge vært oppmerksom på risikoen for en oppblomstring av covid-19 i vinter, noe som antyder at effektive markeder har priset inn muligheten for lenge siden. Vi tror at gjenoppblomstringen som store deler av verden opplever nå måtte ha vært mye verre enn man fryktet for å markant bevege markedene.

Vi er sikre på at økonomien omsider vil komme tilbake, og for investorer er det avgjørende å huske at aksjer vanligvis spretter opp igjen før resesjonen slutter. Vi tror at denne gangen er intet unntak, siden aksjene stort sett har steget siden 23. mars. Til tross for dette har vi lagt merke til en utbredt pessimisme. Dette er også normalt. Det var pessimisme og skepsis i mange år etter at bearmarkedet i 2008 tok slutt, lenge etter at aksjene gikk forbi tidligere topper i 2007. Som den legendariske investoren John Templeton sa, bullmarkeder er «født på pessimisme», så det burde ikke være overraskende at aksjemarkedet stiger når optimismen mangler.

Hva betyr covid-19 for mine investeringer?

Ødeleggelsene og usikkerheten knyttet til covid-19-pandemien har gjort at mange investorer føler de burde selge seg ut av markedet til ting roer seg. Vi har imidlertid lenge trodd at det mest risikofylte en investor kan gjøre er å ikke være tilstrekkelig investert i markedet lenge nok til å oppnå avkastning på linje med markedet (eller bedre) over tid. Tid i markedet er avgjørende for å oppnå de langsiktige økonomiske målene til de fleste investorer. Investorer prøver derimot for ofte å time markedet og ender opp med å gå glipp av noen av de beste dagene på markedet. Kortsiktig volatilitet er alltid en mulighet og burde forventes. Men om du derimot har langsiktige investeringsmål på 10, 15 eller 20 år eller mer, kan det være farlig å avvike fra din langsiktige investeringsstrategi på grunn av kortsiktig markedsvolatilitet. Husk at den historiske langsiktige avkastningen for aksjer inkluderer bearmarkedene. Det å være tålmodig og disiplinert og holde seg til din langsiktige investeringsstrategi er nøkkelen til langsiktig suksess som investor.

Selv om noen investorer tenker det er bedre å styre unna markedene til «ting roer seg» eller til det kommer positive nyheter, vil verden sjelden gi et tydelig signal om at «faren er over». Aksjer begynner ofte å stige opp fra en korreksjon eller et bearmarked lenge før det er slutt på dårlige nyheter, og priser inn en bedre økonomisk fremtid. Oppgangen i aksjemarkedet som begynte 23. mars da mange lang fortsatt var stengt og økonomiske tall var dystre er et utmerket eksempel på aksjenes tendens til å bevege seg før økonomien begynner å hente seg inn. Denne gangen, som ofte er tilfelle, hvis du ventet på et «klarsignal», hadde du gått glipp av betydelige oppganger i markedet.

For mer informasjon og detaljer om vårt nåværende markedsperspektiv, last ned våre Aksjemarkedsutsikter.

Vi vet at å investere under ustabile markeder ikke er enkelt, og vi ønsker å være en ressurs for deg. Kontakt oss hvis du vil høre mer om våre nåværende syn på markedet, eller hvis du er interessert i å høre mer om våre tjenester.

Hva gjør Fisher Investments Norden for å hjelpe investorer under covid-19?

I denne volatile perioden er det viktigere enn noen gang før å opprettholde vår utmerkede service. Som alltid sørger Fisher Investments for proaktiv og personlig kommunikasjon som svarer til kundens behov, bekymringer og interesser. Etter hvert som situasjonen med covid-19 utvikler seg, vil kundene høre fra sine respektive investeringsrådgivere, som vil holde dem oppdatert om porteføljene deres og vår strategi.

Videre vil vi hjelpe investorene med å se gjennom all støyen i mediene, ved å gi dem likefrem, faktabasert informasjon om markedsvolatiliteten og covid-19 på tvers av alle våre digitale plattformer. Utover denne siden tilbyr vi multimedia-oppdateringer på sosiale medier: YouTube, Facebook, LinkedIn, og Twitter.

Hvordan kan Fisher Investments Norden hjelpe meg?

Samfunnsmessige tap og tap av menneskeliv som følge av covid-19 har vært tragiske, og den medfølgende finansielle belastningen på folk og markeder har ikke gjort det enklere. Mange investorer føler at de har sporet av i sine bestrebelser etter å nå sine finansielle mål.

Vi har hjulpet kunder gjennom bearmarkeder og andre perioder med volatilitet og usikkerhet før, og vi er her for å være til hjelp nå. Ta kontakt med oss på nett eller ved å ringe 800 19 638. Vi vil gjerne dele våre perspektiver for å hjelpe deg tilbake på sporet i denne vanskelige tiden.*

Ytterligere ressurser

Last ned vår seneste Markedsutsikt for et ferskt og nøkternt perspektiv på hvor vi tror markedene beveger seg og hvorfor.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.