Personlig formuesforvaltning / Selskapsopplysninger

Slik er vår fleksible investeringstilnærming til fordel for kundene

Ingen investeringskategori vinner hver gang. I stedet bytter kategoriene på hvem som leder an. I denne videoen forklarer Bill Glaser, Executive Vice President for porteføljeforvaltning, hvordan Fisher Investments drar fordel av disse regelmessige rotasjonene på førsteplassen.

Basert på historisk analyse av kategoriledelse bestemmer Fisher Investments hvilke land, sektorer og investeringsstiler som kan gi best resultater i fremtiden, gitt deres økonomiske prognoser. Som en global formuesforvalter kan Fisher Investments identifisere land som kan prestere godt i henhold til deres nåværende økonomiske og politiske klima. Selv om mange investorer har en tendens til å investere for det meste – eller til og med utelukkende – i verdipapirer fra hjemlandet, mener Fisher Investments at global investering er ideelt for å øke diversifiseringen, spre risikoen og dra fordel av muligheter rundt om i verden. Fisher Investments’ ovenfra-og-ned-investeringstilnærming skiller seg fra mange investeringsforvaltere som bare har som mål å velge populære aksjer. Fisher Investments prøver ikke å finne nålen i høystakken. I stedet prøver Fisher Investments å finne høystakkene med flest nåler og deretter finne ut hvilke verdipapirer som passer best i en diversifisert kundeportefølje.

Videotranskripsjon

Bilde

Grafikk:

Slik er vår fleksible investeringstilnærming til fordel for kundene

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Livlig musikk spilles.

Bilde

En mann kledd i en marineblå dress dukker opp. En tekst i nedre høyre hjørne identifiserer ham som Bill Glaser, Executive Vice President, porteføljeforvaltning.

Teksten forsvinner. Kameraet holder fokus på Bill Glaser og endrer av og til vinkel.

Lyd

Bill Glaser: I bunn og grunn tror vi ikke at noen kategori eller stil i markedet er iboende bedre enn en annen. Det vi vil gjøre er å rotere porteføljen og investere i kategorier som vi tror vil gjøre det best fremover.

Bilde

Bill Glaser fortsetter å diskutere vår investeringstilnærming

Lyd

Bill Glaser (forts.): Mye av dette er basert på vår tro på hvor vi er i markedssyklusen. Vi ønsker å utnytte denne fleksibiliteten, men også gjør dette på global basis, på jakt etter globale muligheter.

Prosessen er også ovenfra-og-ned av natur i motsetning til mange forvaltere i bransjen som pleier å være mer nedenfra-og-opp, de pleier å være aksjeplukkere. De prøver å finne den beste aksjen som gir best resultater. Det er ikke det vi gjør i Fisher Investments. I Fisher Investments prøver vi ikke å finne nålen i høystakken, vi prøver å finne høystakkene med flest nåler. Vi mener at hvis vi kan gjøre det, og identifisere kategoriene i markedet som vi tror vil gi best resultater, vil det i stor grad maksimere sannsynligheten for at aksjevalget vårt i prosessen blir riktig.

Bilde

En skjermovergang viser følgende tekst:

Denne videoen ble produsert av Fisher Investments, morselskapet til Fisher Investments Europe, og er beregnet på amerikanske privatkunder til Fisher Investments. Enkelte henvisninger vil derfor ikke gjelde for kunder hos Fisher Investments Europe.

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat aksjeselskap som er registrert i Luxembourg (foretaksnummer: B228486), reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments er morselskapet til Fisher Investments Norden og er etablert i USA (Delaware statssekretær nummer 3936233) og regulert av US Securities and Exchange Commission (SEC# 801-29362).

Denne kommentaren uttrykker Fisher Investments Nordens, Fisher Investments Luxembourg, Sàrl og Fisher Investments' syn, og skal ikke tas som personlige råd om investeringer eller skatt, eller som en fremstilling av disse selskapenes eller deres kunders resultater. Disse oppfatningene vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, nye analyser eller en revurdering. Det garanteres heller ikke at prognosene våre er korrekte. Vi har bommet med prognoser før, og det vil vi sikkert gjøre i fremtiden også.

Investeringer i finansmarkedene innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen de gir, vil svinge i takt med de globale finansmarkedene og de internasjonale valutakursene.

FISHER INVESTMENTS NORDEN®

Lyd

Musikken fortsetter å spille.

Bilde

Skjermen toner ut i svart.

Lyd

Musikken tones ned.

Se våre investeringsguider

Investeringsverdenen kan virke som en enorm labyrint. Fisher Investments Norden har utviklet en rekke informative og lærerike guider som omhandler ulike investeringsemner.

A man smiling and shaking hands with a business partner

Kontakt oss

Finn ut hvorfor 150 000 kunder* globalt stoler på Fisher Investments og dets datterselskaper med forvaltning av pengene deres og hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine økonomiske mål.

*Per 31.3.2024.

Interessert i å lære mer om Fisher? Ring oss

800 19 639

Kontakt oss i dag