Markedssyklusen


Bull- og bearmarkedssykluser

Du kan ha hørt uttrykkene «bullmarked» og «bearmarked», men ikke alle vet hva de betyr eller hvordan markedet beveger seg mellom dem. Uttrykket «bullmarked» brukes for å beskrive en lengre periode med oppgang i aksjemarkedet. …

Til sammenligning har vi uttrykket «bearmarked», som brukes for å beskrive en periode når aksjemarkedet går markant ned av fundamentale grunner, vanligvis rundt 20 % eller mer fra konjunkturtoppen. I slike tider får noen investorer panikk og blir engstelige, noe som kan få dem til å reagere emosjonelt og selge verdipapirer for å begrense sine tap. Denne emosjonelle reaksjonen kan føles riktig der og da, men den avviker som oftest fra den langsiktige investeringsstrategien, og det kan koste dyrt hvis man går glipp av den påfølgende oppturen.

Vegger, katastrofer og korreksjoner

Vi tror det er to måter et bearmarked starter på: Uttrykket vårt, «veggen av bekymringer», har fått kallenavnet «veggen» og henviser til alle bekymringer, aktuelle hendelser og markedsvolatilitet som investorene står overfor i en bullmarkedssyklus.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.