Bearmarkeder


Mange investorer forstår ikke helt hva bearmarkeder er, og hvordan man gjenkjenner dem. I denne artikkelen diskuterer vi bearmarkeder, hvordan man identifiserer dem og noen vanlige kjennemerker ved bearmarkeder. Klikk på de tilhørende lenkene hvis du vil lese mer om et utvalgt tema. 

Hva kjennetegner et bearmarked?

Vi definerer et bearmarked som en økonomisk drevet nedgang på 20 % eller mer over en lengre periode. Siden 1929 har S&P 500 erfart 13 bearmarkeder, med en gjennomsnittlig kursnedgang på 40 %, som i snitt har vart lengre enn 21 måneder.[i]

Foruten disse bestemte faktorene husker ofte folk bearmarkeder på grunn av den vidstrakte usikkerheten og frykten de sprer blant investorene, som ser verdien på sine porteføljer gå ned. Denne frykten fører ofte til at investorer får panikk og går bort fra sine investeringsstrategier, noe som til slutt kan gå ut over den langsiktige avkastningen, hvis de går glipp av den påfølgende oppturen.

Hvordan kjenne igjen et bearmarked

En korreksjon, eller en kort, stemningsdrevet nedgang på 10–20 %, kan også føre til mye usikkerhet og frykt. Men du kan skille et bearmarked fra en korreksjon hvis du ser etter og korrekt tolker årsaken til et nylig fall i aksjekursene. For eksempel starter bearmarkeder sjelden med et plutselig, fryktdrevet fall, mens korreksjoner ofte starter med et smell.

Bearmarkeder har heller en tendens til å begynne med en lite iøynefallende tilbakegang i markedets moment, i en tid når de fleste investorene har en falsk trygghetsfølelse, eller når markedseuforien er på topp. Når underliggende grunnprinsipper viser svakhet eller faresignaler, er ikke dette noe som euforiske investorer bryr seg om, da de heller ser etter grunner til at aksjekursene skal fortsette å stige.

Vi har fire grunnleggende retningslinjer som kan hjelpe oss med å kjenne igjen bearmarkeder. Disse reglene behøver ikke å være aktuelle for ethvert bearmarked, men de kan være nyttige i å skille bearmarkeder fra korreksjoner.

Fire regler for bearmarkeder

  • Toprosentregelen. Vi tror at aksjeprisene ofte går ned rundt 2 % per måned i starten av et bearmarked. Denne indikasjonen kan gi investorer et tidsrom for når det er lurt å vurdere markedene og se nærmere på om dette virkelig er et bearmarked eller bare en fryktbasert korreksjon.
  • Tremånedersregelen. Noe av det mest risikable en investor gjør er å anslå toppen for tidlig og dermed gå glipp av bullmarkedets opptur. Bedre enn å gjette når markedstoppen kommer, er det å følge tremånedersregelen, som sier at du bør vente tre måneder før du gjør noe, som gir deg tid til å vurdere grunnprinsippene.
  • To tredeler/én tredelsregelen. Fra det vi har observert, har de minste prisnedgangene en tendens til å forekomme i de to første tredelene av et bearmarked, mens de største og mest dramatiske nedturene normalt kommer i den siste tredelen av bearmarkedet.
  • 18-månedersregelen. Vi har funnet ut at bearmarkeder sjelden varer lenger enn to år. Å vente for lenge med å reinvestere i aksjer kan bety at man går glipp av en dramatisk oppgang idet et nytt bullmarked begynner.

Bearmarked-indikatorer

Selv om ingen indikator alene på forhånd kan signalisere at det kommer et bearmarked, tror vi at en kombinasjon av ledende indikatorer sammen med forskning og analyse kan hjelpe deg med å identifisere et bearmarked på et tidlig stadium, og muligens unngå litt av den påfølgende nedturen.

Vi tror at grunnprinsippene spiller en nøkkelrolle i å fastslå de rådende markedsforholdene. Svake bedriftsoverskudd, negative rentekurver (når korte obligasjonsrenter er høyere enn lange) og vaklende inntektsvekst er eksempler på negative grunnprinsipper.

