Investeringsrisk och Volatilitet

Det finns risker förknippade med inflation, politiska förändringar, valutakurser, likviditet och så vidare, och så vidare. Volatilitet är absolut inte den enda risk som investerare möter.

År 1997 skrev Ken Fisher, ordförande och direktör för Fisher Investments Norden, en artikel om risk tillsammans med sin forskningsmedarbetare Meir Statman (innehavare av Glenn Klimek-professuren i ekonomisk vetenskap vid Leavey School of Business vid Santa Clara University) med titeln ”The Mean-Variance-Optimization Puzzle: Security Portfolios and Food Portfolios” (Problemet med optimering av medelvärde och varians: portföljer av värdepapper respektive mat). Artikeln publicerades i Financial Analysts Journal.

Forskningen visade att människor ofta har parallella tankesätt vad gäller mat och investeringar. När det gäller mat är man intresserad av flera olika egenskaper samtidigt. Man vill inte bara ha näring – man vill även att maten ska se god ut och smaka gott. Man vill dessutom äta maten vid rätt tid på dygnet. Flingor är frukostmat – att äta det på kvällen är bara trist. Matkonsumenterna är också prestigelystna. Förpackningen spelar roll.

Människors förväntan på maten kan hastigt förändras. Vad de upplever som en risk är det de vill ha vid en viss tidpunkt, men tror (eller fruktar) att de inte ska få. De tänker inte på de saker som de faktiskt får. Kanske kan de, till exempel, vara tvungna att äta flingor på kvällen – för det finns inget annat i huset. De gillar inte att äta en viss sak vid (vad som tycks vara) fel tid på dagen, och det gör att de känner sig dumma. De skulle inte gärna berätta om det det på jobbet dagen därpå! Dessa båda risker finns. Ändå tänker de inte på det behov som faktiskt fylls, nämligen av livets nödtorft.

Hur förhåller sig detta till investeringar? Precis som med maten betraktas ofta det som den enskilda investeraren inte tror sig kunna få vid en viss tidpunkt som en risk – oavsett om övriga mål uppnås eller inte. Du kan få höra investerare säga saker som att ”jag vill inte ha någon belastande volatilitet!”. De känner av volatiliteten och vill skydda sig från den. Om aktier sedan uppvisar långvarig tillväxt kan de känna att de går miste om något – och den förlusten upplevs som ytterligare ett slags risk.

Vad tänker du på när du hör ordet ”investeringsrisk”? En del tänker nog främst på volatilitet.

Många investerare beter sig som om begreppen ”risk” och ”volatilitet” skulle innebära samma sak. Och ofta gör de det. Volatilitet är en nyckelrisk. Det är också den som investerare, oftast och under kortare tidsperioder, känner av allra starkast.

Det kan vara gastkramande att se på när det tilldelade kapitalet – vare sig det är 100 % av portföljen eller bara 10 % – hastigt förlorar upp till 20 % av sitt värde, vilket kan hända vid kursfall. Det kan vara ännu mer knäckande att se det falla 30–40 % eller mer på en större björnmarknad. De som investerar i aktier uthärdar ändå volatiliteten. Finansiell teori menar (och historien stöder detta) att de på längre sikt belönas för volatiliteten – i högre grad än för andra, mindre volatila tillgångsslag.

Volatilitet är däremot inte den enda risk som investerarna möter. Till exempel tror folk ofta att obligationer är säkrare än aktier. Men det finns ingen allmänt erkänd teknisk definition av ”säker”. Och det finns inga riskfria obligationer. De som investerar i obligationer utsätter sig för fallissemangsrisken – risken att skuldebrevets utfärdare senarelägger utbetalningar eller rentav går i konkurs.

Ofta förbisedd ränterisk

Det finns även en ränterisk – risken att ränterörelser i endera riktningen påverkar din avkastning. I miljöer med fallande räntor kan investerare få svårt att föra över tillgångar från obligationer som löper ut till något med motsvarande avkastning.

Det är den ena sidan av ränterisken. Den senaste tiden har avkastningen på obligationer, globalt sett, varit rekordlåg. Figur 1 visar att avkastningen på statspapper i USA – världens största marknad för statsobligationer – har fallit nästan hela tiden sedan 1980, till rekordlåga nivåer.

Figur 1 – 10-årig ränta på amerikanska statspapper

Källa: FactSet per 2018-01-18. 10-årig jämförelseränta för amerikanska statsobligationer från 1979-12-31 till 2017-12-31.

Att räntorna är låga innebär inte att de snart kommer att stiga igen. De kan också gå kräftgång. Ibland kan de också sjunka ännu lägre.

Ändå kommer räntorna någon gång i framtiden åter att stiga, vilket kan gröpa ur värdet på de obligationer du äger idag. En del investerare kan säga ”ja, men jag behåller mina obligationer tills de löper ut”. Visst kan man tänka så, men tio år är en lång tid – för att inte tala om trettio år! Och om du blir tvungen att sälja kan också en liten ändring av ränteläget allvarligt påverka din avkastning. Ju mer räntorna går upp, desto sämre blir den totala avkastningen. Det är så här ränterisken ser ut – bortse inte från den.

Risker för portföljer och för mat

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.