Lengst kontinuerlig skrivende Forbes-spaltist

Tildelt av

Forbes

Mottaker

Ken Fisher

År tildelt

2017

Ken Fishers spalte «Portfolio Strategy» ble publisert fra 1984 til 2016, hvilket gjør ham til den mest langvarige spaltisten i magasinets historie.

Ken begynte å skrive for Forbes i 1984, det samme året som han fikk internasjonal oppmerksomhet for boken Super Stocks, som populariserte Price/Sales-forholdet (P/S).  Spalten hans i Forbes ble utgitt i bokformat av forlaget Wiley i 2010, med tittelen Making of a Market Guru: Forbes Presents 25 Years of Ken Fisher.

I sine månedlige spalter delte Ken sine synspunkter om investeringer, økonomien, investeringsstrategier og aktuelle hendelser, stort sett alt som påvirker globale markeder. 

Se en liste over Ken Fishers spalter i Forbes fra 2007 og fremover.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.