COVID-19 og dine investeringer: Innblikk for å hjelpe deg med å navigere i denne makeløse perioden og å forbli på sporet til å nå dine mål.


Akkurat nå opplever vi utfordrende tider – utbruddet med COVID-19 skjedde raskt og de fleste har opplevd virkningen. Det er naturlig å bekymre seg over hvordan viruset kan påvirke deg, dine kjære, samfunnet, økonomien med mer. Vi vil hjelpe til med å lette litt på stresset ved å gi deg solide og oppriktige råd om virkningen av COVID-19 på markedene og økonomien.

Støtt deg på vår omfattende erfaring innenfor investeringer, og la oss være din guide gjennom denne volatile perioden. Vi har hjulpet tusenvis av kunder med å navigere gjennom bull- og bearmarkeder i løpet av de over 40 årene vi har vært i bransjen. Vi kan hjelpe deg med å forstå det som skjer i markedene nå, hva historien forteller oss kan komme til å skje videre og hva dette betyr for dine investeringer.

Kom tilbake regelmessig for å holde deg oppdatert, eller ring oss på 800 19 638 for å snakke med en kvalifisert medarbeider som kan gi deg videre veiledning vedrørende din personlige situasjon.

Hvordan vil COVID-19 påvirke markedene og økonomien?

Da markedene begynte å falle sent i februar, tror vi det var grunnet forventninger om at virusets karantenebestemmelser kom til å forstyrre økonomien. Fordi aksjekursene beveger seg i forkant av økonomien, tvang de raske og vidtrekkende forstyrrelsene som virksomhetene opplevde markedene til å prise inn en langt høyere sannsynlighet for konjunkturnedgang enn noen hadde trodd.

Økonomiske data fra sent i mars og fremover har bekreftet det alle forventet, nemlig nedganger i BNP og en historisk høy arbeidsledighet som har kommet av midlertidige stengninger av virksomheter, samt andre stengingstiltak over hele verden.

I mai begynte flere land, blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Spania og Italia, gradvis å gjenåpnes. Planene kan selvfølgelig endres, så når og hvordan det kan bli en fullstendig lettelse av restriksjoner gjenstår å se. Men, etter vårt syn, bør økonomier som åpnes trygt og holdes åpne være positivt for aksjene.

Vi tror på at økonomien etter hvert vil hente seg inn igjen, og for investorer er det viktig å vite at aksjer normalt stiger før en resesjon er over, ifølge vår forskning. Selv om det er for tidlig å si om bearmarkedet allerede er på bunnen, har aksjer stort sett gått opp siden sent i mars. Til tross for dette har vi lagt merke til en utbredt pessimisme. Dette er normalt når markedene stiger. Det var pessimisme og skepsis i mange år etter at bearmarkedet i 2008 tok slutt, lenge etter at aksjene gikk forbi tidligere topper i 2007. Heldigvis trenger ikke aksjer utbredt optimisme for å stige. Faktisk kan pessimisme senke terskelen for nyheter som kan overraske positivt.

Kan «stimuli» redde økonomien?

Myndigheter og sentralbanker over hele verden har kunngjort tiltak for å stimulere økonomien for å motvirke virusets økonomiske innvirkning. Stimulerende tiltak kan ofte hjelpe til med å lindre smerten under kriser, men de vil aldri kurere alt. Selv om disse tiltakene kan skape håp, spesielt for mennesker og småbedrifter som er hardt rammet, tror vi ikke at de vil sørge for at økonomien eller markedet gjør en helomvending.

Hittil har Den japanske sentralbanken og Den europeiske sentralbanken utvidet sine oppkjøpsprogrammer for verdipapirer, også kjent som kvantitative lettelser (quantitative easing – QE). Bank of England gjenopptok QE og kuttet rentene drastisk. Den amerikanske Federal Reserve gjorde det samme, og vedtok ytterligere banebrytende tiltak i et forsøk på å støtte opp om finanssystemet. Vi har også sett store fiskale tiltakspakker i USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Canada.

