Forskjellen med Fisher – en historie

Fisher Investments Nordens morselskap Fisher Investments tilbyr investeringsrådgivning og er basert i USA. I 1979 grunnla Ken Fisher Fisher Investments i USA og begynte å hjelpe bedrifter i USA med å nå sine økonomiske mål. Fra begynnelsen av har Fisher Investments’ filosofi vært rotfestet i en grunnleggende tro på kapitalisme og det frie kapitalmarkedet. Firmaets tilnærming til investeringsforvaltning er bygget på den enkle grunntanken om at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som avgjør prisen på verdipapirer.

Fisher Investments mener at det bare finnes to sikre aspekter som gjør at det kan lønne seg med aktiv forvaltning:

  • Forvalteren kan finne informasjon som ennå ikke er kjent for andre investorer.
  • Forvalteren kan tolke godt kjent informasjon annerledes – og mer nøyaktig – enn andre investorer.

Denne grunnleggende arbeidsmåten har bidratt til å bygge opp firmaet og hele Fisher-organisasjonen gjennom selskapets historie.

En innovasjonshistorie

Ken Fishers teoretiske arbeid i 1970-årene populariserte bruken av pris–salg-forholdet og beskrev verktøyets relevans i investeringsanalyse. Dette verktøyet sammenligner et selskaps aksjekurs med dets inntekter og kan avgjøre om en bestemt aksje er over- eller underpriset. Fisher Investments brukte først dette verktøyet til rådgivning og porteføljeforvaltning for firmakunder. I 1980-årene spilte Fisher Investments en nøkkelrolle i det å definere forskjellige investeringsstiler. Firmaet brukte disse fremskrittene som grunnlag for en ny serie investeringsstrategier – blant annet Global Total Return, US Total Return og Foreign Equity.

Midt i 1990-årene utvidet Fisher Investments firmaets tjenester innenfor investeringsrådgivning til enkeltpersoner i USA med høy formue ved å tilby personlig porteføljeforvaltning og økonomisk rådgivning som en del av selskapets Private Client Group. Tidlig i 2000 etablerte Fisher Investment seg i Canada og Storbritannia. I 2007 var Fisher Investments med på å etablere fellesforetaket Grüner Fisher Investments GmbH, som i dag er et heleid datterselskap av Fisher Investments, og som tilbyr tjenester til investorer i Tyskland. I 2012 etablerte Fisher Investments Europe – et datterselskap av Fisher Investments – seg i andre europeiske land.  

Per 1. juli 2018 forvalter Fisher Investments med datterselskaper en kapital på mer enn 817 milliarder kroner, over 439 milliarder kroner for private investorer fra Nord-Amerika, over 311 milliarder kroner for institusjonelle investorer og over 65 milliarder kroner for private investorer fra Europa.

Forskjellen med Fisher

Fisher Investments Nordens mål er å hjelpe kundene med å oppnå sine langsiktige økonomiske mål ved å gi dem kundeservice av høy kvalitet og økonomisk rådgivning med en fleksibel tilnærming til global investering. Vi er opptatt av å vurdere de verdiene du har i dag, samle inn informasjon om den nåværende økonomiske situasjonen din og hvilke langtidsmål du har. Basert på dette gir vi deg en innledende anbefaling om optimal verdiplassering – en blanding av aksjer, obligasjoner, bankinnskudd og andre verdipapirer – for å nå målene. Vi mener denne vektleggingen av kunden og kundens mål er det som skiller oss ut som rådgivere i finansbransjen.

Investeringskonsulenter med det lille ekstra

Som kunde hos Fisher Investments Norden vil du få din egen investeringskonsulent, som forstår din personlige situasjon, pensjonssituasjonen din på lengre sikt, de økonomiske målene dine og hvilke bekymringer du har for markedet. Investeringskonsulenten vil være i forkant og ta kontakt med deg jevnlig for å sjekke at situasjonen din ikke har endret seg, og for å oppdatere deg om porteføljen din.

Fisher Investments tilbyr tjenester innenfor porteføljeforvaltning, og de fem medlemmene av selskapets Investment Policy Committee (IPC) har til sammen mer enn 150 års bransjeerfaring. IPC utarbeider løpende markedsprognoser ved hjelp av Fisher Investments’ omfattende forskningsavdeling. Som kunde hos oss vil du bli oppdatert om IPCs markedsprognoser og porteføljestrategien din av investeringskonsulenten.

Bidrag til investeringsbransjen

Ken Fisher, som er Fisher Investments Nordens arbeidende styreleder og direktør, har vært omtalt i en rekke finanstidsskrifter – blant annet Financial Analysts Journal og The Journal of Portfolio Management. I 1984 etablerte Ken Fisher sin månedlige «Portfolio Strategy»-spalte i bladet Forbes i USA. Denne spalten skrev han i mer enn tretti år. Han er en regelmessig bidragsyter i flere publikasjoner, inkludert Focus Money i Tyskland; Danmarks ledende finansavis, Børsen; Nederlandens største avis, De Telegraaf; Sveits’ ledende forretningsavis, Handelszeitung; Spanias største forretningsnettsted og -avis, elEconomista; Italias tredje største avis og fremste forretningsavis, Il Sole 24 Ore; franske L’Opinion; Belgias La Libre; Trend i Østerrike; Caixin—ofte kalt Kinas Bloomberg; Hong Kong Economic Journal; Business Weekly i Taiwan; South Koreas største forretningsavis, Chosun Mint; Diamond Weekly i Japan; og The Business Times i Singapore. I tillegg har flere av Kens bøker – blant andre Debunkery (2010), How to Smell a Rat: The Five Signs of Financial Fraud (2009), The Ten Roads to Riches (2008) og The Only Three Questions That Count (2006) – kommet på New York Times’ bestselgerliste.

Les mer om Fisher Investments Norden i dag

Kontakt Fisher Investments Norden for å snakke med en av våre kvalifiserte fagpersoner, eller få en av veiledningene og regelmessige oppdateringer  i dag. Enten du har spørsmål om pensjonsplanlegging, pensjonssparing, økonomisk planlegging eller generelle økonomiske råd for å finansiere fremtiden fra nå av og gjennom pensjonsårene dine, har vi tro på at vi kan hjelpe deg. Ta kontakt i dag.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.