Markedskommentarer

Når det kommer til investering, er informasjon makt. De forskningsbaserte kommentarene nedenfor er ment for å hjelpe deg se betydningsfulle markedsnyheter og investeringstemaer mer korrekt enn folk flest.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.

Terrorisme er tragisk, men markeder er motstandsdyktige

I august ble 13 mennesker drept og over 100 skadd da terrorister slo til i Barcelona og Cambrils i Spania. Også i Turku i Finland var det et terrorangrep med kniv som krevde to liv og skadet flere. I et større perspektiv er tapet av liv langt viktigere enn alt som har med investeringer å gjøre. Nå er det om å gjøre for de som lever å vise respekt for de døde, være takknemlige for det de har og fortsette å være på vakt mot nye angrep. Investorene bør imidlertid huske at terrorismen erfaringsmessig har liten betydning for kapitalmarkedene – terroristene greier neppe å skremme markedene særlig lenge.

Les mer

Valutakurssvingninger utligner ikke fordelene ved å investere globalt

På kort sikt kan valutakurssvingninger ha en ekstra stor betydning for avkastningen fra de globale markedene. For eksempel vil en sterk valuta i hjemlandet redusere avkastningen fra utenlandske aksjer. Motsatt vil en svak valuta gi den utenlandske avkastningen et ekstra løft. Dette gjør at mange investorer enten prøver å time valutabevegelser eller rett og slett unngår globale investeringer fordi de mener valutakurssvingningene tilfører en stor risiko. Vi er uenige. På kort sikt kan det oppstå variasjoner som følge av valutasvingninger, men på lang sikt har svingningene en tendens til å utligne hverandre. Valutakurssvingninger fjerner ikke fordelene ved å diversifisere globalt.

Les mer

Oppretthold disiplinen i skiftende tider

Hvis oppganger og nedganger i markedet fører til at du stiller spørsmål ved porteføljebeslutningene dine er du sannsynligvis ikke alene. Etter vår erfaring skaper volatilitet i markedet utfordringer knyttet til forvaltningen av porteføljen for mange. Bratte nedganger kan få mange investorer til å trekke seg ut, mens oppganger i utvalgte aktiva skaper begeistring for gode potensielle muligheter. Frykt for nedganger, og frykt for å tape store gevinster, er sterke motivasjonsfaktorer slik vi ser det. Men begge er reaksjoner på tidligere resultater - en potensiell stor feil i investeringer, i og med at tidligere avkastninger ikke dikterer framtiden. Etter vårt syn kan det å nedtone din reaksjon på den nære fortiden, om den næres av frykt eller grådighet, bidra til å redusere risikoen for slike feil.   

Les mer

Kommer populismen til å prege EU-valgene?

I mai går EU-velgerne til urnene i parlamentsvalgene. Disse valgene holdes hvert femte år, normalt uten videre seremoni. Men i år kan det bli mer spennende. I flere uker har vi sett finansmediene advare om at populistiske anti-EU-partier kan få nok plasser til å rive ned EU fra innsiden. Det er mulig at populistene får flere plasser, men dagens bekymring om et populistisk flertall minner oss om 2017, da mange uroet seg for at valgene i Nederland, Italia og Frankrike ville føre til at en populistbølge skulle skylle over Europa. Men, valgene kom og gikk, og populistpartiene enten tapte eller klarte ikke å få nok makt til å utgjøre noen særlig forskjell, til alles store lettelse. De europeiske aksjekursene steg ettersom usikkerheten ble mindre, og gikk bedre enn verden ellers.[i] Vi tror det samme er sannsynlig senere i år, når EU-valgenes realiteter fjerner frykten for populistene, og dermed også investorenes bekymringer.

Les mer

Investeringsrisk och Volatilitet

Det finns risker förknippade med inflation, politiska förändringar, valutakurser, likviditet och så vidare, och så vidare. Volatilitet är absolut inte den enda risk som investerare möter.

Les mer