Fisher-effekten

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»).

Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et privat selskap med begrenset ansvar som er registrert i Luxembourg (firmanummer: B228486), er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), og har registrert adresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Investeringsrådgivere jobber i en konkurranseutsatt bransje, og det kan være utfordrende å vite hva man skal se etter når man sammenligner forskjellige investeringsrådgivere. Nedenfor kan du lese om noen av fordelene ved å bruke Fisher Investments Norden, som skiller oss fra andre investeringsrådgivere, kapitalforvaltere og banker.

Privateid

Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments er alle privateide selskaper. Dette lar Fisher globalt ha full kontroll på kursen fremover, og fokusere på det som er riktig for sine kunder.

Vi gjør det fleksibelt for deg

Fisher Investments Europe, som i Norge går under handelsnavnet Fisher Investments Norden, tilbyr profesjonell investeringsrådgivning og delegerer porteføljeforvaltningen til Fisher Investments i USA. Til forskjell fra andre investeringsrådgivere og fond som fokuserer på utvalgte markedskategorier som kan svinge både opp og ned, kan Fisher Investments justere sin investeringsstrategi på bakgrunn av forventningene til hvordan markedssituasjonen vil bli.

Ingen investeringsrådgiver har rett hver gang, og det gjelder også for Fisher Investments. Men, vi har ervervet en uvurderlig kunnskap og erfaring etter flere tiår med investeringsforvaltning, samt at vi har vært med på mange oppganger og nedganger i markedet.

Global investering

Fisher Investments Europe ønsker å få mest ut av mulighetene som finnes i markedet og vil balansere risikoen for kunder som investerer globalt. Noen norske investeringsrådgivere foreslår kanskje å investere kun i norske aksjer. Norge er imidlertid bare en liten del av det store verdensmarkedet.

Fisher Investments Europe hjelper sine kunder med å oppnå smart diversifisering gjennom å investere globalt. Risiko er en naturlig del av å investere, men gjennom diversifisering kan investeringsrådgivere redusere eksponeringen for enkelte land, regioner, sektorer eller selskaper. Ved å blande og sette sammen aksjer, mener vi at en investeringsrådgiver kan hjelpe deg med å bygge en portefølje som er mer motstandsdyktig mot volatilitet enn en som har fullt fokus på ett enkelt område.

Direkte og proaktiv kundeservice

Som investeringsrådgiver må Fisher Investments Europe oppdatere kundene og holde dem informert om sine investeringer og strategien for porteføljen. Vi i Fisher Investments Europe mener at god kommunikasjon er grunnlaget for ethvert kundeforhold. Kundene våre blir tildelt en personlig investeringskonsulent som fungerer som bindeledd opp mot Fisher Investments Investment Policy Committee (IPC), en gruppe på fem personer som tar alle avgjørelser vedrørende kundenes porteføljer. Investeringskonsulenten holder deg oppdatert på IPCs gjeldende syn på markedet.

En etablert resultathistorikk

Medlemmer av Fisher Investments Investment Policy Committee (IPC) har til sammen over 150 års erfaring i bransjen. Styreformann og direktør i Fisher Investments Europe, Ken Fisher, har en snart 40 år lang karriere som investeringsrådgiver og markedsguru. Ken er dessuten hovedstyreformann og deler tittelen som investeringssjef i Fisher Investments. Han er en regelmessig bidragsyter i flere publikasjoner, inkludert New York Post i USA; Daily Telegraph i Storbritannia; Australias mest leste avis, The Australian; Danmarks ledende forretningsavis, Børsen; Singapores The Business Times; Taiwans Business Weekly; Caixin – ofte kalt «Kinas Bloomberg»; Sør-Koreas største forretningsavis, Chosun Weekly Biz; Nederlands største avis, De Telegraaf; Japans Diamond Weekly; Spanias største forretningsnettsted og -avis, elEconomista; Tysklands Focus Money; Canadas mest leste avis, The Globe and Mail; Sveits’ ledende forretningsavis, Handelszeitung; Hong Kong Economic Journal; Italias tredje største avis og fremste forretningsavis, Il Sole 24 Ore; Frankrikes L’Opinion; Belgias La Libre; De forente arabiske emiraters The National; og Østerrikes Trend. Fisher Investments gruppe for privatkunder i USA har en 20 år lang resultathistorikk, og Ken Fisher har i 30 år analysert og forutsett den fremtidige markedsutviklingen i sine spalter i Forbes.*

En transparent og konkurransedyktig gebyrstruktur

Fisher Investments Norden har mål om ha full åpenhet om sine honorarer. Firmaets konkurransedyktige forvaltningshonorar blir regnet ut ifra størrelsen på kundenes forvaltede verdier, og skaper dermed en fin balanse mellom Fishers insentiver og dine interesser.

Porteføljeanalyse og -evaluering

Fisher Investments Norden kan tilby en omfattende analyse av din portefølje, og i motsetning til visse investeringsrådgivere, tar vi oss tid til å gå gjennom dine langsiktige økonomiske mål, samt å vurdere din nåværende portefølje. Denne prosessen gir deg en grundig gjennomgang av din personlige økonomiske situasjon, og gir en anbefaling basert på tidshorisonten på dine investeringer, dine langsiktige mål og pengebruk for å øke sjansene for at du skal nå dine mål.

Les mer om Fisher Investments Norden i dag

Er du på vei til å nå dine langsiktige økonomiske mål? Ivaretar din nåværende investeringsrådgiver dine interesser? Fisher Investments Norden kan hjelpe deg med å bedre forstå investeringer og pensjonsplanlegging. Last ned en av våre veiledninger eller kontakt oss for å vite mer!

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntekten fra dem vil svinge med verdens aksjemarkeder og internasjonale valutakurser.

*Markedsprognosene i Forbes representerer Ken Fishers personlige betraktninger om markedet som helhet, og er ikke en indikasjon på Fisher Investments Europe eller Fisher Investments resultater. Det gis ingen garanti for nøyaktigheten til noen av markedsprognosene, eller utfallet av en enkelt investeringsstrategi. Ikke alle prognoser behøver å være like nøyaktige som de som har vært tidligere.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.