BEST-prisen fra ATD

Tildelt av

Association for Talent Development

Mottaker

Fisher Investments

År tildelt

2019, 2020 og 2021

Fisher Investments har blitt beæret med BEST-prisen fra ATD i 2021. ATD er verdens største forening for talentutvikling, og finnes i alle bransjer og sektorer rundt om i verden.

BEST-prisen fra ATD anerkjenner organisasjoner som legger vekt på å utvikle sine ansatte for å oppnå suksess i hele virksomheten. Da ATD ga BEST-prisen til Fisher Investments, henviste ATD til selskapets arbeid på flere områder, inkludert:

  • Omfattende talentutvikling i hele virksomheten
  • En forretningskultur som verdsetter de ansattes kunnskaper og ferdigheter
  • De ansattes forståelse av bindeleddet mellom individuelle og organisatoriske resultater
  • Graden av involvering og investering fra toppledelsens side i talentutviklingen og resultatinitiativer

Da de vant prisen i 2020, sa administrerende direktør, Damian Ornani følgende: «Våre medarbeidere er ryggraden i vår virksomhet, og vi er beæret over å bli anerkjent for investeringene vi gjør i våre ansatte. Vår tilnærming til utdanning og opplæring går langt forbi det å krysse av for utført i et skjema, og er rettet mot å bygge livslange karrierer for våre ansatte.»

«BEST-prisen er en spennende utmerkelse som navngir oss blant de beste i verden på opplæring og utvikling av ansatte», sa en annen representant fra firmaet i 2020. «Den anerkjenner firmaets sterke læringskultur. Vi er opptatt av å gi de ansatte den rette opplæringen for å hjelpe dem med å lykkes og få givende karrierer hos Fisher.»

Fisher Investments er en av 66 vinnere av BEST-prisen for 2021. For å lese hele listen, gå til: https://www.td.org/best-award-winners.

BEST-utdelingen anerkjenner organisasjoner som oppnår suksess i hele virksomheten som et resultat av talentutvikling blant medarbeiderne. BEST-utdelingen ble opprettet i 2003 og blant vinnerne har vi små og store private, offentlige og ideelle organisasjoner fra hele verden. Prisvinnerne må vise at de er enestående på mange aspekter knyttet til talentutvikling, inkludert: Talentutvikling spiller en rolle i hele virksomheten, læring har en verdi i organisasjonskulturen, læring knyttes til enkeltpersoners og organisatorisk ytelse, og det investeres i talentutvikling og ytelsesinitiativer. Fisher Investments betaler for å delta samt et administrasjonsgebyr for å bli vurdert til denne prisen. For mer informasjon, gå til: https://www.td.org/best-award-winners.