Etter vårt syn er slike tiltak blandet drops. De kan vise seg å være nyttige på kort sikt, spesielt for kontantavhengige småbedrifter som restauranter, butikker og andre som prøver å komme seg. Men andre tiltak innenfor QE kan få utilsiktede konsekvenser, som at bankene blir mindre villige til å låne ut penger.

Fiskale tiltakspakker kan få i gang etterspørselen igjen under en lenger resesjon og vil gi medvind under den økonomiske bedringen, men den umiddelbare virkningen er trolig begrenset. Det tar tid å iverksette fiskal politikk, og den bruker tid på å jobbe seg gjennom økonomien.

Når vil bearmarkedet slutte?

Vi vet ikke, og vi tror ikke at noen andre heller kan fortelle deg det. Varigheten på dette bearmarkedet avhenger av hvor lenge COVID-19 raser, og hvor lenge myndigheter, folk og bedrifter begrenser den økonomiske aktiviteten. Vi kan fortelle deg at selv om begynnelsen på dette bearmarkedet var unik, kan vi ikke si det samme om reaksjonene hos investorene.

Dette tyder på at en eventuell opphenting vil få et normalt forløp. Bearmarkeder slutter etter at investorers forventninger er så lave at de senker aksjekursene til irrasjonelt lave nivåer. Fra dette punktet kan en liten positiv nyhet sende aksjer oppover, noe som skaper gjenopphentingen som med sin «V»-form som utgjør starten på et nytt bullmarked.

For mer opplysninger og detaljer om hvordan det nåværende bearmarkedet kan slutte, last ned vår Markedsutsikt.

Hva betyr dette for mine investeringer?

Vi har lenge ment at det mest risikable investorer kan gjøre er å gå glipp av dager med oppgang, som de trenger for å nå sine langsiktige mål. Dette gjelder også nå. Selv om vi ikke sikkert kan vite hvor lenge volatiliteten vil vare, vil det å endre investeringsstrategien nå i beste fall låse inn tapene, og i verste fall spore deg av fra å nå de investeringsmålene du sparer til.

Vår anbefaling: Forbli på sporet og fokuser på dine langsiktige investeringsmål. Husk at den historiske langsiktige avkastningen for aksjer inkluderer alle bearmarkedene. Vær tålmodig, det å forbli i markedene nå vil hjelpe deg med å sikre at du kan dra fordel av det neste bullmarkedet, når det begynner.

Vi vet at dette ikke enkelt, og vi ønsker å være til hjelp for deg. Ta kontakt – vi vil gjerne hjelpe deg med å holde deg på sporet.

Hva gjør Fisher Investments Norden for å hjelpe investorer under COVID-19?

I denne volatile perioden er det viktigere enn noen gang før å opprettholde vår utmerkede service. Som alltid vil Fisher Investments Norden være proaktive og kommunisere oftere. Etter hvert som situasjonen med COVID-19 utvikler seg, vil kundene høre fra sine respektive investeringsrådgivere, som vil holde dem oppdatert om porteføljene og vår strategi.

Vi vil også hjelpe investorene med å se gjennom all støyen i mediene, ved å gi dem likefrem, faktabasert informasjon om markedsvolatiliteten og COVID-19 på tvers av alle våre digitale plattformer. Vi tilbyr multimedia-oppdateringer på sosiale medier: Facebook, LinkedIn og Twitter.

Hvordan kan Fisher Investments Norden hjelpe meg?

Samfunnsmessige tap og tap av menneskeliv som følge av koronaviruset har vært tragiske, og den medfølgende finansielle belastningen på folk og markeder har ikke gjort det enklere. Mange investorer føler at de har sporet av i sine bestrebelser etter å nå sine finansielle mål.

Vi har vært gjennom bearmarkeder og pandemier før, og vi er her for å hjelpe deg nå. Ta kontakt med oss online eller ring 800 19 638. Vi vil gjerne dele våre perspektiver for å hjelpe deg tilbake på sporet under denne volatile perioden.

Ytterligere ressurser

Last ned vår seneste Markedsutsikt  for et ferskt og nøkternt perspektiv på hvor vi tror markedene beveger seg og hvorfor.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.