Markedstiming

Det kan være en tøff oppgave å håndtere sin egen økonomi, og noe av det vanskeligste er å holde følelsene unna investeringsbeslutningene. Å følge med porteføljen gjennom en usikker markedssituasjon kan være tøft også for de mest erfarne investorene. Vi mener at å fokusere på dine langsiktige økonomiske mål i stedet for på volatiliteten i markedet kan gjøre at du unngår emosjonelle avgjørelser som kan påvirke avkastningen på lang sikt.

Selv om å time markedet kan virke enkelt for noen investorer, er det å time markedet og unngå volatilitet en kompleks og utrolig vanskelig oppgave. Samtidig som det kan være tungt å være med på en nedtur i markedet, kan det å selge seg ut bety at man potensielt går glipp av positiv avkastning hvis du ikke gjør det riktig. Hvis dine langsiktige økonomiske mål inkluderer langsiktig porteføljevekst, kan et slikt feiltrinn ha en varig effekt på din evne til å nå de langsiktige målene.

Er du din egen verste fiende?

Studier har vist at investorer har større følsomhet for tap enn gevinster.* Innen atferdsfinans kalles dette fenomenet for myopisk (nærsynt) tapsaversjon. Denne tenkemåten kan føre til at investorer får følelsesmessige reaksjoner til utviklinger i markedet, og potensielt gjør dårlige handler hvis de blir distrahert bort fra sine langsiktige investeringsmål. En nedtur i markedet kan skape bekymring, noe som kan få selv den mest disiplinerte investor til å la følelsene ta overhånd. Hvis dine langsiktige investeringsmål krever vekst, er det å gå glipp av aksjenes langsiktige avkastning en av de største risikoene du kan ta. Hvis du har behov for aksjer for å nå dine langsiktige investeringsmål, kan det å gå bort fra den planen øke risikoen for at du ikke når dine mål.

Vi mener at tid i markedet betyr mer enn å time markedet. Sagt på en annen måte, vi mener at du bør fokusere på å investere over tid, i stedet for å prøve å unngå volatilitet i markedet. Hvis dine mål krever avkastning som bare aksjer kan gi, kan det være bedre å forbli investert, siden aksjenes langsiktige vekst inkluderer alle tidligere nedturer.

Unngå de heteste aksjene

Frykt kan få investorer til å la seg styre av følelsene, og det kan grådighet også. Noen ganger kan du bli fristet til å gå etter høyere avkastning, spesielt hvis kolleger eller venner skryter av hvor godt det går med porteføljen. En slik praksis kan derimot være risikofylt, da «hete» verdipapirer eller sektorer som har gått bra i det siste like godt kan begynne å prestere dårligere enn markedet akkurat når du kjøper dem.

Noen investorer foretrekker visse markedsområder, slik som hjemlandet eller teknologisektoren. Men, kategorier har en tendens til å gå opp og ned, og ingen enkelt kategori, basert på selskapsstørrelse, sektor eller geografisk region, ligger fremst i all evighet. Investorer kan miste syne av sine langsiktige økonomiske mål og investeringsstrategi til fordel for bedre avkastning i «hete» kategorier, noe som kan føre til økt risiko. En slik praksis introduserer ofte konsentrasjonsrisiko, det vil si risikoen for å være for tungt investert i et enkelt selskap eller markedsområde som blir påvirket av de samme utviklingene i markedet. Hvis akkurat dette området i markedet går dårlig, kan det også påvirke porteføljen din. Trolig er det en bedre løsning å holde seg til en skreddersydd portefølje og investeringsstrategi som er tilpasset din situasjon og dine langsiktige investeringsmål.

Få hjelp av en coach

Å ha kontroll på følelsene knyttet til å håndtere din egen økonomi kan være vanskelig, og det er absolutt ikke noe for alle og enhver. Heldigvis behøver du ikke være alene om det. Hvis du vil lese mer om hvordan Fisher Investments kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål, kan du kontakte oss direkte for å snakke med en av våre kvalifiserte medarbeidere, eller få en av våre veiledninger og regelmessige oppdateringer i dag. Om du lurer på investeringsrådgivning, pensjonsplanlegging, økonomisk planlegging eller har behov om generell økonomisk rådgivning, så mener vi at vi kan hjelpe deg.

 Kilde: «Quantitative Analysis of Investor Behavior, 2018», DALBAR, Inc. www.dalbar.com. FactSet, per 6.4.2018. Barclays US Aggregate Government Treasury Index, totalavkastning fra 31.12.1992–31.12.2017. Karakteristikkene fra studiet ovenfor er angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom amerikanske dollar og britiske pund kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning, og andre kjente karakteristikker.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.