Måter man ikke gjenkjenner et bearmarked på

For å vurdere om en nedtur i markedet er en korreksjon eller et bearmarked, kan du ikke bare se tilbake på historiske tall.


Å korrekt kunne gjenkjenne et bearmarked i sin tidlige fase kan hjelpe investorer med å unngå store tap i aksjemarkedet. Og samtidig som det å unngå et bearmarked ikke trenger å være nødvendig for å oppnå dine langsiktige investeringsmål, kan det utvilsomt være til hjelp. Dessverre er det veldig vanskelig å få til, og investorer sliter ofte med å gjenkjenne en nedtur som en bear, som normalt kjennetegnes ved et fundamentalt drevet fall på over 20 % eller mer over en lengre tidsperiode, eller en korreksjon, som er et bratt, stemningsdrevet kursfall på 10 % eller mer. For investorer som prøver å kjenne igjen hvorvidt en nedgang er en korreksjon eller et bearmarked, er det essensielt å forstå hva som kan eller ikke kan være tegn på et bearmarked. 

Ikke bruk en resesjon til å identifisere et bearmarked

En vanlig misoppfatning av bearmarkeder er at de skjer samtidig som økonomien går gjennom en resesjon. Det er sant at bearmarkeder normalt passer sammen med resesjoner, men de starter typisk ikke samtidig. Aksjer er en ledende økonomisk indikator. Bearmarkeder starter vanligvis flere måneder før en resesjon. Se Figur 1, som sammenligner startdatoene for amerikanske bearmarkeder og resesjoner siden 1926.

Figur 1: Bearmarkeder starter vanligvis lenge før en resesjon

figure 1

Aksjer har også en tendens til å nå toppen lenge før sysselsettingen gjør det. Figur 2 sammenligner amerikanske bearmarkeder med sysselsetting utenom landbruket (tallet amerikanske arbeidere i økonomien foruten bønder, ansatte i privathusholdninger og noen frivillige arbeidere).

Figur 2: Amerikansk sysselsetting utenom landbruket og bearmarkeder

figure 2

Hvis investorer venter på bekreftelse på at det er en resesjon før de erklærer et bearmarked, kan det godt være for sent til at det er verdt det. Mens det å treffe markedstoppene ikke er nødvendig, er det å selge aksjer bare lurt hvis det fortsatt er tegn som tyder på at en større nedtur er på vei. Husk at resesjoner bare kan observeres i etterpåklokskapens lys. På grunn av at økonomiske indikatorer varierer fra måned til måned og kvartal til kvartal, er ikke en resesjon åpenbar før det har gått flere måneder, når det blir klart at markedssituasjonen i det store og hele er på tur nedover, og at det ikke bare er mindre avvik. På dette tidspunktet kan det ha gått seks, kanskje åtte måneder siden bearmarkedet startet. Noen bearmarkeder varer så lenge at det fortsatt er attraktivt å komme seg ut, år 2000 slår oss, men noen av dem er nesten over når resesjonen er et faktum.

Bruk fremtidsrettede indikatorer

Hvis målet ditt er å unngå deler av et bearmarked, du bruke fremtidsrettede indikatorer for å bedømme om en resesjon er på vei, og ikke gamle målinger av tidligere produksjon og sysselsetting.  Rentekurven, som måler lange renter mot korte renter, og pengemengden justert for inflasjon er gode eksempler. Når man får en negativ rentekurve (korte renter er høyere enn lange renter) og forblir sånn over tid, betyr det vanligvis at kreditten vil strammes inn over de neste månedene, og en strammere kredittpraksis fører normalt til mindre næringsvirksomhet.

Andre beleilige tegn på trøbbel kan være en større nedgang i utlån blant finansinstitusjonene, et langvarig fall i ordrekvantum eller faktorer knyttet til innkjøpssjefenes forventningsindekser (PMI). Disse faktorene er indikatorer basert på undersøkelser blant ledere i industribedrifter og i servicenæringen. De er normalt ikke like fremtidsrettede som markedsbaserte indikatorer, men de kan gå foran tilbakeslag i faktisk ytelse.

På den andre siden er dette mer en kunst enn en eksakt vitenskap. Det finnes ikke noe bearmarked uten en resesjon, og man får ikke en resesjon uten et bearmarked. Dette er fordi økonomi bare er én markedsdriver, da den politiske situasjonen (f.eks. risikoen for nye lovgivninger og reguleringer) og investorstemningen også har stor innvirkning. 

Dette betyr ikke at du skal ignorere økonomiske data når du prøver å identifisere et bearmarked. De kan være veldig nyttige å ha når du skal fastslå markedstrender, bekrefte dine tidligere utsikter eller få en bedre forståelse av sentrale inndata for aksjer. Men når markedene er ustabile, burde ikke et solid BNP (bruttonasjonalprodukt, et mål på samlet økonomisk aktivitet) og sysselsettingsnivået ses på som noen garanti for at et bearmarked ikke er på vei. Se i stedet på hvorvidt rentekurven er positiv, om LEI er på vei opp, hvor sterk utlånsveksten er, om det er noen nye viktige bestillinger eller fortolkninger blant virksomhetene, og om risikoen for ny lovgivning er relativt lav. Vi tror at disse fremtidsrettede datapunktene hjelper til med å avgjøre om markedsvolatiliteten er stemningsdrevet, eller volatilitet i forkant av et bearmarked

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.