Personlig formuesforvaltning / Videokommentar

Hvilke unike innsikter tilbyr Fisher Investments kundene?

Transkripsjon

Bilde

Grafikk:

Hvilke unike innsikter tilbyr vi kundene våre?

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Forsiktig pianomusikk spilles.

Bilde

En mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Michael Hanson, Senior Vice President for Research. 

Teksten forsvinner. Kameraet holder fokus på Michael Hanson og endrer av og til vinkel.

En skjermovergang viser følgende:

Lyd

Michael Hanson: Jeg tror privatkundene våre drar mest nytte av Investment Policy Committee ved å få tilgang til våre mest aktuelle, oppdaterte og beste ideer.

Hvert medlem av Private Client Group hos Fisher Investments har tilgang til det vi i dag anser som våre beste tematiske konsepter for fremtiden for individuelle økonomiske planer.

Vi har kunder som er veldig sofistikerte, som vet mye om økonomisk planlegging og egne investeringer, og som bare vil at vi skal veilede dem. Vi har også kunder som er nybegynnere, som ikke vet så mye om investering, og som ser til Fisher Investments for hjelp til mange aspekter ved deres økonomiske liv. Vi har virkelig hele spekteret.

Med Ken Fishers over 40 år med erfaring og over 130 år erfaring fra vår Investment Policy Committee tilbyr vi ikke bare erfaring, men også forskjellige synsvinkler, og det vises i våre kunders porteføljer. I denne bransjen handler det om å tenke annerledes for å gjøre det bedre. Vi mener at Fisher Investments kan tilby våre kunder en stor fordel.

Bilde

En skjermovergang viser følgende tekst:

Denne videoen ble produsert av Fisher Investments, morselskapet til Fisher Investments Europe, og er beregnet på amerikanske privatkunder til Fisher Investments. Enkelte henvisninger vil derfor ikke gjelde for kunder hos Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments er morselskapet til Fisher Investments Norden og er etablert i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC# 801-29362).

Denne kommentaren uttrykker Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og Fisher Investments' syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Musikken fortsetter å spille.

Bilde

Skjermen toner ut i svart.

Lyd

Musikken tones ned.

Se våre investeringsguider

Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 155 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 01.7.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag