Veggen eller katastrofen

«Bullmarkeder slutter egentlig bare på to måter: Veggen eller katastrofen. Veggen er når: Markedene klatrer opp en «vegg av bekymringer» til det ikke er flere bekymringer igjen. Mens katastrofen er når: Markedene rammes av en stor, negativ faktor som ingen noen gang har snakket om, og som minst har et omfang på noen billioner dollar ... Se etter disse to. Alle de andre små tingene trenger du ikke å tenke så mye på.»

–Ken Fisher, Fox Business Network-intervju den 18.12.2014

Bearmarkeder, definert som en økonomisk drevet nedgang på rundt 20 % eller mer over en lengre periode, er en vanlig frykt for investorer. Mange investorer er bekymret for at hvis de ikke forutser det neste bearmarkedet vil det skade sjansene for å oppfylle de langsiktige økonomiske målene de har satt seg. Selv om det er lett å identifisere et bearmarked i etterkant, er det dessverre mye vanskeligere å gjøre det samme når det pågår. Nøkkelen er å ha et perspektiv som gjør at man vet hva man skal se etter, og at man identifiserer de riktige komponentene, samt at man har nok disiplin til å ikke la følelsene løpe av med seg.

Hvilke tegn skal man se etter for å finne ut om et bearmarked er på vei? Fisher Investments mener at det bare er to måter et bearmarked starter på:

  • Veggen: Et bullmarked, altså en lengre periode med stigende aksjepriser, klatrer opp «veggen av bekymringer» og mister så farten under eufori blant investorene.
  • Katastrofen: En negativ overraskelse med kraft til å senke verdens samlede BNP (bruttonasjonalprodukt) med flere billioner dollar.

Veggen

 

Som oftest slutter bullmarkedene ved at de ebber ut, best beskrevet av den legendariske investoren Sir John Templeton: «Bullmarkeder fødes av pessimisme, gror frem av skepsis, modnes av optimisme og dør av eufori.»

Det er ofte sagt at bullmarkeder klatrer opp en «vegg av bekymringer», hvor forskjellige typer av utbredt uro utgjør «mursteinene». Eksempler fra det nåværende bullmarkedet som startet i mars 2009 omfatter: konflikten Russland-Ukraina, ebolautbruddet i Vest-Afrika, brexitavstemningen, Nord-Koreanske rakettoppskytninger og mye mer. Figur 3 viser «veggen av bekymringer» som dette bullmarkedet allerede har overvunnet. Etter Fisher Investments syn indikerer dette at gamle bekymringer består samtidig som at nye bekymringer dukker opp, og at dette bullmarkedet stadig har litt vegg igjen å bestige.

Figur 1: Det nåværende bullmarkedet klatrer opp «veggen av bekymringer»

Kilde: FactSet, per 7.6.2017. MSCI World totalavkastning, indeksnivå (netto) fra 12.31.2008–6.30.2017. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom US dollar og den norske kronen kan gi høyere eller lavere avkastning på investeringer.

I takt med at bullmarkeder modnes forsvinner flere og flere bekymringer samtidig som at nye og selvsikre investorer kjøper aksjer. Når alle bekymringene har svunnet hen, antyder fraværet av bekymringer at du er på den euforiske toppen av veggen. På dette stadiet av et bullmarked tror investorer at aksjemarkedet kommer til å stige for alltid: «Det er annerledes denne gangen.» Når investorstemningen når eufori, kan ikke virkeligheten holde tritt med de skyhøye forventningene, og dermed mister bullmarkedet dampen. Slik starter bearmarkeder tradisjonelt, og Fisher Investments tror at de følger denne formelen:

Bearmarkedet starter når forretningsmessige og økonomiske grunnleggende forutsetninger peker nedover mens investorer er oppslukt av eufori og enten avfeier eller ikke legger merke til svakheter. De fortsetter å være optimistiske og investerer mer i aksjemarkedet, på jakt etter profitt.

Katastrofen

Noen ganger krasjer et bullmarked med et uforutsett, uforanderlig objekt som er stort nok til å senke det globale bruttonasjonalproduktet med flere prosentpoeng, og dette kan alene være nok til å starte et bearmarked. Hva mener vi med «uforanderlig objekt»? Det er en stor og uventet negativ hendelse som gir en ellers sterk økonomi og bullmarked et slag i ansiktet. I dette tilfellet er den uventede negative hendelsen i seg selv nok til å avspore bullmarkedet:

Men pass på, ellers tror du at en katastrofe venter rundt hvert hjørne, og det blir vanskelig å bevare optimismen. Etter Fisher Investments’ syn må en potensiell katastrofe være stor nok til å redusere det globale BNP med et par billioner dollar for å telle. Vurder følgende: I 2018 mener Fisher Investments at en katastrofe må være større enn 5,1 billioner dollar for å forårsake en global finanskrise, altså påvirke finansielle markeder globalt og føre til at BNP faller sammenlignet med 2017. (Figur 2)

Figur 2: Katastrofens omfang

Kilde: Det internasjonale pengefondets BNP-prognose (i dollar, nåværende priser) per oktober 2017. 2018-estimat baseres på IMFs rapport World Economic Outlook fra oktober 2017 som gir en vekstprognose for det globale BNP på 6,4 %. Angitt i amerikanske dollar.

La oss ta den globale finanskrisen i 2008–2009 som et eksempel: Det var etter Fisher Investments syn et bearmarked som ble forårsaket av et uforanderlig objekt som gjorde at det pågående bullmarkedet tok slutt før tiden. Objektet det er snakk om var bokføringsregelen US FAS 157* (gjenanskaffelsesverdimodellen) kombinert med den amerikanske regjeringens kaotiske håndtering av finanskrisen. Denne kombinasjonen endret det som ellers kunne ha vært en korreksjon, det vil si en kort, stemningsdrevet nedgang på 10–20 % hvor markedet vanligvis kommer seg igjen raskt, til et regelrett bearmarked. Det globale BNP falt med mer enn 3 billioner dollar, det vil si over 5 %.** Fisher Investments mener at FAS 157 og regjeringens uforutsigbare handlinger var katastrofalt for bullmarkedet.

«Katastrofen» kan noen ganger sammenfalle med «veggen», hvis et bullmarked som akkurat er i ferd med å klatre over «veggen av bekymringer» treffes av en katastrofe:

*FAS 157 var en bokføringsregel som tilsa at selv illikvide aktiva skulle verdsettes til den prisen de kunne selges for, hvis du skulle ha blitt solgt med det samme (også kjent som gjenanskaffelsesverdimodellen). Prisen var ofte den siste salgsprisen av et tilsvarende verdipapir. I forbindelse med ikke-offentlige og sjeldent handlede aktiva uten regelmessig markedsprissetting, kunne den siste salgsprisen være foreldet eller langt fra faktisk verdi. Eller, hensikten var kanskje å beholde verdipapiret ut løpetiden, hvilket betyr at den aktuelle markedsprisen ikke var relevant for den endelige verdien, da den aktuelle markedsprisen ikke ville bli realisert, med mindre eieren ble tvunget til å selge med det samme. Under bearmarkedets første måneder førte FAS 157 til at finansielle institusjoner ble sårbare når markedet for deres illikvide, ikke-offentlige handlede beholdninger opplevde negativ volatilitet.

**Kilde: FactSet, per 10.12.2015. Globalt BNP fra 12.31.2008–12.31.2009 i henhold til data fra Verdensbanken.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.