Bearmarkedsindikatorer


«Det er simpelthen ikke noe enkelt svar på følgende spørsmål: Hva er det som forårsaker et bearmarked? … Det finnes ingen fundamental indikator alene, ingen teknisk indikator alene, ingen sølvkule. Det finnes ingenting som alene sikkert kan forutsi når et bearmarked vil starte.»

–Ken Fisher, The Only Three Questions That Count

Selv om ingen vi kjenner til, konsekvent og med suksess har klart å gjenkjenne alle bullmarkedene, inkludert oss selv, tror vi det er mulig å identifisere noen bearmarkeder tidlig med bruk av grundig forskning og analyse. Når det er sagt, burde man allikevel ikke ta lett på avgjørelsen om å selge aksjer. Det å legge om til en defensiv porteføljestrategi er en av de største risikoene du kan ta med pengene dine. Hvis du tar feil kan det at du går glipp av avkastningen i bullmarkedet påvirke evnen din til å nå dine investeringsmål.

Følgende er noen av indikatorene, eller tegnene, som vi overvåker som vi mener kan hjelpe deg med å identifisere når et bearmarked er på vei: negative fundamentale forhold, euforisk investorstemning og potensielle store negative hendelser. Husk, ingen indikator på egen hånd kan forutsi et bearmarked, og alle bearmarkeder er ulike, men disse indikatorene kan hjelpe deg med å avgjøre om det du ser er et bearmarked eller ikke.

Negative økonomiske forutsetninger

Indikator

Beskrivelse

Svake bedriftsoverskudd/Profitt

Svekkes eller faller bedriftsoverskuddet i aksjemarkedet flere kvartaler i strekk?

Negativ rentekurve

Rentekurven måler lange renter sammenlignet med korte renter. Er dagslånsrentene høyere enn forrentningen på 10-års obligasjoner? Dette kan bety at bankene ikke har insentiv til å låne ut, og at kreditten kan strammes inn i fremtiden, noe som potensielt kan svekke næringsvirksomheten, og få aksjekursene til å falle.

Sviktende omsetningsvekst

Resultatene kan bli påvirket av utenforliggende faktorer, omsetningen i mindre grad.

Store lagerbeholdninger, lav etterspørsel

Stiger selskapenes lagerbeholdninger, mens forbrukernes etterspørsel ser ut til å stagnere?

Trend, ikke datapunkt

Én enkelt observasjon er ikke bevis nok. Trenden bør gjelde for flere avlesninger og i flere land.

Euforisk investorstemning

Indikator

Beskrivelse

Høyt antall lånefinansierte oppkjøp (LBO)

Låner bedrifter penger (øker gjelden) for å kjøpe opp konkurrenter eller anskaffe andre selskaper?

Overprisede børsintroduksjoner (IPO-er)

Er prisingen av ekstremt svake IPO-er, det vil si når et privat selskap utsteder aksjer for første gang for å anskaffe kapital, skyhøy? Går selskaper på børs utelukkende for å bli børsnotert?

Stigende gjeld i næringslivet

Tar bedrifter opp mer gjeld for å anskaffe kapital, på tross av en nedadgående salgstrend og mindre overskudd?

Media er udelt positive

Er media konsekvent optimistiske, og er de som var optimister nå euforiske?

«Denne gangen er det annerledes»

Er det utbredte diskusjoner om hvordan det «er annerledes denne gangen»?

Eufori

Snakker alle sammen om aksjer? Ser folk på økonominyhetene i stedet for fotballkampen? Flommer det over med investorer som ønsker å sette pengene i verdipapirfond? Får du aksjetips fra taxisjåføren?

En katastrofe – stor nok til å senke verdens samlede BNP med flere billioner

Indikator

Beskrivelse

Eskalerende tollsatser / Handelskriger

Begynner ulike land rundt i verden å etablere ekstreme handelshindringer?

Pengepolitiske feilgrep

Har en større sentralbank gjort en alvorlig feil?

Lovmessige endringer

Har det skjedd omfattende lovendringer eller endringer av regnskapsreglene som vil kunne svekke næringslivet?

Større geopolitisk konflikt

Er det trolig at en større global konflikt vil bryte ut?

Andre ukjente trusler

Finnes det andre ting som vil kunne senke verdens BNP med flere billioner dollar?

Å forlate aksjemarkedet er en av de største investeringsrisikoene du kan ta. Hvis du tar feil, og markedet fortsetter å stige, har du gått glipp av avkastning som er viktig for investorer med langsiktige mål. Valget mellom å selge eller være på defensiven må tas på et taktisk grunnlag, og kan ikke baseres på magefølelsen. Hvis du ser etter disse signalene i markedet kan det hjelpe til med å holde deg objektiv, samt identifisere om et bearmarked er på vei, slik at du kan planlegge deretter.


Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.