Et langsiktig perspektiv

Vår erfaring er at noe av det som er vanskeligst for investorer, er å holde hodet kaldt når volatiliteten setter inn. Hvordan forholder du deg egentlig rolig, når overskrift etter overskrift forkynner dommedag, og uroen du føler bare er en forsmak på noe mye verre? Vi tror at et motmiddel er å innta et langsiktig tidsperspektiv, og huske at selv om avkastningene på kort sikt kan variere svært mye, har aksjeavkastninger en tendens til å jevne seg ut over tid, slik at investorene likevel oppnår den veksten de trenger for å finansiere pensjonisttilværelsen. Er investeringstidshorisonten din lang nok, mener vi at volatilitet ikke vil være avgjørende for den endelige avkastningen.

Vi har sett mange undervurdere sin egen tidshorisont, og tror at den stopper når de skal pensjonere seg. Dette mener vi er for kortsiktig. Vi definerer investeringens tidshorisont som hele perioden du trenger at kapitalen arbeider for deg, familien din eller arvingene dine. For mange investorer vil dette si så lenge de lever, om ikke enda lenger. I hele Europa øker den forventede levealderen. I dag har en europeisk 65-åring fortsatt 20 år igjen å leve i henhold til Eurostat (kvinner 21,6 og menn 18,2).[i] Åtti til nitti år i gjennomsnitt! De medisinske fremskrittene fortsetter, og den forventede levealderen vil kanskje være enda lengre når noen av de som leser dette når pensjonsalderen. Det er godt mulig at du vil få behov for at pengene dine skal arbeide for deg i 30 år eller mer etter at du har blitt pensjonist. Den forventede levealderen i Europa har steget med 6,7 år siden 1986.[ii]

Hvorfor er tidshorisonten så viktig? Fordi aksjemarkedenes historiske avkastning har variert kraftig på kort sikt, samtidig med at den aldri har vært negativ i en sammenhengende periode på 20-30 år. Hvis tidshorisonten din er kort, vil volatiliteten kunne ha enorm betydning, og det er derfor vi tror at folk med korte tidshorisonter normalt har mest nytte av å konsentrere seg om andre investeringer som svinger mindre. Investerer du derimot langsiktig, har selv historiens tøffeste nedturer hatt en tendens til å viskes ut. Dette gjør ikke nødvendigvis kjøp-og-hold til den beste strategien, men vi tror likevel det sier noe om betydningen av å være tålmodig og disiplinert når man møter motgang, slik som volatiliteten i starten av 2018. Hvis du uansett vil nå dine langsiktige mål ved å holde ut aksjemarkedenes svingninger, så synes vi ikke det er nødvendig å stresse hver gang markedet svinger, noe som øker risikoen for ubetenksomhet.

Figur 1: Aksjemarkedenes avkastning har historisk hatt fallende avvik over tid.

Fig1

Kilde: FactSet, per 04.04.2018. Basert på månedlig rullende 5-, 10-, 20- og 30-års annualisert avkastning fra verdensindeksen MSCI World med netto utbytte i NOK, desember 1969–mars 2018. Den annualiserte avkastningen er en beregning av den årlige avkastningen som ville gitt den faktiske avkastningen for hver av de hele 5-, 10-, 20- og 30-årsperiodene.

Det er ikke alltid det er like lett å tenke langsiktig. Det å motstå trangen til å selge når overskriftene skriker, og kurvene peker rett ned, går mot instinktene til mange av oss. Vi tror imidlertid at det nettopp er da et langsiktig perspektiv er mest nyttig, når følelsene koker og forhastede beslutninger kan være din verste fiende. Ta et skritt tilbake og se hvordan dagens begivenheter egentlig påvirker den finansielle situasjonen din i løpet av investeringshorisonten din. Da kan du gjøre mer rasjonelle valg med tanke på hva du skal gjøre, hvis du skal foreta deg noe i det hele tatt.

Vi tror at det å tenke på fremtiden er gunstig for å oppnå en sunn innstilling i stressende perioder. Spør deg selv: Hvis aksjemarkedene faller med 10 %, eller kanskje 20 %, i løpet av de neste ukene eller månedene, og så rekylerer opp igjen; vil denne negative perioden egentlig bety noe særlig for verdien av min totale portefølje om 20 eller 30 år? Vi tror at en avkastning som ligger nært avkastningen til markedet krever at du er investert under bullmarkeder. Selv om det er mulig å identifisere bearmarkeder tidlig nok til å unngå dem, er det etter vårt syn ikke nødvendig for at investorer skal nå sine langsiktige økonomiske mål. MSCI Worlds verste 30-årsperiode ga en annualisert avkastning på 7,1 %, et samlet resultat på 688,4 %, fra august 1987 til august 2017, som omfatter fire globale bearmarkeder.[iii] Vi tror at hvis investorene husker dette når det stormer, kan det hjelpe dem med å se at de kanskje ikke trenger å selge når volatiliteten setter inn.

Du kan også tenke på nærmeste fremtid: Vil det som folk frykter mest akkurat nå bety noe særlig for selskapenes inntjening under de neste to eller tre årene? Tross alt tror vi at markedene generelt ser cirka 3-30 måneder frem i tid, og det er veldig lite av det som folk pleier å stresse med som varer så lenge. Tenk på dette: Ettersom markedene tenker fremover, er de pågående begivenhetene allerede regnet inn i kursene når de mørke overskriftene står på trykk. Med mindre situasjonen blir mye verre enn man tror, vil lettelsen blant investorene bidra til å dra aksjemarkedene videre opp. Vi tror at markedene beveger seg mest på grunn av spriket mellom forventninger og virkeligheten. Hvis den rådende stemningen er skeptisk, vil selv en moderat økonomisk fremgang og resultatvekst overraske positivt, og ha en positiv innvirkning på kursene.

Vår analyse viser at bullmarkedskorreksjoner starter brått og uten varsel, og går like raskt over. Derfor tror vi at det å reagere på korreksjoner etter den innledende nedgangen, normalt viser seg å bli mer kostbart enn å forholde seg rolig mens man avventer at de går over, samt at det kan føre deg bort fra investeringsmålene dine.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.[i] Kilde: Eurostat per 19.4.2018. EUs forventede levealder fra 65 år, totalt, kvinner og menn, 2016.

[ii] Medianverdien for forventet levealder ved fødselen for det europeiske fastlandet med data som går tilbake til 1986. Kilde: Eurostat per 19.4.2018. Medianverdien for forventet levealder varierer mindre enn ett år i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Sveits, 1986–2016.

[iii] Kilde: FactSet, per 04.04.2018. MSCI World Index avkastning med netto utbytte i NOK, fra august 1987 til august 2017.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.