Personlig formuesforvaltning / Markedsanalyse

Vær bedre forberedt på skiftende markeder

Markedene er alltid i endring, hva kan du gjøre med det?

Hvordan skal du investere 3 mill. kroner? Hvilken innvirkning har aktuelle hendelser på porteføljen din? Bør strategien din endres etter markedet? Få svar på disse spørsmålene og mer med vår kvartalsvise faktabaserte analyse av bevegelser i aksjemarkedet. Få råd som kan forbedre strategien din, råd for kjøp og salg og se hvor vi tror markedet er på vei videre med Markedsutsikter og løpende innsikter fra Fisher Investments Norden.

Send inn min informasjon

Markedsbevegelse og de langsiktige målene dine

Endringer i markedet og perioder med høy volatilitet kan føre til at investorer mister fokuset på målene sine. Hold pensjonen på sporet ved å holde deg oppdatert på markedsbevegelsene. Vår kvartalsvise markedsoppdatering kan gi deg svar på spørsmål som:

  • ser markedet bullish eller bearish ut?
  • hva er tegnene på en resesjon?
  • hvordan bør strategien min endres, eller bør den endres i det hele tatt?

Målet vårt med å dele disse faktabaserte analysene er å bidra til at du føler deg trygg på å navigere i markedet. Det er også en mulighet til å vise frem hvordan vi tenker om pengestyring. Fisher Investments og dets datterselskaper bruker en egenutviklet investeringstilnærming basert på empiriske data og nøye analyser – selv når det ser ut til å gå imot tradisjonelle metoder. Hvis du likte det du har lest, har spørsmål eller bare vil vite mer, må du ikke nøle med å ringe oss på 800 19 639. For kvalifiserte investorer med 3 millioner kroner eller mer i investerbare eiendeler tilbyr vi gratis porteføljeevalueringer. Disse tjenestene er selvsagt uforpliktende.

Få den siste utgaven av Markedsutsikter og løpende innsikter.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.