Markedssyklusen


Når man investerer er det viktig å forstå markedssyklusen for å kunne utarbeide gode markedsprognoser. Denne forståelsen krever imidlertid undersøkelser, innsikt og bransjeerfaring, noe som den gjennomsnittlige investor ikke nødvendigvis har. Fisher Investments Norden setter ut porteføljeforvaltningen til sitt amerikanske morselskap, Fisher Investments. Fisher Investments har brukt sin ekspertise innen porteføljeforvaltning, samt bransjeerfaring, for å identifisere tre drivere som vi mener er med på å styre de rådende markedsforholdene: økonomien, politikken og investorstemningen.

  • Økonomiske drivere: Fisher Investments’ omfattende forskningsavdeling følger nøye med på viktige økonomiske publiseringer, slik som bankenes rentabilitet, bedriftsoverskudd, og mye mer. Disse økonomiske grunnprinsippene er med på å styre beslutningene til vår Investment Policy Committee (IPC), en gruppe på fem personer som tar alle overordnede beslutninger vedrørende kundenes porteføljer. 
  • Politiske drivere: Politikk kan spille en stor rolle for markedssyklusen. Når vi evaluerer forskjellige land og regioner, vurderer vi faktorer slik som handels- og kapitalhindringer, stabilitet i regjeringsapparatet, og potensielle reguleringsrisikoer.
  • Stemningsdrivere: Å forstå hva investorer og finansmedia føler for aksjemarkedet er sentralt for Fisher Investments’ pågående markedsprognose. Stemningen er vanskelig å måle, men Fisher Investments ser på mange kilder, inkludert profesjonelle prognoser, overskrifter i media, og IPO-markedet, det vil si hvor mange selskaper som børsnoteres på et visst tidspunkt. Disse kildene kan gi en pekepinn på hvor vi er innen en gitt markedssyklus.

Forstå markedssyklusen

Hvis du er lik visse investorer, kan du måtte investere i aksjer for å nå dine langsiktige investeringsmål. I så fall kan det bli tøft å holde seg disiplinert når markedet svinger og du møter kortsiktig volatilitet. Det er ikke alltid like enkelt når pensjonen din avhenger av ytelsen til porteføljen, så det er ikke så rart at panikk eller ekstase kan forekomme som følge av enhver liten hendelse i markedssyklusen.

Å selge i panikk når man møter kortsiktig negativ volatilitet, eller søke vekst i en fase hvor en spesiell aksjestil eller sektor er i vinden, kan være risikable reaksjoner som i stor grad kan forringe den langsiktige avkastningen til porteføljen din. På samme måte, hvis man prøver å time markedet, det vil si å kjøpe lavt og selge høyt på akkurat riktig tidspunkt i markedssyklusen, kan vise seg å være en håpløs oppgave, og noe som kan hindre deg i å nå dine langsiktige mål.

Vi i Fisher Investments Norden mener at investorutdanning er den beste måten å hjelpe investorer med å holde seg disiplinerte på, da man kan bli både engstelig og spent av å drive med aksjehandel. En slik utdanning medfører også en forståelse for hvordan man skal gjenkjenne de forskjellige stadiene av markedssyklusen, og de viktigste faktorene som driver dem.

Bullmarkeder og bearmarkeder

Du kan ha hørt uttrykkene «bullmarked» og «bearmarked», men ikke alle vet hva de betyr. Uttrykket «bullmarked» brukes for å beskrive en lengre periode med oppgang i aksjemarkedet. Ettersom et bullmarked modnes, begynner investorene sakte men sikkert å få tillit til markedet. Denne utviklingen kan føre til en feilaktig 'bullish' selvsikkerhet eller optimisme for en spesifikk verdipapirstil, sektor eller region. Det kan til og med lede til eufori, som er når overlykkelige investorer får altfor høye forventninger til markedet, deretter presser prisene opp og ser bort fra tegnene til avmatning i økonomien.

Til sammenligning har vi uttrykket «bearmarked», som brukes for å beskrive en periode når aksjemarkedet går markant ned, vanligvis 20 % eller mer fra konjunkturtoppen. I slike tider får noen investorer panikk og blir engstelige, noe som kan få dem til å reagere emosjonelt og selge verdipapirer for å begrense sine tap. Denne emosjonelle reaksjonen kan føles riktig der og da, men den avviker som oftest fra den langsiktige investeringsstrategien, og det kan koste dyrt hvis man går glipp av den påfølgende oppturen.

Fisher Investments Norden mener det er viktig å hjelpe kunder med å holde seg disiplinerte og tro mot sin langsiktige strategi gjennom emosjonelle topper og bunner i markedssyklusen. Det er derfor vår servicemodell er bygget på kundenærhet og grundig opplæring.

Vegger, katastrofer og korreksjoner

Vi tror det er to måter et bearmarked starter på: Veggen og Katastrofen. Uttrykket vårt, 'vegg av bekymringer', har fått kallenavnet «Veggen» og henviser til alle bekymringer, aktuelle hendelser og volatilitet i markedet som investorene står overfor i en bullmarkedssyklus. Så lenge investorene fortsatt er engstelige, vil bullmarkedet fortsette oppover, men når investorene blir euforiske, kan det være tegn på at et bearmarked er på vei. Katastrofen derimot henviser til en stor, stygg overraskende hendelse som er kraftig nok til å slå av flere titalls billioner pund på det globale BNP, mot alles forventninger og indikatorer. Noen eksempler på potensielle katastrofer er verdenskriger, reguleringsendringer, og ekstreme endringer i pengemengden.

Media kommer med skremmende reportasjer nesten daglig, spesielt i dagens digitale tidsalder. Disse skumle overskriftene og investorenes frykt bygger opp vår 'vegg av bekymringer' i et bullmarked, og noen av disse bekymringene kan til og med føre til korreksjoner i markedet: korte, stemningsrelaterte kursfall på rundt 10–20 %. Det behøver ikke være noen annen grunn enn en generell stemning i markedet, og er nesten umulig å gjennomgående time riktig.

Noen investorer prøver å omgå korreksjoner i bullmarkedet, men ender opp med at det går utover den langsiktige avkastningen. De selger etter at en nedgang basert på frykt har nådd bunnen, og blir ikke med på oppturen. En slik type emosjonell og feilinformert aksjehandel er bare en av de gode grunnene til at en god finansrådgiver kan hjelpe deg på veien mot dine langsiktige investeringsmål.

Hvordan vi i Fisher Investments Norden kan hjelpe deg

Fisher Investments Norden har hjulpet investorer med opplæring i aksjemarkedets sykluser og måter de kan oppnå sine langsiktige mål på i årevis. Lær mer ved å laste ned en av våre informative investeringsguider, eller kontakt en av våre erfarne rådgivere i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.