Volatilitet i markedet er ikke nødvendigvis negativt


Volatilitet i markedet er en måling av prissvingningene i et aksjemarked, ofte målt ved å ta avkastningens standardavvik, eller avkastningsmulighetenes spredning fra gjennomsnittet.

Aksjemarkedene kan være volatile uansett stadium. Både fallende og stigende markeder er utsatt for volatilitet. Noen ganger kan ekstreme prissvingninger føre til at investorer tar emosjonelle beslutninger. Men, hvis man ser på det i et langsiktig perspektiv, kan svingningene jevne seg ut og danne et annerledes mønster over tid. Fra det vi har observert i markedene, har dette historisk sett betydd positiv aksjeavkastning over lang tid, det vil si over perioder på 20–30 år.

Det er naturlig å frykte volatilitet, da det kan være svært utfordrende å gå gjennom tider med usikkerhet og endring. Volatiltet er derimot ofte uforutsigbart og kan være ekstremt kortvarig. Det er nesten umulig å time markedet og omgå all negativ volatilitet, og det kan gå utover avkastningen fra investeringene dine, sett over hele levetiden til porteføljen. Det er også viktig å huske at et volatilt marked ikke betyr kun negativ volatilitet. Det er sant at negativ volatiltet kan redusere verdien på investeringene dine, iallfall på kort sikt, men porteføljen din kan også ha utbytte av positiv volatilitet.

Faktisk, for mange aksjeinvestorer er denne volatiliteten prisen de må betale for å sikre seg aksjenes langsiktige avkastning. Investorer kan slite med å holde seg rolige og disiplinerte både når de møter positiv og negativ volatilitet, men det er denne disiplinen som avgjør om de vil nå sine økonomiske mål. Hvis du er lik mange andre investorer, og synes det er vanskelig å holde deg disiplinert gjennom markedsvolatilitet, kan du dra nytte av å jobbe med en finansrådgiver som forstår dine langsiktige mål.

Ta det rolig og gå videre

Selv den mest erfarne investor kan gjøre et dumt kjøp på et dårlig tidspunkt i porteføljen. Det å forlate en veloverveid og langsiktig strategi for å fokusere på utvalgte aksjer som går bra på kort sikt kan for eksempel vise seg å være korttenkt, og kan til syvende og sist skje på bekostning av dine langsiktige mål.

Selv markeder som yter bra er utsatt for volatilitet, og markeder med kontinuerlig oppgang er sjelden å se. Når aksjemarkeder stiger, er det vanlig å oppleve både bekymringer og volatilitet i samme prosess. Bullmarkeder (markeder i en positiv trend) klarer ofte å overkomme bekymringene underveis, et fenomen vi kaller å klatre opp «veggen av bekymringer».

Ettersom enkelte hendelser skjer, slik som geopolitiske spenninger, valg eller naturkatastrofer, kan aksjer stå overfor kortsiktige prissvingninger grunnet en voksende usikkerhet. Heldigvis er slike hendelser ofte ikke store eller stygge nok til å forårsake et bearmarked for fullt (en markedsnedgang på rundt 20 % eller mer), slik at det som blir viktig er å ha disiplin til å ri av stormen.

I bullmarkeder ser man ofte en eller flere korreksjoner i aksjemarkedet, noe vi karakteriserer som et bratt, fryktdrevet fall på rundt 10–20 % midt i et større bullmarked. Slike korreksjoner er vanligvis kortvarige, basert på psykologiske faktorer eller ubegrunnet frykt, og har ingenting med de økonomiske grunnprinsippene å gjøre. Korreksjoner er vanlige under et bullmarked, men mange investorer blir fortsatt satt ut av dem.

Disiplin betyr mer enn timing

Siden korreksjoner i bullmarkedene ofte er drevet av frykt og kan starte eller stoppe for hvilken som helst grunn, kan det være en håpløs oppgave å time dem. En emosjonell reaksjon på nylige prissvingninger kan føre til at du handler med tap, og kjøper og selger aksjer på feil tidspunkt. Hvis du for eksempel blir bekymret etter en brå nedgang, kan du ende opp med å selge når prisen er lav og gå glipp av den påfølgende oppgangen. Ofte kan det beste å gjøre under en korreksjon være å forbli investert, for å være sikker på at du får med deg hele avkastningen fra bullmarkedet. På samme måte, hvis du kjøper et spesifikt verdipapir eller aktivaklasse etter en periode hvor de har slått markedet, kan du ende opp med å betale for mye akkurat idet prisen kommer ned på jorda igjen. Investeringsforvaltning er ofte en langsiktig jobb, og disiplin vil som oftest trumfe timing.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

Det er vanskelig å holde seg disiplinert i en volatil, global økonomi. Investorer er mennesker, og opplever ofte at smerten ved et tap er sterkere enn oppsiden ved en gevinst. Denne følelsen kan føre til kortsiktige, lite gjennomtenkte og emosjonelle avgjørelser. Fisher Investments Norden utdanner målbevisst investorer for å unngå slik atferd, slik at du har en bedre sjanse til å holde deg disiplinert og på sporet mot dine langsiktige mål.

For å lese mer om Fisher Investments Norden, få en av våre informative investeringveiledninger og regelmessige oppdateringer eller ring og snakk med en av våre erfarne rådgivere i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.