Hvordan vi er annerledes

Nedenfor finner du noen faktorer som skiller oss fra andre kapitalforvaltere og banker.

Uavhengighet

Fisher Investments Norden og morselskapet Fisher Investments er helt uavhengig av alle andre institusjoner. Dette gjør at den globale Fisher-organisasjonen kan styre sin egen skjebne, redusere interessekonflikter og fokusere på å sette kundenes interesser først.

Fleksibel tilnærming

Fisher Investments Norden delegerer ansvaret for porteføljeforvaltningen til morselskapet Fisher Investments. Til forskjell fra andre kapitalforvaltere og mange fond som fokuserer på smale markedskategorier, kan Fisher Investments justere investeringsstrategien på basis av markedsforventningene. Hvis Fisher Investments’ eksperter venter at aksjer i store selskaper vil utvikle seg bedre enn aksjer i små selskaper, kan de store selskapene få større vekt i porteføljen din. Kanskje kan aksjeandelen bli redusert, mens fastrente og/eller kontanter brukes for å lindre virkningen av fallende aksjekurser, hvis Fisher Investments’ prognoser viser at det kommer et bearmarked. Ingen kapitalforvalter har rett hver eneste gang, og dette gjelder også Fisher Investments, men vi tror at lærdommen som er høstet under investeringsforvaltning gjennom mange konjunktursykluser, har gitt verdifull innsikt.

Globale investeringer

Fisher Investments Norden tilstreber å maksimere mulighetene og styre risikoen ved å investere globalt. Mange norske investorer har en tendens til å fokusere kun på norske selskaper. Det norske aksjemarkedet utgjør imidlertid bare en svært liten del av det enorme globale aksjemarkedet. Ved å investere globalt kan du utnytte muligheter i hele verden som mange andre går glipp av.

Direkte, proaktiv kundeservice

Proaktiv forvaltning av kontoer medfører et ansvar for å holde kundene oppdatert og godt informert om hvordan investeringene deres utvikler seg. Kommunikasjon er selve grunnsteinen i Fisher Investments Nordens forhold til kundene. Som kunde tildeles du din egen investeringsrådgiver som holder deg oppdatert, og som videre er ditt bindeledd til Fisher Investments’ Investment Policy Committee. Fisher Investments Norden sender deg også kvartalsrapporter. Transparens via klar og regelmessig personlig rapportering er avgjørende.

Dokumentert resultathistorikk

Fisher Investments’ Investment Policy Committee har til sammen mer enn 100 års bransjeerfaring. Grunnlegger Ken Fishers karriere spenner over nesten fire tiår. Ken er styreformann og investeringsdirektør i Fisher Investments og styreformann i Fisher Investments Europe. Han har skrevet New York Times-bestselgere og skriver regelmessig for flere publikasjoner, blant annet Financial Times i Storbritannia, Børsen i Danmark, De Telegraaf i Nederland, Focus Money i Tyskland og USA Today. Fisher Investments’ Private Client Group i USA har mer enn 20 års dokumenterte resultater, og Ken Fisher har hatt over 32 år i offentlighetens lys i form av markedsvurderinger i sin Forbes-spalte.

Konkurransedyktig, transparent gebyrstruktur

Til forskjell fra mange banker og investeringsselskaper tjener verken Fisher Investments Norden eller Fisher Investments handelsprovisjoner. Det årlige forvaltningsgebyret er konkurransedyktig og transparent, og bidrar til at Fisher Investments Nordens incentiver er de samme som dine.

Porteføljeanalyse og evaluering

Fisher Investments Norden er i stand til å gi kundene omfattende porteføljeanalyser og rådgivning. Ved å tilby grundige porteføljeanalyser og rådgivning, samt ved å delegere forvaltningen av porteføljene til Fisher Investments, kan Fisher Investments Norden oppnå synergier som ellers ville være vanskelige å oppnå. Selskapet går grundig gjennom dine spesielle forhold, og gir anbefalinger som er utformet for å øke sjansene for at du når investeringsmålene dine.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.