Spaltist i Forbes i over 30 år

Tildelt av

Forbes

Utmerkelse

Forfatter av lengst kontinuerlig løpende spalte

År tildelt

1984-2017

Ken Fisher anerkjent som den lengst kontinuerlig skrivende spaltisten i Forbes

Ken Fishers «Portfolio Strategy»-spalte i Forbes løp fra 1984 til 2017 – noe som gjør Fisher til forfatter av den lengst kontinuerlig løpende spalten i magasinets historie.

Ken begynte å skrive for Forbes i 1984. Dette var samme år han ble internasjonalt bemerket for sin bok, Super Stocks, som populariserte forholdstallet mellom kurs og omsetning (price-to-sales ratio). Hans artikler i Forbes ble feiret i en bok utgitt av Wiley i 2010, Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sin månedlige spalte delte Ken sitt syn på investeringer, økonomi, finansiell planlegging og aktuelle begivenheter – kort sagt alt som påvirker de globale markedene.

Å investere i aksjemarkedene innebærer risiko for tap. Det er ingen garanti for at all eller deler av investert kapital vil bli tilbakebetalt. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater.