En leksjon om investering – Amazons nyeste milepæl

Fisher Investments Norden kjøper/selger/gir ikke anbefalinger om enkeltverdipapirer. Når vi tar opp ett enkelt verdipapir her, er det for å illustrere et større poeng om investering generelt.

For noen uker siden ble netthandelselskapet Amazon det andre selskapet på børs som har en markedsverdi (verdien av alle aksjene) på 1 billion dollar. Da selskapet nådde denne milepælen, kom det flere kommentarer i mediene der man så tilbake på selskapets historie og viste investorene hvordan det ville ha gått hvis de kjøpte Amazons aksjer ved børsintroduksjonen, altså datoen da selskapet ble tilgjengelig for handel. Selv om dette kan være en morsom øvelse, tror vi ikke det er så nyttig for investorer å se på investeringer på denne måten. Ikke bare er det umulig å få del i tidligere avkastning her og nå; Amazons prestasjon er utypiskog ligger langt over den generelle avkastningen i det globale aksjemarkedet siden Amazon gikk på børs i 1997. Etter vårt syn kan det å legge vekt på slike suksesshistorier skape et ønske om å bli rik i en fei, slik at de blir utålmodige og potensielt tar unødvendig risiko.

Selv om Fisher Investments <Avdeling> ikke anbefaler enkeltverdipapirer, kan en nærmere kikk på Amazons historie bidra til å opplyse noen fallgruver når det gjelder atferd i markedet. Amazon gikk på børs 15. mai 1997. Fra denne datoen til 4. september 2018, datoen da Amazons markedsverdi nådde 1 billion dollar, er avkastningen inkludert utbytte på 123 972,72 prosent.[i] Dette tilsvarer en annualisert avkastning på 39,69 prosent.[ii] Samtidig har det globale aksjemarkedet, målt i form av MSCI World-indeksen (et bredt mål som dekker aksjer i 23 industriland), gitt 346,29 prosent avkastning inkludert utbytte.[iii] Dette tilsvarer en annualisert avkastning på 6 prosent.

Vi mistenker at en spørreundersøkelse blant globale investorer der vi spurte om de helst ville hatt Amazons eller det globale markedets avkastning, ville vise at de fleste ville hatt førstnevnte. Samtidig mener vi dette er et urealistisk mål for hele porteføljen til en investor, selv om vedkommende har et langsiktig perspektiv på vekst og er eksponert tungt mot aksjer. Amazons resultater er utypiske og har absolutt ikke fulgt gjennomsnittet i markedet. Etter vårt syn er det å finne «det neste Amazon» omtrent som å finne nåla i høystakken. Ifølge Nasdaq var det 33 andre selskaper i USA som gikk på børs i mai 1997. Av disse handles bare fem fortsatt på børs.[iv] Den gangen var det ingenting spesielt ved Amazon som tilsa at selskapet skulle ha et nærmest stratosfærisk potensial på lang sikt. Det var bare en nettbokhandel i en tid da dot-com-selskaper vokste frem i rask fart. Mange andre nettbutikker fra denne perioden overlevde ikke engang dot-com-bobla, for ikke å snakke om utviklingen de neste to tiårene. I tillegg hadde Amazon knapt nok overskudd i flere år etter børsintroduksjonen.[v] Ville du da ha eid dette selskapet i stedet for mer lønnsomme aksjer? Ville du ha holdt ut i tykt og tynt til tross for store opp- og nedturer på veien?

Det er altfor enkelt og – etter vår erfaring – altfor vanlig å se tilbake på en aksje med eventyrlig utvikling og tenke: «Hadde jeg bare …». Vi mener det også er urealistisk for de fleste investorer fordi det krever perfekt forutseenhet på lang sikt og svært god disiplin. Det finnes historier om folk som nøt godt av Amazons langsiktige utvikling, inkludert grunnleggeren, familiemedlemmene hans og tidlige ansatte og investorer. Men for investorer som ikke er knyttet til selskapet, mener vi at det er usannsynlig å høste stor gevinst fra ett enkelt selskap. For at en investering i et enkeltselskap skal gjøre investoren rik, må han eller hun sannsynligvis ofre diversifiseringen av investeringene sine. Etter vårt syn gir det unødvendig risiko å konsentrere store deler av en portefølje om én enkeltaksje. Det kan lønne seg hvis selskapet gjør det bra, men hva hvis det mislykkes? Hva hvis aksjekursen bare er flat eller faller?

Vi tror det er sunnere for investorene å godta at investeringer i kapitalmarkedet ikke er en snarvei til rikdom. I stedet mener vi «sakte, men sikkert» er en mer fornuftig tilnærming. Likevel må vi si at selv ikke det brede aksjemarkedet nødvendigvis går sakte – avkastningen varierer fra måned til måned og år for år, noen ganger med store midlertidige nedganger. I snitt har likevel aksjemarkedet vist vekst over lengre tidsperioder hvis vi ser på historiske tall.[vi] Veksten har ikke vært like stor som Amazons, men stor nok til å hjelpe mange investorer til å nå de langsiktige målene sine.


[i] Kilde: FactSet, per 17.09.2018. Samlet total avkastning i NOK, 15.05.1997–04.09.2018.

[ii] Annualisert avkastning er den årlige avkastningsprosenten som gir den samlede avkastningen for hele den aktuelle perioden.

[iii] Kilde: FactSet, per 17.09.2018. MSCI World-indeksen med netto utbytte i NOK, 15.05.1997–04.09.2018.

[iv] Kilde: FactSet, per 17.09.2018.

[v] Jason Del Rey (2018). «Amazon Has Posted a Profit for 11 Straight Quarters – Including a Record $1.9 Billion During the Holidays», Recode 1. februar 2018.

[vi] Kilde: FactSet, per 17.09.2018. Uttalelsen er basert på MSCI World Index’ nettoresultat fra 31.12.1969 til 16.09.2018.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.