Markedstrender og teknisk analyse

En måte investorer forsøker å skape vekst i porteføljen på er å analysere prisbevegelser eller handelsaktivitet og prøve å finne en trend. Tanken er at hvis du kan finne en gammel trend eller indikator, kan du bruke mønstrene for å tjene på verdipapirhandel i fremtiden. Tekniske analyser og analyser av trender er et par måter man kan gjøre dette på.

Kort sagt er teknisk analyse en prosess hvor man ser på faktorer slik som tidligere handelsaktivitet eller prisbevegelser i et forsøk på å forutse fremtidige priser. Ved første blikk virker prosessen relativt logisk, men husk at tidligere vekst ikke er en forutsetning for fremtidig avkastning. Sagt på en annen måte, å prøve å avlede dagens markedsbevegelser kun basert på gårsdagens eller forrige måneds prisendringer, er ikke en fornuftig investeringsstrategi. For langsiktige investorer er det å bruke kun tekniske analyser for å bestemme hvor man skal investere, noe som kan føre deg lenger unna dine langsiktige investeringsmål.

Hva er en trendanalyse?

En trendanalyse er en form for teknisk analyse som benytter tidligere prisbevegelser for å forutse markedstrender, slik at du kan handle deretter. En trendanalyse antyder at det som har skjedd tidligere lar deg forutse hva som vil skje i fremtiden. Analytikere og investorer som benytter seg av trendanalyser henviser ofte til de tidligere prisbevegelsene til en viss aksje eller kategori i sammenheng med statistikk, slik som handelsvolum eller lagervurderinger.

Trendanalyser og tekniske markedsanalyser er meningsløse

Noen bruker trendanalyser for å prøve å identifisere markedstrender, slik som starten av et bullmarked (prisoppgang) eller bearmarked (prisnedgang). Vi mener at en trendanalyse alene ikke kan ta hensyn til alle de forskjellige og komplekse faktorene som påvirker markedet. Derfor er det kanskje ikke den beste metoden for å investere langsiktig. Slik som mange andre tekniske indikatorer ser en trendanalyse bare på historiske tall, og viser deretter til at et tidligere mønster for aksjepriser vil indikere hvordan prisene utvikler seg i fremtiden. Tidligere ytelse er ingen forutsetning for fremtidig avkastning, som betyr at gårsdagens bevegelser ikke kan forutse dagens, eller morgendagens bevegelser. De har veldig liten innvirkning på hvordan aksjene til et selskap vil gå fremover og på lang sikt.

Fisher Investments Norden er ansvarlig for porteføljeforvaltning og mener det er mulig å lose seg gjennom bull- og bearmarkeder ved hjelp av grundig forskning og å analysere grunnleggende nøkkelfakta om markedet. Fisher Investments Norden bruker erfaringstall for å vurdere sannsynligheten til potensielle utfall av viktige økonomiske og politiske hendelser. Hver enkelt situasjon er imidlertid forskjellig og sammensatt, og det er mye som potensielt kan påvirke utfallet. En trendanalyse kan unnlate å ta hensyn til kompleksiteten i markedsbevegelsene. Selv om et mønster kan ha eksistert en gang i fortiden, betyr ikke det at det vil fortsette slik i fremtiden.

Og selv om en stabil, fremtidsbeskrivende indikator blir funnet, vil den raskt bli ubrukelig siden markedene i stor grad er effisiente. Når noen oppdager et mønster eller en trend, mener vi at de raskt blir priset inn i markedet, og dermed ikke blir like fremtidsbeskrivende som de var i starten. Dette kommer av hypotesen om effisiente markeder, som oppgir at aksjeprisene reflekterer all tilgjengelig informasjon. Hypotesen baseres på at investorer på jakt etter gevinster handler på basis av enhver nyhet, ethvert rykte og enhver tilgjengelig spekulasjon, og dermed forsvinner også enhver åpenbar mulighet nesten umiddelbart fordi kursene tilpasser seg. Derfor tror vi at hvis en magisk, fremtidsbeskrivende indikator skulle dukke opp, ville markedet raskt prise den inn.

Langsiktig investering

Et annet stort problem ved å bruke trendanalyser uten grunnleggende støtte er at det er et tegn på et myopisk (nærsynt) tankesett. Å prøve å time markedet ved å se på tidligere ytelsesmålinger tar lite hensyn til dine langsiktige investeringsmål. Investorer som fokuserer på langsiktig investering burde være mer opptatt av å oppnå den langsiktige veksten som kreves for å nå målene. Ved å fokusere på markedstrender og kortsiktige utviklinger risikerer investorer å miste syne av sine viktigste mål, og kan faktisk redusere sin langsiktige avkastning hvis den tekniske analysen viser seg å være feil. Hvis du investerer langsiktig er det bedre med en mer disiplinert investeringsstrategi, som vil gi deg en bedre mulighet til å nå dine mål.

Kontakt oss i dag

Det er en utrolig vanskelig oppgave å forutse trender i markedet, og mange individuelle investorer mangler innsikten og forskningen som kreves for å foreta dybdeanalyser av markedet. Fisher Investments Norden kan hjelpe deg på veien mot dine langsiktige investeringsmål.

Lær mer ved å få en av våre informative guider og regelmessige oppdateringer eller ring og snakk med en av våre erfarne investeringsrådgivere i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.