Få mest mulig ut av aktivaallokering


Det er mange grunner til at folk bestemmer seg for å investere. Kanskje ønsker de å øke sin egen formue, spare til pensjonisttilværelsen, generere inntekt, eller etterlate en arv til familien når de har gått bort. Dessverre er det noen investorer og investeringsforvaltere som ikke er klar over de viktigste faktorene som er med på å avgjøre resultatet på lang sikt.

Når det er snakk om å øke sjansene for å nå dine langsiktige investeringsmål, mener vi i Fisher Investments Norden at den viktigste vurderingen du gjør er langsiktig aktivaallokering, det vil si blandingen av aksjer, obligasjoner, kontanter eller andre verdipapirer i porteføljen. Likevel klarer ikke alltid investorer og investeringsforvaltere å ta godt nok hensyn til dette i sine porteføljer, noe som kan føre til suboptimale investeringsstrategier for disse investorene.

Når man skal bestemme riktig aktivaallokering på lang sikt burde man kjenne til de vanligste aktivaklassene.  Her er tre vanlige aktivaklasser å vurdere når du skal bestemme din langsiktige aktivaallokering:

  • Aksjer er en investering i eierandeler i et aksjeselskap.
  • Obligasjoner, eller fast inntekt, er et rentebærende verdipapir hvor investorer gir penger til et selskap og får renter utbetalt over tid.
  • Kontanter er en simpel, flytende valuta og blir ofte puttet inn i et aksjefond eller et annet rentebærende alternativ som enkelt kan konverteres tilbake til valuta.

Din langsiktige strategi for aktivaallokering, det vil si hvor mye du skal sette i aksjer, obligasjoner, kontanter eller andre finansielle instrumenter, er avgjørende når du skal lage din investeringsstrategi.

70-20-10-modellen

Investeringsmodellen 70-20-10 kan være et nyttig verktøy når du skal lage din langsiktige investeringsstrategi. Denne strategien er bygget på at 70 % av porteføljens langsiktige prestasjon kommer fra langsiktig aktivaallokering. Når du har bestemt deg for riktig allokering av dine aktiva kan du gå videre til aktivaenes karakteristikk. 70-20-10-modellen hevder at rundt 20 % av porteføljens prestasjon kommer fra valgene du gjør knyttet til geografi, sektor, selskapsstørrelse eller andre karakteristikker innen hver aktivaklasse, og de siste 10 % kommer fra de individuelle valgene du tar. 

Aktivaklassenes karakteristikker og verdipapirvalg er likevel viktige avgjørelser å ta. Karakteristikker og avkastning kan jo variere innenfor en aktivaklasse. Langsiktig aktivaallokering er imidlertid nøkkelen til å oppnå de økonomiske resultatene du ønsker for din investeringsportefølje.

Gjennom en trakt

I praksis fungerer 70-20-10-modellen som en trakt, som er utstyrt med noen omhyggelige filter. Tenk deg at du heller all verdens verdipapirer, aksjer, obligasjoner, kontanter og alt annet, gjennom denne trakten. Bare det som går gjennom filteret i trakten havner i spannet som står under. Filteret begynner med å bestemme hvilke aktivaklasser som er best egnet for at du skal oppnå dine langsiktige mål. Når du har bestemt hvilke aktivaklasser som er de beste, kan du filtrere ned til valg av karakteristikker, land og sektorer som er best tilpasset dine mål.

Denne prosessen gjør det enkelt for det siste filteret, som velger ut de enkelte verdipapirene. I stedet for å kjøre en grunnleggende analyse på det tilsynelatende uendelige universet med verdipapirer, kan du filtrere ned de potensielle valgene til kun de verdipapirene som oppfyller alle kriteriene.

Aktivaallokering for den enkelte investor

Vi i Fisher Investments Norden forstår at det ikke finnes to identiske investorer. Derfor er det veldig viktig at din aktivaallokering står i stil med dine personlige økonomiske mål. For å finne den beste strategien for aktivaallokering for deg, må du kunne ta høyde for slike faktorer som vekstbehov, kontantstrømbehov, alder, helse og kanskje også situasjonen til din ektefelle eller samboer.

Tidshorisonten på investeringene dine, altså hvor lenge du har behov om at porteføljen skal vare, er også viktig.

Du må forstå dine langsiktige økonomiske mål for å kunne bestemme tidshorisonten på investeringene. Hvis du for eksempel har en plan om å etterlate penger til en ektefelle, samboer, barn eller annen arving, burde tidshorisonten ta hensyn til deres forventede levealder, helse, og andre behov.  Fisher Investments UK kan vurdere dine langsiktige investeringsbehov og mål, og ta hensyn til om du ønsker å etterlate deg en arv. Ofte undervurderer investorer tidshorisonten fordi forventet levealder ikke stemmer for dem. Dessuten kan tidshorisonten være mye lengre enn du tror når du tar hensyn til medisinske fremskritt. Din langsiktige strategi for aktivaallokering burde ta hensyn til denne potensielle tidshorisonten.

Skreddersydd aktivaallokering

Fisher Investments Norden jobber med kvalifiserte investorer for å evaluere deres portefølje, aktivaallokering og investeringsstrategi for å hjelpe dem med å nå sine langsiktige økonomiske mål. For kvalifiserte investorer med plasserbar formue på NOK 3 000 000 kr eller mer, ser vårt team først på dine individuelle mål for porteføljen. Dette gjør at vi kan tilpasse vår analyse med tanke på hva du har behov om fra porteføljen over tid. Deretter vurderer vi aktivaallokering, diversifisering, og gebyrstruktur i din nåværende portefølje. Denne dyptgående analysen bistår med å evaluere i hvilken grad din investeringsportefølje gjør at du kan nå dine mål, og på hvilke områder den kan falle gjennom.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag

For å lære mer om Fisher Investments Norden eller vårt syn på langsiktige investeringer og optimal aktivaallokering, kontakt oss for å sette opp en avtale. Du kan også få en av våre investeringveiledninger og regelmessige oppdateringer for å lære mer om korrekt målsetting, pensjonsplanlegging og mye mer.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.