Markedskommentarer

Når det kommer til investering, er informasjon makt. De forskningsbaserte kommentarene nedenfor er ment for å hjelpe deg se betydningsfulle markedsnyheter og investeringstemaer mer korrekt enn folk flest.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Markedene kan bli drevet av politikk, men ikke slik de fleste tror

Ansvarsfraskrivelse: Våre politiske kommentarer er partipolitisk uavhengige. Vi tror at politiske preferanser er en farlig investeringsfeil. Vi foretrekker ikke noe parti, og vurderer utelukkende den politiske utviklingen ut fra dens potensielle virkning på markedet.

Les mer

Et langsiktig perspektiv

Vår erfaring er at noe av det som er vanskeligst for investorer, er å holde hodet kaldt når volatiliteten setter inn. Hvordan forholder du deg egentlig rolig, når overskrift etter overskrift forkynner dommedag, og uroen du føler bare er en forsmak på noe mye verre? Vi tror at et motmiddel er å innta et langsiktig tidsperspektiv, og huske at selv om avkastningene på kort sikt kan variere svært mye, har aksjeavkastninger en tendens til å jevne seg ut over tid, slik at investorene likevel oppnår den veksten de trenger for å finansiere pensjonisttilværelsen. Er investeringstidshorisonten din lang nok, mener vi at volatilitet ikke vil være avgjørende for den endelige avkastningen.

Les mer

Derfor kan en politisk handlingslammelse være bra for aksjemarkedene

Ifølge enkelte statsvitere fungerer det ideelle demokratiet på følgende måte (svært forenklet): Som velger foretrekker du visse politiske prinsipper fremfor andre. Du stemmer på politikere som støtter disse prinsippene – og hvis tilstrekkelig mange velgere gjør det samme, vil disse politikerne få mulighet til å omsette de nevnte prinsippene til lover. Men virkeligheten svarer ofte ikke til forventningene – i stedet gir politikerne inntrykk av at de krangler og kjefter hele tiden, uten at det fører til noe. Denne situasjonen er kjent som politisk handlingslammelse, noe som forståelig nok er upopulært. Vi tror imidlertid at investorene ville være tjent med å forstå handlingslammelsens potensielt positive sider. Til tross for sitt dårlige rykte, tror vi at en handlingslammelse kan være gunstig for aksjemarkedene på flere måter. Årets politiske utvikling i Tyskland, Italia og USA burde øke handlingslammelsen i de utviklede markedene, og dette tror vi vil bidra til å opprettholde dagens positive markedstrend.

Les mer

Om populisme: Forholdene i det kontrafaktiske Hellas

Om populisme: Forholdene i det kontrafaktiske Hellas

Les mer

Volatilitet og bare volatilitet

Hva tenker du på når du hører ordet «investeringsrisiko»? For noen lesere er det ensbetydende med volatilitet.

Les mer

2017 var året da

2017 var året da:

Les mer

Den globale økonomien fortsetter å vokse

Halvveis inn i fjerde kvartal 2017 kom BNP-tallene for 3. kvartal for ulike land, og mange analytikere meldte at økonomiene nå endelig har unison vekst. Hurra! Sant nok kreves det ikke noen bred, global vekst for at aksjemarkedene skal stige (dette bullmarkedet har vart i fem år, til tross for dets svakhetsområder og regionale tilbakeslag), men det viser likevel hvor langt fremme veksten er. Selv om BNP-rapportene er rettet bakover, viser de at den globale økonomien var i fin form på vei inn i fjerde kvartal. At flere investorer innser dette, vil kunne drive opp stemningen – som er en positiv utvikling.

Les mer

Eurosonen utenfor Catalonia

Med all mediedekningen av Catalonia i det siste og den meget omtalte ikke-begivenheten på ESB-møtet den 26. oktober, er det en del andre utviklinger i eurosonen som ikke fikk oppmerksomhet, men som det er verdt å merke seg. Frankrike vedtok betydelige skattekutt, mens Italia vedtok de lenge ventede valgreformene. Selv om ingen av delene endrer de gode utsiktene for aksjemarkedene i eurosonen fundamentalt, viser de likevel at usikkerheten stadig faller, og at stemningen i eurosonen fortsetter å hente seg inn – særlig i Frankrike.

Les mer

At ESB trapper ned er ikke noe nytt

Hvis man tror på fortellingen i media, kom ESB-sjef Mario Draghi med store nyheter den 26. oktober. Banken sa at den ville begynne å redusere – trappe ned! – de månedlige obligasjonskjøpene fra dagens EUR 60 milliarder til EUR 30 milliarder i januar 2018. Det ble imidlertid også meldt at programmets levetid forlenges fra den tidligere planlagte slutten i januar til september 2018. Media fokuserte videre på Draghis uklare, vage ordvalg [i] som antydet at politikken fremover vil være (ifølge USAs Federal Reserve) avhengig av data.[ii] Kursene steg, og dette ble av media tolket som markedenes feiring av at ESBs nedtrapping fikk en «tilpasningsegnet» start. For oss er det litt forvirrende. Vi mente aldri at ESBs nedtrapping var negativ – og mener det hele bygger på en bakvendt forståelse av kvantitative lettelser. Her kommer imidlertid noe 11 måneder gammelt «siste nytt»: Dette er ikke noe nytt. ESB gjorde det samme sist desember – de bare nektet at det var nedtrapping da, da de ikke visste det.

Les mer

Fremvoksende markeder

Med tre fjerdedeler av året overstått, har de globale aksjemarkedene gjort det bra i 2017. Ett segment av markedet ser imidlertid spesielt forlokkende ut: de fremvoksende økonomiene (EM). Så langt i år har de med sine tosifrede stigninger gått forbi de utviklede markedene globalt, noe som tiltrekker mange. Også vi er generelt optimistiske mht. de fremvoksende økonomiene, men dette betyr ikke at vi vil oppfordre investorene til å gjøre for store endringer uten å dykke dypere. Enten du eksperimenterer litt med fremvoksende økonomier som en global investor, eller har mer eksponering, er det viktig å se på de landsspesifikke nyansene. Investorene må skille mellom mulighetene i de fremvoksende økonomiene fordi dette ikke er noen homogen kategori, og fordi spesielle sektorrelaterte drivere trolig har stor betydning for utviklingen.

Les mer