Et pålitelig verdipapirforetak

Tildelt av

investor.com

Mottaker

Fisher Investments

År tildelt

2021

I juni 2021 ble Fisher Investments anerkjent av investor.com  som et pålitelig verdipapirforetak. investor.com  en nettside for forbrukere som hjelper amerikanere med å finne pålitelige investeringsrådgivere. investor.com har analysert data om nesten 2021 investeringsrådgivere ved å bruke tall fra SEC (verdipapirtilsynet i USA) og FINRA (børs- og meglerbransjens selvregulerende organ).

Investor.coms anmeldelser, meninger, ratinger, rangeringer og tilknyttede utmerkelser er basert på informasjon gitt direkte eller på vegne av det gjennomgåtte registrerte investeringsrådgivningsfirmaet / finansielle fagfolk og/eller fra innsamlede offentlige data fra SEC og FINRA; et registrert investeringsrådgivningsfirmas / finansielle fagfolks deltakelse i investor.coms gjennomgang, inkludert eventuelle Claimed Profile-programavgifter betalt til investor.com, påvirker på ingen måte investor.coms anmeldelser, meninger, ratinger, rangeringer og tilknyttede utmerkelser, og indikerer heller ikke, eller garanterer, et gjennomgått firmas / finansielle fagfolks fremtidige resultater. Gå til investor.com for ytterligere informasjon, inkludert «investor.com Trust-algoritme». For å motta sertifisering som et «pålitelig verdipapirforetak» bruker investor.com sin Trust-algoritme for å gå gjennom offentlige data fra SEC og FINRA vedrørende interessekonflikter, firmaets historie over tid, forvaltede eiendeler, disiplinærhistorie med mer. For å se kriteriene som brukes i Trust-algoritmen, gå til: https://investor.com/trust-algorithm. For å komme i betraktning for denne sertifiseringen må Fisher Investments og andre deltakere betale en deltakeravgift, som dekker kostnadene til vurderingen og drift som samsvarer med sertifiseringen som ligger ute på nettsiden til investor.com. For mer informasjon, gå til investor.com og https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.