Et pålitelig verdipapirforetak

Tildelt av

investor.com

Recipient

Fisher Investments

År tildelt

2021

I juni 2021 ble Fisher Investments anerkjent av investor.com  som et pålitelig verdipapirforetak. investor.com  en nettside for forbrukere som hjelper amerikanere med å finne pålitelige investeringsrådgivere. investor.com har analysert data om nesten 2021 investeringsrådgivere ved å bruke tall fra SEC (verdipapirtilsynet i USA) og FINRA (børs- og meglerbransjens selvregulerende organ).

For å motta sertifisering som et «pålitelig verdipapirforetak» bruker investor.com sin Trust-algoritme for å gå gjennom offentlige data fra SEC og FINRA vedrørende interessekonflikter, firmaets historie over tid, forvaltede eiendeler, disiplinærhistorie med mer. For å se kriteriene som brukes i Trust-algoritmen, gå til: https://investor.com/trust-algorithm. For å komme i betraktning for denne sertifiseringen må Fisher Investments og andre deltakere betale en deltakeravgift, som dekker kostnadene til vurderingen og drift som samsvarer med sertifiseringen som ligger ute på investor.coms nettside. Det å betale deltakeravgiften påvirker på ingen måte investor.coms rangering. investor.coms rangeringer er ikke en indikasjon på, eller garanti for et firmas/en rådgivers fremtidige resultater. For mer informasjon, gå til: investor.com og https://investor.com/rias/fisher-investments-107342.