Spaltist i Forbes i over 30 år

Tildelt av

Forbes

Utmerkelse

Forfatter av lengst kontinuerlig løpende spalte

År tildelt

1984-2016

Ken Fisher anerkjent som den lengst kontinuerlig skrivende spaltisten i Forbes

Ken Fishers «Portfolio Strategy»-spalte i Forbes løp fra 1984 til 2017 – noe som gjør Fisher til forfatter av den lengst kontinuerlig løpende spalten i magasinets historie.

Ken begynte å skrive for Forbes i 1984. Dette var samme år han ble internasjonalt bemerket for sin bok, Super Stocks, som populariserte forholdstallet mellom kurs og omsetning (price-to-sales ratio). Hans artikler i Forbes ble feiret i en bok utgitt av Wiley i 2010, Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sin månedlige spalte delte Ken sitt syn på investeringer, økonomi, finansiell planlegging og aktuelle begivenheter – kort sagt alt som påvirker de globale markedene.

Investering i finansielle markeder medfører risikoen for tap, og det er ingen garanti for at noe av den investerte kapitalen vil bli tilbakebetalt. Tidligere resultater verken garanterer eller gir pålitelig indikasjon på fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntektene fra dem vil variere i henhold til verdens finansmarkeder og internasjonale valutakurser.