Historien bak Fisher Investments Norden

1970-tallet: Ken Fishers teoretiske arbeid på 1970-tallet banet vei for bruken av PSR (Price-to-Sales Ratio) og redegjorde for verktøyets relevans i investeringsanalyse. Verktøyet ble brukt som hjelp ved forvaltning av porteføljer av mindre verdiselskaper for våre institusjonelle investorer.

1979: Ken Fisher grunnla Fisher Investments, som er morselskapet til Fisher Investments Norden, og begynte forvaltning av kapital med en grunnleggende tro på kapitalisme og frie kapitalmarkeder. Hans investeringsfilosofi var forankret i den enkle ideen at tilbud og etterspørsel er de eneste faktorene som styrer verdipapirenes kurser, og at kapitalmarkedene er relativt effektive til å regne inn all kjent informasjon i kursene. For å kunne tilføye verdi via aktiv forvaltning, må man derfor kunne identifisere informasjon som ikke er allment kjent eller tolke allment kjent informasjon på en annen – og korrekt – måte enn andre markedsaktører.

Midten av 1980-tallet: Fisher Investments bidro til anerkjennelsen av særskilte investeringsstiler, og brukte disse fremskrittene som grunnlag for en ny serie med brede mandatstrategier, som Global Total Return, US Total Return og Foreign Equity.

Midten av 1990-tallet : Fisher Investments begynte å tilby separat porteføljeforvaltning direkte til formuende privatpersoner i USA gjennom sin Private Client Group.

Starten av 2000: Fisher Investments utvidet tjenestene til Canada, og etablerte Fisher Investments Europe i Storbritannia.

2007: Fisher Investments gikk inn i et joint venture-partnerskap (nå et heleid datterselskap), Grüner Fisher Investments GmbH, som tilbyr sine tjenester til investorer i Tyskland.

2012: Fisher Investments Europe begynte å gjøre forretninger i andre europeiske land. Etter fire korte år gjør Fisher Investments Europe forretninger i åtte europeiske land (utenom Storbritannia). Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Europe i Norge.

I tillegg har Fisher Investments brukt betydelige ressurser på det nye feltet atferdsorientert finans for en bedre forståelse av ikke bare verktøyene i finans, men også hvordan investorene bruker dem. Denne forskningen har gjort at Fisher Investments har utviklet praktiske anvendelser av atferdsorientert finans i sin porteføljeforvaltningsmetode. Ken Fishers analysearbeid har blitt fremhevet i flere finanstidsskrifter, inklusive Financial Analysts Journal og The Journal of Portfolio Management.

Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.