Bearmarked-indikatorer


«Det er simpelthen ikke noe enkelt svar på følgende spørsmål: Hva er det som forårsaker et bearmarked? … Det finnes ingen fundamental indikator alene, ingen teknisk indikator alene, ingen sølvkule. Det finnes ingenting som alene sikkert kan forutsi når et bearmarked vil starte.»
– Ken Fisher, The Only Three Questions That Count

Et bearmarked er en økonomisk drevet nedgang på rundt 20 % eller mer over en lengre periode. Vi mener at med grundig forskning og analyse, kan kommende bearmarkeder bli identifisert, og noe av nedgangen i markedet kan unngås. Husk derimot at ingen har klart å forutse ethvert bearmarked på en konsekvent og korrekt måte.

Vi tror at bearmarkeder starter på én av to måter, en «Vegg av bekymring» eller en «Katastrofe». Veggen handler om at når bullmarkeder modnes, aksepterer investorene de forskjellige bekymringene de måtte ha, og bekymringene forsvinner. Disse bekymringene blir til murstein som bygger opp Veggen, og som etter hvert leder til skyhøye forventninger og eufori blant investorene.  En Katastrofe er et uforutsett, uforanderlig objekt som er stort nok til å senke det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) med flere prosentpoeng.

Under kan du lese om noen indikatorer, eller tegn, som karakteriserer negative grunnprinsipper, euforisk investorstemning og potensielt store negative sider. Samtidig som disse indikatorene kan være nyttige, tror vi ikke at én indikator alene kan forutse et bearmarked på en perfekt måte.

Negative økonomiske forutsetninger

Indikator

Beskrivelse

Svake bedriftsoverskudd/Profitt

Svekkes eller faller bedriftsoverskuddet i aksjemarkedet flere kvartaler i strekk?

Negativ rentekurve

Rentekurven måler lange renter sammenlignet med korte renter. Er dagslånsrentene høyere enn forrentningen på 10-års obligasjoner? Dette kan bety at bankene ikke har insentiv til å låne ut, og at kreditten kan strammes inn i fremtiden, noe som potensielt kan svekke næringsvirksomheten, og få aksjekursene til å falle.

Sviktende omsetningsvekst

Resultatene kan bli påvirket av utenforliggende faktorer, omsetningen i mindre grad.

Store lagerbeholdninger, lav etterspørsel

Stiger selskapenes lagerbeholdninger, mens forbrukernes etterspørsel ser ut til å stagnere?

Trend, ikke datapunkt

Én enkelt observasjon er ikke bevis nok. Trenden bør gjelde for flere avlesninger og i flere land.

Euforisk investorstemning

Indikator

Beskrivelse

Høyt antall lånefinansierte oppkjøp (LBO)

Låner bedrifter penger (øker gjelden) for å kjøpe opp konkurrenter eller anskaffe andre selskaper?

Overprisede børsintroduksjoner (IPO-er)

Er prisingen av ekstremt svake IPO-er, det vil si når et privat selskap utsteder aksjer for første gang for å anskaffe kapital, skyhøy? Går selskaper på børs utelukkende for å bli børsnotert?

Stigende gjeld i næringslivet

Tar bedrifter opp mer gjeld for å anskaffe kapital, på tross av en nedadgående salgstrend og mindre overskudd?

Media er udelt positive

Er media konsekvent optimistiske, og er de som var optimister nå euforiske?

«Denne gangen er det annerledes»

Er det utbredte diskusjoner om hvordan det «er annerledes denne gangen»?

Eufori

Snakker alle sammen om aksjer? Ser folk på økonominyhetene i stedet for fotballkampen? Flommer det over med investorer som ønsker å sette pengene i verdipapirfond? Får du aksjetips fra taxisjåføren?


En katastrofe – Stor nok til å senke verdens samlede BNP med flere billioner

Indikator

Beskrivelse

Eskalerende tollsatser / Handelskriger

Begynner ulike land rundt i verden å etablere ekstreme handelshindringer?

Pengepolitiske feilgrep

Har en større sentralbank gjort en alvorlig feil?

Lovmessige endringer

Har det skjedd omfattende lovendringer eller endringer av regnskapsreglene som vil kunne svekke næringslivet?

Større geopolitisk konflikt

Er det trolig at en større global konflikt vil bryte ut?

Andre ukjente trusler

Finnes det andre ting som vil kunne senke verdens BNP med flere billioner dollar?

En vanlig misoppfatning er at regionale geopolitiske konflikter høyst sannsynlig forårsaker bearmarkeder. Merk at, ifølge tabellen ovenfor, må en geopolitisk konflikt være stor og global av natur for å avslutte et bullmarked, som er en langvarig periode med stigende aksjepriser. Mindre, regionale konflikter er normalt ikke store nok. For eksempel har det nåværende bullmarkedet allerede overkommet frykten for Israel-Hamas-konflikten, Russland-Ukraina-krisen og prøveoppskytninger fra Nord-Korea. Disse bekymringene har bare blitt til mursteiner i «Veggen av bekymringer» som dette bullmarkedet har klatret opp. Selv når verdensmaktene eskalerer en lokal krig, vil det normalt ikke spore av en bull så lenge konflikten er geografisk begrenset.

Selv om aksjer kan svinge når det er usikkerhet idet en konflikt oppstår, så vil markedet normalt fordøye det og gå videre. Konflikter innenfor et avgrenset område har ofte ikke makt til å påvirke markedet i den grad at det avsporer et globalt bullmarked. Derfor har geopolitiske konflikter sjelden en varig effekt på markedsutviklingen. Det ene unntaket er starten av andre verdenskrig, som var en katastrofe for bullmarkedet i 1937 da det ble klart at det hele holdt på å eskalere til en verdensomspennende konflikt. Likevel er det slik at aksjekursene nådde bunnen i 1942, hele tre år før andre verdenskrig var over. Aksjer kan og vil stige selv midt i en større væpnet konflikt. En større, uforutsett konflikt som gjør mye skade globalt ville være stor nok til å bli en katastrofe.

Å forlate aksjemarkedet er en av de største investeringsrisikoene du kan ta. Hvis du tar feil, og markedet fortsetter å stige, har du gått glipp av avkastning som er viktig for investorer med langsiktige mål. Valget mellom å selge eller være på defensiven må tas på et taktisk grunnlag, og kan ikke baseres på magefølelsen. Hvis du ser etter disse signalene i markedet kan det hjelpe til med å holde deg objektiv, samt identifisere om et bearmarked er på vei, slik at du kan planlegge deretter.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.