Bearmarkeder


Mange investorer forstår ikke helt hva bearmarkeder er, og hvordan man gjenkjenner dem. Denne artikkelen går i dybden på bearmarkeder, samt hvordan man kan gjenkjenne dem og noen av de vanligste kjennetegnene deres.

Hva kjennetegner et bearmarked?

Vi definerer et bearmarked som en fundamentalt drevet nedgang på 20 % eller mer over en lengre periode. Fra andre verdenskrig til og med 2019 har S&P 500 erfart 11 bearmarkeder, med en gjennomsnittlig kursnedgang på 34 %, som i snitt har vart 16 måneder.

Folk husker ofte bearmarkeder på grunn av den utstrakte usikkerheten og frykten de sprer blant investorene som ser verdien på sine porteføljer gå ned. Denne frykten fører ofte til at investorer får panikk og går bort fra sine investeringsstrategier, noe som til slutt kan gå ut over den langsiktige avkastningen, hvis de går glipp av den påfølgende oppturen.

Hvordan kjenne igjen et bearmarked

Bearmarkeder har heller en tendens til å begynne med en lite iøynefallende tilbakegang i økonomisk fremgang, i en tid når de fleste investorene har en falsk trygghetsfølelse, eller når markedseuforien er på topp. Når underliggende grunnprinsipper viser svakhet eller faresignaler, er ikke dette noe som euforiske investorer bryr seg om, da de heller ser etter grunner til at aksjekursene skal fortsette å stige. Mindre vanlig er det at bearmarkeder starter med en stor, uforutsett negativ økonomisk hendelse som plutselig sender økonomien inn i en resesjon.

Generelt er bearmarkeder ekstremt vanskelige å gjenkjenne tidlig, men med grundige analyser og erfaring, tror vi at et fundamentalt bearmarked kan identifiseres og potensielt unngås hvis man ser det før hele eller deler av porteføljen begynner å gå ned. Hvis du ser et bearmarked tidlig og en større nedgang i porteføljeverdiene allerede har skjedd, tror vi det er bedre at du holder på investeringene. Så vanskelig som det kan synes å være, kan dette forhindre at du realiserer tapene i porteføljen din.  I tillegg, hvis du har en tilstrekkelig lang tidshorisont på investeringene dine, er det å holde på investeringene en god måte å sørge for at du er i markedet når det neste bullmarkedet starter på.

Fire regler for bearmarkeder

Vi har fire grunnleggende retningslinjer for bearmarkeder. Det er viktig å huske at to bearmarkeder aldri er like, derfor finnes det ingen målinger som er perfekt for å gjenkjenne ethvert bearmarked.

  • Toprosentregelen. Aksjeprisene går ofte ned rundt 2 % per måned i starten av et bearmarked motsetning til det mange tror starter ikke bearmarkeder med et bratt, plutselig fall. Hvis det er et bratt fall på mye mer enn 2 % per måned, kan det du opplever bare være en kortsiktig korreksjon og ikke et bearmarked.
  • Tremånedersregelen. Noe av det mest risikable en investor gjør er å anslå toppen for tidlig og dermed gå glipp av bullmarkedets opptur. Denne regelen anbefaler at du venter tre måneder etter du tror at markedet har nådd toppen før du blir defensiv. Dette gir et tidsvindu til vurdering av de grunnleggende forutsetningene, hva man skal gjøre i markedet og hva som driver bearmarkedet.
  • To tredeler / én tredelsregelen. Gjennom å analysere tidligere bearmarkeder har vi funnet at rundt en tredel av nedgangene ser ut til å forekomme i de to første tredelene av et bearmarked, og rundt to tredeler av nedgangen skjer i den siste tredelen av bearmarkedet. Derfor trenger det ikke være like viktig å unngå den første nedgangen, da det bratte fallet ofte skjer lenger ut i bearmarkedet.
  • 18-månedersregelen. Vi har funnet at moderne bearmarkeder i gjennomsnitt varer kortere enn 18 måneder, og de varer sjelden mer enn to år. På grunn av dette tror vi at å være defensiv lenger enn 18 måneder som oftest ikke er i din beste interesse. Å vente for lenge med å reinvestere i aksjer kan bety at man går glipp av en dramatisk oppgang idet et nytt bullmarked begynner.

Ikke en regel: Resesjoner. Ikke bland sammen økonomiske lavkonjunkturer og bearmarkeder. Selv om de to kan skje samtidig, kan bearmarkeder forekomme uten en tilsvarende resesjon, og motsatt. Først og fremst, siden aksjer normalt står i føringen for økonomien, burde du ikke bruke en resesjon for å gjenkjenne et bearmarked, fordi på det tidspunktet har bearmarkedet trolig allerede startet, og er kanskje allerede over.

