Hvordan man kommer i gang med investeringsprosessen

Hvis du vil gjøre det bra som investor er det ingen enkel oppskrift eller råd du kan følge som garanterer gode resultater. Dette gjelder for både erfarne investorer og nybegynnere, uavhengig av om du styrer din egen investeringsplan eller jobber med en investeringsrådgiver. Uansett hvilken økonomisk situasjon du befinner deg i, og uansett om du ønsker vekst, en solid pensjonsplan, inntektsfradrag eller andre økonomiske gevinster, så er det mange utfordringer du kommer til å møte på veien mot dine investeringsmål.

For å hjelpe deg med å investere har vi utviklet en rekke gode tips som vil lære deg hvordan du fastsetter, starter og holder deg til din investeringsplan.

Investeringstips 1: Forstå hvorfor du investerer

Mange investorer glemmer å fastsette sine mål før de begynner å investere. Uten å vite hva du ønsker å oppnå, og hvorfor du burde investere, kan du imidlertid komme til å ta kortsiktige, impulsive avgjørelser, spesielt i en tid med finansiell, politisk eller markedsrelatert volatilitet. I et bear market (marked med kursnedgang) kan investorer lett få kalde føtter og unngå negativ volatilitet, fordi de er redde for tap. Det de gjerne ikke innser er at ethvert bear market historisk sett har blitt fulgt av et bull market (marked med kursoppgang), og det kan derfor være lurt å holde på verdiene til tross for høy volatilitet.

Når du får ekspertråd er det viktig at rådgiveren hjelper deg med å finne ut hva pengene og verdipapirene skal gjøre for deg, hvor mye risiko du tåler, samt hvilke typer verdipapirer, produkter, fond eller sparekontoer som kan passe inn i din økonomiske plan.

Det å ikke ha en plan øker risikoen og gjør deg mer avhengig av flaks for å komme i mål. I stedet burde du tenke på hva du ønsker å oppnå når du investerer. Når du har bestemt deg kan du lage en strategi og begynne å bevege deg mot målet.

Investeringstips 2: Ikke undervurder tidshorisonten på dine investeringer

Når du lager en plan som skal ivareta dine behov, er det viktig å ha en forståelse for tidshorisonten (det vil si hvor lenge pengene skal vare for at du skal nå dine mål). Å gå tom for penger er nemlig den største risikoen en investor tar i planleggingen av pensjonisttilværelsen.

Hvis dine investeringsmål simpelthen er å ha inntekt resten av livet, kan tidshorisonten på dine investeringer være tilsvarende din forventede levealder. Bare husk at forventet levealder i snitt har økt det siste århundret. Hvis målet derimot er å etterlate deg en arv, må du ikke bare tenke på ditt eget livsløp men også din ektefelle, samboer eller andre arvinger, for eksempel barn eller barnebarn. Uansett hva du har som mål kan det hende at investeringene i porteføljen din må gi vekst lenger enn du først hadde tenkt.

Investeringstips 3: Ikke glem følgene av prisstigning

Kjøpekraften din, uansett om det er i euro, pund eller dollar, kommer dessverre til å avta over tid. Mange sentralbanker rundt i verden har et mål om 2–3 % årlig prisstigning. Hvis inflasjonen er 3 %, må en person som i dag klarer seg med 400 000 kr for å betale alle utgiftene sine ha behov om 960 000 kr om en 30 års tid, bare for å ha den samme kjøpekraften.

Over tid vil inflasjon vanne ut verdien på sparepengene dine og avkastningen fra porteføljen, derfor må avkastningen totalt være høyere enn inflasjonen for å øke kjøpekraften. Du bør forsikre deg om at den reelle avkastningen (etter inflasjon) fra dine verdipapirer overgår ditt fremtidige forbruk. Dette er nøkkelen til å opprettholde din kjøpekraft på sikt.

Investeringstips 4: Ikke fokuser kun på de små detaljene

Vi mener at den faktoren som i størst grad påvirker avkastningen til din portefølje er aktivallokeringen, det vil si hvilke typer aktiva du har i porteføljen, og ikke spesifikke aksjer og fond du kjøper, eller andre investeringer du foretar deg. Med andre ord, det som påvirker avkastningen over tid er hvorvidt du eier aksjer eller har penger på sparekonto, og ikke om du velger én aksje over en annen. I praksis betyr dette at du må sørge for at din aktivaallokering, i det store og hele, står i stil med dine økonomiske mål. Dette har stor betydning for dine resultater.

