Gull briljerer ikke som investering for langsiktige investorer

I vår daglige gjennomgang av finansnyhetene ser vi ofte artikler som presenterer investeringer som angivelig vil gjøre det bra når aksjemarkedet får en nedtur. Gull er ofte representert, og mange tror at det skinnende, gule metallet er en forsikringspolise mot fallende aksjekurser. Vi har vært gjennom mange usikre perioder i 2018 allerede, og gull har vært et populært forslag for investorer som ser etter alternativer til aksjer. Vi er derimot uenige i dette. Etter vårt syn er gull en vare som ikke har noen spesielle egenskaper, og vi tror ikke det gir mye mening for investorer som trenger langsiktig porteføljevekst.

Mange teorier vi har støtt på antyder at gull er en god sikring mot tap som følge av kursendringer. Innen investering er en sikring noe du eier for å veie opp for risikoen fra andre eierandeler. Hvis du for eksempel eier aksjer og kursen faller, vil en sikring beholde verdien, eller stige i verdi. Når det gjelder gull har vi funnet ut at mange investorer tror gull gjør det bra både i tider med høy inflasjon (dvs. prisstigning) og deflasjon (dvs. prisfall). Noen tror at gull er det du bør eie når det er høy politisk usikkerhet, under bearmarkeder (en fundamentalt drevet, langvarig nedtur i markedet på 20 % eller mer) eller når en katastrofe inntreffer. Det fordrer at gull har en hel rekke egenskaper som investering!

Ikke la glitteret lure deg: Vi tror ikke at det er noe spesielt med akkurat gull. Fjern det glitrende belegget, og gull er simpelthen en vare i samme kategori som kobber, olje og ribbe, bare med færre bruksområder. Varepriser, slik som alle andre eiendeler, avhenger av tilbud og etterspørsel. Ifølge Verdens Gullråd (WGC), en organisasjon som fører statistikk over gull og industritrender, fortsatte tilbudet av gull å øke i Q2.[i] Med en stigende tilbudskurve som viser få tegn til å avta, er etterspørselen trolig viktigst for prisen.

Etterspørselen etter fysisk gull er etter vårt syn drevet mest av gullets kulturelle betydning, noe gullsmedene nyter godt av. Foruten sine lederegenskaper, har metallet få industrielle bruksområder. Derfor tror vi at stemning og følelser har en ekstra stor innvirkning på prisen. Dette betyr at for å gjøre en god investering i gull, må man sannsynligvis måtte time markedet, noe vi mener er dømt til å mislykkes. Helt siden midten av 1970-tallet, da gull begynte å handles fritt, har brorparten av gullets historiske avkastning forekommet under korte og spektakulære oppturer. (Figur 1)

Figur 1: Gullpriser siden 1974

          

Kilde: FactSet, per 9.5.2018. Dollar per troy unse med gull, 31.12.1974–31.8.2018. Amerikanske dollar brukes siden gullet er globalt priset i dollar på børsene. USA avsluttet offisielt sin tilslutning til gullstandarden i 1973, derfor starter vi grafen den 31.12.1974 for å unngå at resultatet forvrenges grunnet denne overgangen. 

Gull hadde noen store oppgangsperioder sent på 1970-tallet, og i dette årtusenets første tiår. Men, for aksjeeiere som tror at gull er en god sikring, har ikke disse oppturene alltid sammenfalt med perioder hvor aksjene har vært svake. Både under IT-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008 opplevde gull lange, svake perioder samtidig som aksjekursene falt. Foruten å være en dårlig sikring mot aksjer, har prisen på gull vært gjennom store nedganger. I september 2011 opplevde gull et bearmarked og har ennå ikke fullstendig hentet seg inn igjen. Med det høye tilbudet akkurat nå tenker vi at for å gjøre gode investeringer i gull må man kunne vite akkurat når investorenes følelser for det edle metallet vil forandre seg. Etter vår erfaring er dette en vanskelig oppgave som ingen prognosemaker vi kjenner til har klart å gjøre gjennomgående. 

Se dette opp mot å investere i aksjer. Slik som for gull, er det tilbud og etterspørsel som påvirker aksjeprisene. På lang sikt har tilbudet en større effekt på prisene, men i nær fremtid tror vi at økonomiske, politiske og stemningsrelaterte drivere har den største innvirkningen. Til tross for sin kortsiktige volatilitet er aksjer stort sett i forkant av konjunkturforløpet. Et konjunkturforløp handler om økonomiske opp- og nedgangsperioder. Aksjer, som representerer eierandeler i et børsnotert selskap, kan øke i verdi når selskapet går med overskudd, og vokse over tid. Vi tror det er mulig å navigere i markedet ved å analysere de økonomiske, politiske og stemningsrelaterte driverne som påvirker investorenes villighet til å betale for aksjer. Vi tror ikke at det samme gjelder for gull.

Gjengs oppfatning er fortsatt at gull er en investering, spesielt i tider med volatilitet. Etter vårt syn er dette feil holdning. Vi tror ikke at gull er svaret på hvordan man oppnår den langsiktige veksten som mange investorer krever for å nå sine økonomiske mål.  Det er heller ikke bærekraftig som sikring mot svingende aksjemarkeder. Derfor mener vi at argumentene for å eie gull, er ganske svake.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Investeringer i aksjemarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

 

[i] Kilde: “Gold Demand Trends Q2 2018,” Verdens Gullråd (WGC), 8.2.2018.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.