Markedskommentarer

Når det kommer til investering, er informasjon makt. De forskningsbaserte kommentarene nedenfor er ment for å hjelpe deg se betydningsfulle markedsnyheter og investeringstemaer mer korrekt enn folk flest.

Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.

Ikke vær bekymret for at QE tar slutt

Samtidig som at veksten i eurosonens BNP (bruttonasjonalprodukt, en statlig måling av all økonomisk aktivitet) avtok i Q3, viste vår gjennomgang av oppslag i finansmediene at mange bekymrer seg for at Den europeiske sentralbankens (ESB) beslutning i midten av desember om å avslutte programmet for kvantitative lettelser (QE) kom på et dårlig tidspunkt.[i] Gjennom QE kjøper ESB langsiktig stats- og selskapsgjeldspapirer fra banker, i håp om at dette vil gi bankene mer penger til utlån og redusere lang rente, stimulere etterspørselen etter lån, og dermed øke låneveksten og skape økonomisk vekst. Hvis dette programmet avsluttes, vil ikke det øke eurosonens økonomiske risikoer? Etter vårt syn, nei. I motsetning til det vi leser hele tiden i media, mener vi at når ESB går bort ifra QE vil det hjelpe, og ikke skade, eurosonens økonomi, noe som kan være en potensiell opptur for aksjer i eurosonen.

Les mer

Påminnelse før årets slutt: Du kan ikke kjøpe tidligere avkastning

Nå som året går mot slutten er vi på vei inn i tiden da noen investorer tar en årlig gjennomgang av porteføljen. Det å ta en titt på investeringene, hvorvidt det er årlig eller om du bruker et annet intervall, kan være hjelpsomt, mener vi. Vi mistenker derimot at det også kan føre til at man blir fristet til å omorganisere investeringene basert på årets avkastning, som ikke nødvendigvis er så lurt på lang sikt. Vi mener at investorer har mest nytte av å foreta en evaluering som vurderer hvorvidt den overordnede strategien er tilpasset de langsiktige målene, kontantstrømbehov, risikotoleranse og tidshorisont (det vil si hvor lenge du må forbli investert for å nå dine mål). Ikke dvel ved hvilke kategorier som gjorde det best og dårligst.

Les mer

En leksjon om investering – Amazons nyeste milepæl

Fisher Investments Norden kjøper/selger/gir ikke anbefalinger om enkeltverdipapirer. Når vi tar opp ett enkelt verdipapir her, er det for å illustrere et større poeng om investering generelt.

Les mer

Hvordan skal vi tolke medienes markedsmetaforer?

Markedene. Finanspressen beskriver dem ofte som om de er personer. Noen ganger frykter markedene forskjellige ting. Andre ganger jubler de. Ekspertene hevder også at markedene kan ignorere og undervurdere risikoer. Noen ganger kan de visstnok være selvtilfredse. Andre ganger leser vi at de simpelthen er effektive. Hva er meningen bak denne sjargongen? Og nøyaktig hva er et marked i den forstand media bruker ordet? Her er en kortforklaring som kan hjelpe deg med å forstå medieomtalene av aksjemarkedet.

Les mer

Markedene kan bli drevet av politikk, men ikke slik de fleste tror

Ansvarsfraskrivelse: Våre politiske kommentarer er partipolitisk uavhengige. Vi tror at politiske preferanser er en farlig investeringsfeil. Vi foretrekker ikke noe parti, og vurderer utelukkende den politiske utviklingen ut fra dens potensielle virkning på markedet.

Les mer

Et langsiktig perspektiv

Vår erfaring er at noe av det som er vanskeligst for investorer, er å holde hodet kaldt når volatiliteten setter inn. Hvordan forholder du deg egentlig rolig, når overskrift etter overskrift forkynner dommedag, og uroen du føler bare er en forsmak på noe mye verre? Vi tror at et motmiddel er å innta et langsiktig tidsperspektiv, og huske at selv om avkastningene på kort sikt kan variere svært mye, har aksjeavkastninger en tendens til å jevne seg ut over tid, slik at investorene likevel oppnår den veksten de trenger for å finansiere pensjonisttilværelsen. Er investeringstidshorisonten din lang nok, mener vi at volatilitet ikke vil være avgjørende for den endelige avkastningen.

Les mer

Derfor kan en politisk handlingslammelse være bra for aksjemarkedene

Ifølge enkelte statsvitere fungerer det ideelle demokratiet på følgende måte (svært forenklet): Som velger foretrekker du visse politiske prinsipper fremfor andre. Du stemmer på politikere som støtter disse prinsippene – og hvis tilstrekkelig mange velgere gjør det samme, vil disse politikerne få mulighet til å omsette de nevnte prinsippene til lover. Men virkeligheten svarer ofte ikke til forventningene – i stedet gir politikerne inntrykk av at de krangler og kjefter hele tiden, uten at det fører til noe. Denne situasjonen er kjent som politisk handlingslammelse, noe som forståelig nok er upopulært. Vi tror imidlertid at investorene ville være tjent med å forstå handlingslammelsens potensielt positive sider. Til tross for sitt dårlige rykte, tror vi at en handlingslammelse kan være gunstig for aksjemarkedene på flere måter. Årets politiske utvikling i Tyskland, Italia og USA burde øke handlingslammelsen i de utviklede markedene, og dette tror vi vil bidra til å opprettholde dagens positive markedstrend.

Les mer

Om populisme: Forholdene i det kontrafaktiske Hellas

Om populisme: Forholdene i det kontrafaktiske Hellas

Les mer

Volatilitet og bare volatilitet

Hva tenker du på når du hører ordet «investeringsrisiko»? For noen lesere er det ensbetydende med volatilitet.

Les mer

2017 var året da

2017 var året da:

Les mer