Vi mener også at dine valg av kategorier (for eksempel valg av sektor eller land når du kjøper aksjer) er viktigere enn å kjøpe spesifikke verdipapirer. Det vil for eksempel utgjøre en større forskjell å kjøpe franske infrastrukturaksjer i stedet for nederlandske teknologiaksjer, enn det vil gjøre å velge ett firma over et annet.

Dette er grunnmuren i 70/20/10-modellen, som forklarer hvordan du bør plassere verdiene i din portefølje. Vi mener at 70 % av porteføljens avkastning kommer fra aktivallokeringen, 20 % fra valg av kategorier, og 10 % fra valg av enkelte verdipapirer.

Investeringstips 5: Husk å spre risikoen

En av de mest effektive metodene for å redusere risiko når man bygger en investeringsportefølje er å spre investeringene utover forskjellige deler av markedet. Dette betyr ikke bare å investere i forskjellige sektorer, men også å investere i forskjellige regioner og land.

Vi mener at spredning av risiko på tvers av landegrenser er viktig for at du skal oppnå dine langsiktige mål. Grunnen til dette er at intet enkeltstående land eller region kommer til å ha bedre resultater enn de andre hele tiden. Hvis du investerer kun i ett enkelt geografisk område, kan du gå glipp av potensiell avkastning andre steder når det går bedre der enn i resten av markedet.

Unngå å kun investere i lokale aksjer, eller i aksjer som nylig har gått veldig bra, noe som kan være en potensiell feiltakelse. En godt forvaltet og diversifisert portefølje vil gi utbytte i en rekke markeder, og kan til sist vise seg å medføre lavere risiko.

Investeringstips 6: Husk dine mål, og vær disiplinert

Vi mennesker lar noen ganger følelsene ta overhånd, og vi har en tendens til å følge hjertet i stedet for hjernen. Dette kan komme i veien for å oppnå suksess som aksjeinvestor. Du burde holde følelsene dine unna beslutningstakingen, spesielt når det kommer til investeringsplanen din, uansett hvor mye risiko du mener du ser i markedet for øyeblikket. Dette gjelder i et bull market så vel som i en finanskrise eller tid med mye politisk eller økonomisk ustabilitet.

Vi mener at du også bør unngå å kjøpe aksjer av følelsesmessige grunner, slik som firmaet du jobber for eller har en eller annen familiær eller personlig tilknytning til. Når du holder følelsene unna avgjørelsene betyr det også at du holder deg disiplinert når markedet endrer seg, og at du forhåpentligvis lytter til din investeringsrådgiver for å unngå potensielt ukloke valg i en tid med volatilitet eller uventede prisendringer i markedet.

På samme måte vil en disiplinert tilnærming til investeringsplanen bety at du ikke gjør feilen som mange gjør, nemlig å snu kappa etter vinden, dvs. å kjøpe aksjer som ser ut til å gå veldig bra på et gitt tidspunkt. Vi trenger ikke se langt tilbake i historien for å finne eksempler på slike fallgruver. Bare se på veksten innen IT på 90-tallet, eller mer nylig, verdistigningen til bitcoin og annen kryptovaluta.

Kjøp og salg av aksjer og valg av investeringskontoer burde handle om å velge en strategi som gjør at du når dine mål. Husk alltid: bare fordi prisen av et enkelt verdipapir har steget eller sunket, har ikke dette noen betydning for om kursen vil fortsette å gå opp eller ned.

Fisher Investments Norden — Pålitelig investerings- og porteføljerådgivning

Det er mange viktige faktorer å tenke på før man plasserer penger i fond, på sparekonto, i fastrenteobligasjoner og i andre tilgjengelige investeringsalternativer. Det kan ofte være i investorens interesse å be om profesjonell investeringsrådgivning for å bli veiledet gjennom prosessen, det være seg fastsetting av mål og investeringens tidshorisont, samt utviklingen av en porteføljestrategi. En erfaren investeringsrådgiver kan sørge for å holde deg disiplinert gjennom prosessen hele veien, og kan gi deg investeringsråd som møter dine krav og forventninger.

Kontakt Fisher Investments Norden i dag for å få vite mer om hvordan vi kan gi deg investeringsråd med et globalt fokus. Vår organisasjon har som jobb å være investeringsforvalter og -rådgiver. Vi knytter tette relasjoner til våre kunder, noe som er fordelaktig for både kunde og rådgiver.

Investering i finansielle markeder innebærer risiko for tap, og det finnes ingen garanti for at man får tilbake hele eller deler av den investerte kapitalen. Historisk utvikling er ingen garanti eller pålitelig indikator for fremtidige resultater. Verdien av investeringer og inntjeningen fra disse vil svinge i takt med de globale aksjemarkedene og de internasjonale valutakursene.