Markedskommentarer

Når det kommer til investering, er informasjon makt. De forskningsbaserte kommentarene nedenfor er ment for å hjelpe deg se betydningsfulle markedsnyheter og investeringstemaer mer korrekt enn folk flest.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.

Om populisme: Forholdene i det kontrafaktiske Hellas

Om populisme: Forholdene i det kontrafaktiske Hellas

Les mer

Volatilitet og bare volatilitet

Hva tenker du på når du hører ordet «investeringsrisiko»? For noen lesere er det ensbetydende med volatilitet.

Les mer

2017 var året da

2017 var året da:

Les mer

Den globale økonomien fortsetter å vokse

Halvveis inn i fjerde kvartal 2017 kom BNP-tallene for 3. kvartal for ulike land, og mange analytikere meldte at økonomiene nå endelig har unison vekst. Hurra! Sant nok kreves det ikke noen bred, global vekst for at aksjemarkedene skal stige (dette bullmarkedet har vart i fem år, til tross for dets svakhetsområder og regionale tilbakeslag), men det viser likevel hvor langt fremme veksten er. Selv om BNP-rapportene er rettet bakover, viser de at den globale økonomien var i fin form på vei inn i fjerde kvartal. At flere investorer innser dette, vil kunne drive opp stemningen – som er en positiv utvikling.

Les mer

Eurosonen utenfor Catalonia

Med all mediedekningen av Catalonia i det siste og den meget omtalte ikke-begivenheten på ESB-møtet den 26. oktober, er det en del andre utviklinger i eurosonen som ikke fikk oppmerksomhet, men som det er verdt å merke seg. Frankrike vedtok betydelige skattekutt, mens Italia vedtok de lenge ventede valgreformene. Selv om ingen av delene endrer de gode utsiktene for aksjemarkedene i eurosonen fundamentalt, viser de likevel at usikkerheten stadig faller, og at stemningen i eurosonen fortsetter å hente seg inn – særlig i Frankrike.

Les mer

At ESB trapper ned er ikke noe nytt

Hvis man tror på fortellingen i media, kom ESB-sjef Mario Draghi med store nyheter den 26. oktober. Banken sa at den ville begynne å redusere – trappe ned! – de månedlige obligasjonskjøpene fra dagens EUR 60 milliarder til EUR 30 milliarder i januar 2018. Det ble imidlertid også meldt at programmets levetid forlenges fra den tidligere planlagte slutten i januar til september 2018. Media fokuserte videre på Draghis uklare, vage ordvalg [i] som antydet at politikken fremover vil være (ifølge USAs Federal Reserve) avhengig av data.[ii] Kursene steg, og dette ble av media tolket som markedenes feiring av at ESBs nedtrapping fikk en «tilpasningsegnet» start. For oss er det litt forvirrende. Vi mente aldri at ESBs nedtrapping var negativ – og mener det hele bygger på en bakvendt forståelse av kvantitative lettelser. Her kommer imidlertid noe 11 måneder gammelt «siste nytt»: Dette er ikke noe nytt. ESB gjorde det samme sist desember – de bare nektet at det var nedtrapping da, da de ikke visste det.

Les mer

Fremvoksende markeder

Med tre fjerdedeler av året overstått, har de globale aksjemarkedene gjort det bra i 2017. Ett segment av markedet ser imidlertid spesielt forlokkende ut: de fremvoksende økonomiene (EM). Så langt i år har de med sine tosifrede stigninger gått forbi de utviklede markedene globalt, noe som tiltrekker mange. Også vi er generelt optimistiske mht. de fremvoksende økonomiene, men dette betyr ikke at vi vil oppfordre investorene til å gjøre for store endringer uten å dykke dypere. Enten du eksperimenterer litt med fremvoksende økonomier som en global investor, eller har mer eksponering, er det viktig å se på de landsspesifikke nyansene. Investorene må skille mellom mulighetene i de fremvoksende økonomiene fordi dette ikke er noen homogen kategori, og fordi spesielle sektorrelaterte drivere trolig har stor betydning for utviklingen.

Les mer

Terrorisme er tragisk, men markeder er motstandsdyktige

I august ble 13 mennesker drept og over 100 skadd da terrorister slo til i Barcelona og Cambrils i Spania. Også i Turku i Finland var det et terrorangrep med kniv som krevde to liv og skadet flere. I et større perspektiv er tapet av liv langt viktigere enn alt som har med investeringer å gjøre. Nå er det om å gjøre for de som lever å vise respekt for de døde, være takknemlige for det de har og fortsette å være på vakt mot nye angrep. Investorene bør imidlertid huske at terrorismen erfaringsmessig har liten betydning for kapitalmarkedene – terroristene greier neppe å skremme markedene særlig lenge.

Les mer

Valutakurssvingninger utligner ikke fordelene ved å investere globalt

På kort sikt kan valutakurssvingninger ha en ekstra stor betydning for avkastningen fra de globale markedene. For eksempel vil en sterk valuta i hjemlandet redusere avkastningen fra utenlandske aksjer. Motsatt vil en svak valuta gi den utenlandske avkastningen et ekstra løft. Dette gjør at mange investorer enten prøver å time valutabevegelser eller rett og slett unngår globale investeringer fordi de mener valutakurssvingningene tilfører en stor risiko. Vi er uenige. På kort sikt kan det oppstå variasjoner som følge av valutasvingninger, men på lang sikt har svingningene en tendens til å utligne hverandre. Valutakurssvingninger fjerner ikke fordelene ved å diversifisere globalt.

Les mer