Lærdommer fra tidligere konjunkturtopper

Når man står midt oppe i en krise kan det være vanskelig å forstå at bullmarkeder følger bearmarkeder og ofte gjør opp for nedgangen raskere enn de fleste forventer.

I 2007 var aksjemarkedene på topp og en av historiens verste bearmarkeder begynte. På den tiden var det få hint om hva som skulle skje. Nedturene var små, og bankene hadde ennå ikke foretatt større (og unødvendige) nedskrivninger i balanseregnskapet. Ett år senere så man imidlertid konsekvensene da bankene foretok drastiske nedskrivninger på illikvide verdipapirer og den amerikanske sentralbanken og finansdepartementet reagerte på måfå. Økonomien merket effekten og panikken spredde seg. Høsten 2008 og den påfølgende vinteren ble uhyggelig for de fleste investorene. Fra toppen og ned til bunnen 9. mars 2009 falt S&P 500-indeksen med 55,3 %.[i] Da dagene så som mørkest ut var det de som tenkte at markedet aldri ville stige igjen. Mange fryktet at investeringsmålene ikke kom til å bli nådd. Men flere år senere hadde aksjene gjort opp for nedgangen, og mer til. Det gjør kanskje ikke minnene om bearmarkedet mindre vonde, men det gir oss en viktig lærdom: Hvis du har en lang tidshorisont på dine investeringer, vil ikke det at du sitter på investeringene gjennom et bearmarked gjøre at dine langsiktige mål kommer utenfor rekkevidde.

Volatiliteten i aksjemarkedet under bearmarkedet i 20082009 var urovekkende, og det virket som at hva som helst, eller til og med ingenting, kunne utløse mer volatilitet. Noen var bekymret for at hele aksjemarkedet kunne gå til null. Noen investorer solgte kanskje sine andeler til fordel for noe som virket mindre påvirket av kaoset, alt fra kontanter, fast rente, gull, annuiteter, eller andre ting. Det føltes kanskje riktig i øyeblikket, men det tok ikke høyde for følgende sannhet: Bearmarkeder følges av et bullmarked. Investorer kan føle behov om å gjøre noe når det er volatilitet i markedet, eller et bearmarked, men denne lysten kan ødelegge for dine økonomiske mål.

Etter vårt syn kan det å miste dette overblikket være farlig. Avhengig av din tidshorisont og dine kontantstrømbehov er det ikke nødvendigvis ruinerende å delta i et bearmarked. På den andre siden mener vi at å selge aksjer etter å ha vært med på bearmarkedets nedgang realiserer tapene og øker risikoen for at aksjeprisene skyter opp igjen før du rekker å komme tilbake på banen. Sagt på bransjens eget språk, du kan lide dobbelt tap, altså både være med på nedturen og gå glipp av den bratte opphentingen i starten.

Å delta i et bearmarked behøver ikke vær et permanent tilbakeslag, gitt at du også blir med på alle bullmarkedene. Dette konseptet er vanskelig å begripe for mange investorer: Da bullmarkedet begynte i 2009, fryktet mange en «ny normaltilstand» med aksjeavkastning under gjennomsnittet. Siden det krever en høyere prosent vekst for å gjøre opp for et tap, gjorde den nye «normaltilstanden» at mange ble bekymret for å gå flere tiår uten å tjene inn sine tap.

Selv om du ikke trodde på idéen om denne nye «normaltilstanden», og bare så på aksjenes gjennomsnittlige årlige avkastning (rundt 10 % siden 1926),[ii] forventet du kanskje fortsatt at det tok et tiår å vinne alt tilbake. Denne gjennomsnittlige avkastningen inkluderer derimot alle bearmarkeder, og mesteparten av tiden er aksjenes egentlige avkastning mye høyere enn snittet på lang sikt. Vekst kan komme i rykk og napp, og siden bearmarkeder normalt slutter med en V-formet opphenting, kan noen av de største rykkene komme tidlig i et bullmarked, og det vil redusere tiden det tar å vinne alt tilbake, noe som kommer overraskende på mange. For eksempel, fra bunnen 9. mars 2009 % til årsslutt gikk S&P 500 opp med 68 %.[iii] Andre opphentinger har også kommet fort og voldsomt, med nye rekorder i aksjemarkedet etter noen år, i noen tilfeller etter bare noen måneder.

Figur 1: Amerikanske aksjers opphenting etter bearmarkedet i 2007–2009

Kilde: FactSet, per 15.11.2018. S&P 500 daglig prisutvikling i USD, 9.10.2007–28.3.2013. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

Bullmarkedet som startet i 2009 brukte rundt fire år på å overgå den forrige toppen, som vist av figur 1. (Ved å regne inn aksjeutbytte reduseres dette til tre år.) Fire år kan føles lenge i den tiden det pågår, men hvis du investerer langsiktig, over 15, 20, 30 år eller mer, blir det en relativt kort periode.

Derfor mener vi at tiden for å handle enten er i starten av et bearmarked, eller ikke i det hele tatt. Tegn på et bearmarked i tidlig stadium (en større, fundamentalt drevet nedgang på minst -20 %) inkluderer en euforitopp som ignorerer svekkede økonomiske forutsetninger, eller noe uforutsett i størrelsesorden flere billioner dollar som plutselig treffer den globale økonomien og aksjemarkedet. Vi tror ikke det er nødvendig å unngå bearmarkeder hvis du investerer langsiktig, men det kan hjelpe på. Nøkkelen er derimot å identifisere bearmarkedet rett etter det har kommet i gang. Etter at aksjeprisene har hatt en kraftig nedgang, mener vi at risikoen ved å selge seg ut er større enn risikoen forbundet med å sitte på investeringene. Å selge sent i et bearmarked kan føre til at du lider dobbelt tap!

Dette betyr imidlertid ikke at det finnes én enkelt strategi som er riktig for alle investorer. Det som er riktig for deg avhenger alltid av dine personlige omstendigheter, tidshorisonten på dine investeringer, dine kontantstrømbehov og mål. Men for investorer som har tilstrekkelig lang tidshorisont og som ikke har store kontantstrømbehov for øyeblikket, er det å holde ut gjennom et bearmarked ikke nødvendigvis det samme som et permanent tilbakeslag. Bearmarkeder holdes gjerne friskt i minne fordi de er så emosjonelt smertefulle, men de har ikke så mye å si for aksjenes langsiktige avkastning.

[i] Kilde: FactSet, per 6.10.2017. S&P 500 totalavkastning i USD, 9.10.2007–9.3.2009. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

[ii] Kilde: Global Financial Data, Inc., per 6.10.2017. S&P 500 totalavkastning i USD, 1926–2016. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

[iii] Kilde: FactSet, per 10.6.2017. S&P totalavkastning i USD, 3.9.2009–12.31.2009. Internasjonale valutasvingninger kan føre til høyere eller lavere avkastning fra investeringene.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.