Flere bearmarkedsindikatorer

Selv om ingen indikator alene på forhånd kan signalisere at det kommer et bearmarked, tror vi at en kombinasjon av ledende indikatorer sammen med forskning og analyse kan hjelpe deg med å identifisere et bearmarked på et tidlig stadium, og muligens unngå litt av den påfølgende nedturen.

Vi tror at grunnprinsippene spiller en nøkkelrolle i å fastslå de rådende markedsforholdene. Et par eksempler på negative fundamentale forhold inkluderer:

  • Svake bedriftsoverskudd
  • Inverterte rentekurver (når korte obligasjonsrenter er høyere enn lange obligasjonsrenter)
  • Sviktende omsetningsvekst

Like viktig som grunnprinsippene er euforisk investorstemning, som historien har vist oss kan føre til et bearmarked. Indikatorer på eufori kan omfatte:

  • Høyt antall lånefinansierte oppkjøp
  • Stigende gjeld i næringslivet
  • Overprisede børsintroduksjoner

Når euforiske investorer hele tiden finner grunner til at aksjene skal fortsette å stige samtidig som de ignorerer bremsende eller negative fundamentale forhold, kan et bearmarked være like rundt hjørnet.

Hva er det som antyder at et bearmarked kan være på vei?

Alle bullmarkeder klatrer opp den såkalte «veggen av bekymringer», som oppstår når kortsiktige bekymringer skaper kortsiktig frykt og volatilitet blant investorene under et større bullmarked. Disse pågående bekymringene kan føre til volatilitet på aksjemarkedet og til og med korreksjoner i bullmarkedet (korte, stemningsdrevne nedganger på rundt 10 til 20 prosent), som ofte blir forvekslet med bearmarkeder. Men disse korreksjonene mangler vanligvis størrelsen og omfanget til et ekte bearmarked, og siden de ofte er basert på frykt, er det ofte fånyttes å prøve å unngå dem.

Noen ganger møter et bullmarked en «katastrofe», det vil si en uventet negativ hendelse som er stor nok til å senke verdens samlede BNP med flere billioner dollar. Tenk på det som en stor og uventet negativ hendelse som gir en ellers sterk økonomi og bullmarked et slag i ansiktet.

Slike katastrofer har inntruffet, men de er imidlertid sjeldne. Oftere misforstår investorer effekten av en hendelse og hvordan den passer inn i helhetsbildet. Å overvurdere den potensielle innvirkningen til en hendelse kan få investorer til å få øye på falske katastrofer eller forveksle en korreksjon i bullmarkedet med et bearmarked.

Det der er ingen bear!

Med så mange faktorer å vurdere, kan det være vanskelig å fastslå hva som vil lede til starten på et nytt bearmarked, og hva som er en vanlig korreksjon i et bullmarked. Korreksjoner er uforutsigbare svingninger, ofte basert på frykt og uten det økonomisk svake grunnleggende bakteppet til et bearmarked. Det er nesten umulig å alltid vite når en korreksjon vil oppstå, siden de starter med et smell og er over like fort. Hvis man blir defensiv på feil tidspunkt kan det potensielt føre til at du ikke når dine mål. Vi tror at du kommer bedre ut av det ved å holde deg disiplinert, og ri av korreksjoner og annen volatilitet i et bullmarked.

Forutse opphentingen

Til slutt avslører vi en av de mest utbredte investeringsmytene: Ett stort bearmarked, og løpet er kjørt! Vår forskning viser at selv om du med stoisk ro hadde ridd av hvert eneste bearmarked uten å ha foretatt ett eneste defensivt trekk, hadde likevel aksjeporteføljen din vokst og du hadde fått en langsiktig kumulativ effekt på avkastningen, siden bullmarkeder normalt varer lenger og er kraftigere enn sine foregående bearmarkeder. Husk at hvert bearmarked blir fulgt av et bullmarked. Hvis du venter for lenge med å kjøpe deg inn i markedet igjen etter et krakk kan du gå glipp av oppturen i starten av det neste bullmarkedet.

Ikke la ett stort bearmarked skremme deg bort fra aksjemarkedet for godt. Du kan trenge den langsiktige veksten for å nå dine investeringsmål på lengre sikt.

Hvis du er bekymret for volatilitet eller et bearmarked, kan vi hjelpe deg. Vi støtter våre kunder når markedene går opp og når de går ned, selv i utfordrende og skremmende tider. Vi kan være din samarbeidspartner og holde deg på sporet. Kontakt oss direkte for å finne ut hvordan.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.