Like viktig som grunnprinsippene er euforisk investorstemning, som historien har vist oss kan føre til et bearmarked. Når euforiske investorer fortsetter å finne grunner til at aksjene skal fortsette oppover, mens de ignorerer bremsende eller negative grunnprinsipper, kan selskaper få det vanskelig med å møte disse høye forventningene. Når investorer ser bort fra negative grunnprinsipper og aksjene fortsetter å gå opp, kan et bearmarked være nært forestående.

Hva kan vekke en bear?

Alle bullmarkeder klatrer opp den såkalte «Veggen av bekymringer», som er når kortsiktige bekymringer skaper kortsiktig frykt og volatilitet blant investorene under et større bullmarked. Disse pågående bekymringene kan føre til volatilitet på aksjemarkedet og til og med korreksjoner i bullmarkedet, som ofte blir forvekslet med bearmarkeder. Men disse korreksjonene er som oftest kortvarige, stemningsdrevne nedturer som ikke er av samme størrelse eller utstrekning som et bearmarked.

I kontrast til Veggen står «Katastrofen», som er så negativ for økonomien at den kan senke det globale BNP med flere trillioner kroner. Å vurdere omfanget av en katastrofe er viktigst når man analysere potensielle negativer. Investorer tar ofte feil av effekten av en hendelse, fordi ikke innser hvordan den passer inn i helhetsbildet. Hvis man som investor overvurderer den potensielle effekten av en hendelse, kan det føre til dårlige reaksjoner, noe som igjen gjør at man kan gå glipp av avkastningen fra det påfølgende bullmarkedet.

Det der er ingen bear!

Med så mange faktorer å vurdere, kan det være vanskelig å fastslå hva som vil lede til starten på et nytt bearmarked, og hva som er en vanlig korreksjon i et bullmarked. Korreksjoner er korte, kraftige, stemningsdrevne nedganger på rundt 10–20 %. Disse nedgangene er uforutsigbare svingninger, ofte basert på frykt og uten det økonomisk svake grunnleggende bakteppet til et bearmarked. Det er nesten umulig å alltid vite når en korreksjon vil oppstå, siden de starter med et smell og er over like fort. Hvis man blir defensiv på feil tidspunkt kan det potensielt føre til at du ikke når dine mål. Vi tror at du kommer bedre ut av det ved å holde deg disiplinert, og ri av korreksjoner og annen volatilitet i markedet.

Lengre og kraftigere

Til slutt avslører vi en av de mest utbredte, men også blant de farligste, investeringsmytene: Ett stort bearmarked, og løpet er kjørt! Selv om du med stoisk ro hadde ridd av hver eneste bearmarked uten å ha foretatt ett eneste defensivt trekk, hadde likevel aksjeporteføljen din vokst og du hadde fått en langsiktig kumulativ effekt på avkastningen, siden bullmarkeder normalt er lengre og kraftigere enn sine foregående bearmarkeder! Selv om det gjennomsnittlige bearmarkedet varte rundt 16 måneder med en gjennomsnittlig kumulativ avkastning på -40 %, har det gjennomsnittlige bullmarkedet, ikke inkludert det nåværende, vart rundt 57 måneder og hatt en kumulativ avkastning på 164 %![ii]

Ikke la ett stort bearmarked skremme deg bort fra aksjemarkedet for godt. Du kan trenge den langsiktige veksten for å nå dine investeringsmål på lengre sikt. Hvis du vil vite mer, snakk med en av våre erfarne rådgivere i dag.[i] Basert på den tekniske definisjonen av et bearmarked, altså en nedgang på 20 % eller mer.

Prisavkastningen er angitt i amerikanske dollar (USD). Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og britiske pund kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning. S&P 500 Index er en markedsverdivektet, ikke-forvaltet indeks som måler 500 utbredte aksjer fra USA i ledende selskaper i ledende bransjer, som er representative for det bredere aksjemarkedet i USA. Kilde: FactSet, per 30.6.2017.

[ii] Basert på den tekniske definisjonen av et bearmarked, altså en nedgang på 20 % eller mer.

Prisavkastningen er angitt i amerikanske dollar (USD). Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og britiske pund kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning. S&P 500 Index er en markedsverdivektet, ikke-forvaltet indeks som måler 500 utbredte aksjer fra USA i ledende selskaper i ledende bransjer, som er representative for det bredere aksjemarkedet i USA. Kilde: FactSet, per 30.6.2017.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.