Et nytt bullmarked er ikke til å unngå

Historien samt en tro på kapitalismen gjør at et bullmarked er det mest sannsynlige som skjer etter et bearmarked

Opp gjennom historien har bearmarkeder satt sine merker på investorene og testet deres evne til å holde seg til sine langsiktige strategier. Det er aldri behagelig å oppleve nedganger i porteføljen. Når man lytter til mediene og eksperter under bearmarkeder kan man godt få inntrykk av at kapitalismen for alvor har brutt ned og at markedene aldri vil komme på rett kurs igjen.

Historisk sett har bullmarkeder alltid gått mer opp enn bearmarkedene har gått ned, for hvis det var motsatt ville aldri aksjemarkedet stige høyere.[i] Mens avkastningen i aksjemarkedet kan variere stort over en gitt periode, har aksjene historisk sett steget over lengre tidsperioder, tenk 20 til 30 år.[ii] Så frustrerende som slike hendelser kan være, kan tålmodige investorer trøste seg med at dårlige resultater i markedet på kort sikt ikke nødvendigvis betyr at utviklingen vil fortsette å være dårlig.

Figur 1 viser resultatene til S&P 500, en amerikansk aksjemarkedsindeks det svært ofte refereres til, over flate eller negative tiår og årene som følger. Selv de mest trøstesløse periodene har blitt etterfulgt av positiv avkastning. Selv om ingen kan forutse fremtiden med sikkerhet, betyr selv betydelige nedganger i markedet på kort sikt ikke at aksjene ikke vil klare seg godt i fremtiden.

Figur 1: S&P 500s resultater etter flate eller negative perioder

  • S&P 500 totalavkastning
  • De harde trettiåra
  • Tilbakeskuende 10-årig avkastning
  • Fremtidig 6-årig avkastning
  • Fremtidig 10-årig avkastning
  • Laveste 10-årige avkastning
  • Bearmarked
  • Finanskrise

Kilde: Fisher Investments Research; FactSet; Global Financial Data Inc., per 31.3.2016. S&P 500 totalavkastning i USD. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

Det kan være lett å tro at bearmarkeder aldri tar slutt, men markedets drivkrefter er heldigvis ekstremt fleksible og motstandsdyktige. På tross av økonomisk panikk, nedganger i markedet, ny lovgivning, influensaepidemier og pandemier, kriger, sosiale omveltninger, politiske mord, naturkatastrofer, feil i pengepolitikk og skattepolitikk, proteksjonisme, hyperinflasjon, bobler (kreditt, eiendom, aksjer, etc.), bedrageri og en lang rekke andre problemer underveis, fortsetter kapitalismen og profittjaget å fungere. Profittjaget motiverer folk til å jobbe hardt, utvikle ny teknologi og nyskapelser, øke produktiviteten og heve vår levestandard. Det er umulig å forutse akkurat hva den neste nyvinningen blir. Forestill deg at du sitter i din Dodge Avenger i 1978 og lytter til en kassett og prøver å forutse oppfinnelsen av internett. Hvis du derimot tror på kapitalismen, da tror du også på at nyvinninger vil fortsette å komme, produktivitet og levestandard vil stige på grunn av dem, og aksjeinvesteringer vil fortsette å gjøre deg mer velstående enn fast rente og kontanter på lang sikt.

Desto lengre tidsperiode, desto høyere sannsynlighet for at aksjer vil prestere bedre enn andre aktivaklasser eller råvarer, og vanligvis med god margin. Så jo lengre tidshorisont du har, desto mer sannsynlig er det etter vår mening at det vil være bedre for deg å investere i aksjer mesteparten av tiden. Dette er ingen garanti. Det er etter vår mening ganske enkelt en rasjonell vurdering av sannsynligheten, noe som også er grunnen til at millioner av mennesker setter seg bak rattet i en bil på tross av at tusenvis av biluhell skjer hver dag, mange med døden til følge.

Fremtiden er full av usikkerhet. Så det beste du kan gjøre er å investere basert på det som statistisk sett er mest sannsynlig. Vi mener at investering handler om sannsynligheter. Det er aldri noe som er helt sikkert. Du kan forsøke å gardere deg ved å eie for eksempel kontanter, men du vil nok ikke bli så fornøyd med den langsiktige avkastningen.

Ingen vet hvor aksjemarkedet er på vei hen i morgen, neste måned, eller til neste år. Men historien samt en tro på kapitalismen gjør at et bullmarked er det mest sannsynlige som skjer etter et bearmarked. Kapitalismen brøt ikke sammen. Bearmarkeder er en del av den økonomiske syklusen. Det har de alltid vært, og det vil de alltid være. Det kommer et nytt bullmarked.

[i] Global Financial Data, per 30.7.2018. S&P 500 prisnivå i USD fra 29.5.1946–31.12.2013. FactSet, per 5.2.2018; S&P 500 prisnivå i USD fra 1.1.2014–30.7.2018. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

[ii] Ibid

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.